Serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
Bolszewicka wizja państwa
 
••• 28 października odbędzie się w Warszawie XII Kongres Obywatelski. Dowiedz się więcej o Kongresie ••• W połowie września mieszkańcy zniszczonych nawałnicą domostw nadal czekają na pomoc pozwalającą w znośnych warunkach przeżyć zbliżające się chłody i mrozy ••• Nawałnica, która przetoczyła się w nocy z 10 na 11 sierpnia nad obszarem ponad stu gmin w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim wyrządziła olbrzymie zniszczenia lasów, zabudowań, dróg i upraw. Tysiace rodzin doznało szkód w dobytku domowym i gospodarskim ••• Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny (Solidarna Polska) brutalnie zaatakował Prezydenta RP na łamach prorządowego tygodnika. Premier (PiS) milczy. Rzecznik PiS: nie ma żadnego konfliktu między PiS a Solidarną Polską ••• Prezydent RP Andrzej Duda zawetował ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa oraz podpisał ustawę prawo o ustroju sądów powszechnych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Kolejne referendum z prezydenckiego rękawa. Tym razem Głowa Państwa w ramach pedagogiki niechęci do bliźnich w potrzebie pragnie zapytać Polaków co myślą o przyjmowaniu uchodźców. Akcja ta ma być czasowo skojarzona z kampanią przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego. Polityczna hipokryzja do kwadratu ••• W Katowicach odbył się Kongres Prawników Polskich. 1400 sędziów, adwokatów i radców prawnych stanęło w obronie zagrożonej praworządności w Rzeczypospolitej ••• Od 13 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej - unii pokoju, współpracy i równania w górę ••• Według PiS gmina Warszawa - jako jedyna w Polsce - miałaby być pozbawiona prawa wyboru włodarza miasta. Ponieważ kilka razy mieszkańcy stolicy "źle" wybierali to teraz już wybierać nie będą. Na razie - po kilku miesiącach - ten projekt wycofano z Sejmu ••• Strażnik konstytucji i zwierzchnik sił zbrojnych - cichy w Pałacu, głośny na powiatowych wiecach ••• Donald Tusk pozostaje przewodniczącym Rady Europejskiej do końca 2019 roku. W upartej kampanii rządu polskiego przeciw Polakowi, odrzuconej przez wszystkie inne państwa (27:1), Polska - z poręki PiS - doznała kolejnej szkody ••• Polityka zagraniczna "dobrej zmiany" sięga międzymorza - od Bałtyku do Balatonu ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków oraz Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Nie damy rady - tak premier Beata Szydło tłumaczyła prezydentowi Andrzejowi Dudzie odstąpienie od podwyższenia kwoty wolnej od podatku w obiecanym zakresie. Prezydent wielokrotnie zapewniał, że nie trzeba w takie tłumaczenie wierzyć ••• MEN przyjmuje wnioski o dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli ••• "Janosik" zostaje do 2019 roku bez zapowiadanych zmian ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• W Warszawie odbył się Nadzwyczajny Kongres Sędziów w obronie poważnie zagrożonego trójpodziału władzy ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• Aktualna wiedza na temat badań złóż gazu łupkowego w Polsce na stronie lupkipolskie.pl ••• Dowiedz się więcej o energetyce jądrowej ze strony www.poznajatom.pl ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Czwartek 19.10.2017
Warto zrozumieć
 
 Lista tematów 
POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

1 maja 2004 r., po dziesięciu latach starań i przygotowań, Rzeczpospolita Polska stała się członkiem Unii Europejskiej.
Razem z Polską do Unii przystąpiły: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Tego dnia miało miejsce największe z dotychczasowych rozszerzenie Unii Europejskiej, zapisane w Traktacie Nicejskim z grudnia 2000 r.; "piętnastka" powiekszyła obszar o 23% i liczbę mieszkańców o 20%. Od wczoraj Unia liczy 25 państw. Wymienieni nowi członkowie dołączyli do: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. W czasie najbliższych trzech lat wspólnocie ma przybyć jeszcze Bułgaria i Rumunia.

Uroczystości w Dublinie. W dniu rozszerzenia do stolicy Irlandii (sprawującej prezydencję Unii) zjechali przedstawiciele najwyższych władz ze wszystkich 25 państw-członków UE. Polskę reprezentowali: prezydent Aleksander Kwaśniewski i premier Leszek Miller. W ich obecności na przygotowanych masztach umieszczono flagi wszystkich nowych członków obok flag dotychczasowej "piętnastki". Wcześniej - tuż po północy - na Placu Piłsudskiego w Warszawie w pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza na maszt wciągnięto flagę Unii Europejskiej. Podobnie świętowano w wielu innych miastach Europy i Polski.

Starania dziewięciu polskich rządów. Oficjalny wniosek o zawarcie traktatu stowarzyszeniowego między Polską a Wspólnotami Europejskimi został złożony przez rząd Tadeusza Mazowieckiego 25 maja 1990 r., a oficjalny wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej - 8 kwietnia 1994 r. przez rząd Waldemara Pawlaka. Negocjacje akcesyjne zostały zakończone 13 grudnia 2002 r. na szczycie w Kopenhadze przez rząd Leszka Millera. W międzyczasie wszystkie ekipy rządzące w Polsce uczestniczyły w przygotowaniach do akcesji. 16 kwietnia 2003 r. w Atenach traktat o przyjęciu Polski i dziewięciu innych państw do Unii Europejskiej podpisali premierzy 25 rządów. W ogólnokrajowym referendum przeprowadzonym 7 i 8 czerwca 2003 r. większość głosujących Polaków (77,45%) wyraziła swoje poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej, 23 lipca 2003 r. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, ratyfikował Traktat Akcesyjny; dokument ratyfikacyjny zgodnie z wymogami Traktatu został złożony 5 sierpnia 2003 r. Rządowi Republiki Włoskiej. Tekst Traktatu został ogłoszony w Dzienniku Ustaw nr 90 z 2004 r. poz. 864. Przed 1 maja 2004 r. tekst Traktatu Akcesyjnego ratyfikowały wszystkie państwa członkowskie (15) i wszystkie nowowstępujące (10).

Start... i po starcie. Ceremonie i ich oprawa związana z akcesją na chwilę tylko przesłoniły nasze przygotowania do sprostania unijnym wymaganiom i wykorzystania unijnej pomocy. Ostatnie oceny Komisji Europejskiej wskazały na osiągnięte dostosowanie prawa polskiego do unijnego (przekazaliśmy do Brukseli ponad 80 000 stron różnych przepisów), ale również na nasze słabe przygotowanie do absorpcji znacznych kwot funduszy strukturalnych, na opóĄnienia w przygotowaniu polskiej wsi do wejścia w system Wspólnej Polityki Rolnej UE, brak kompleksowego systemu komputerowej ewidencji tranzytu towarów, którym powinna się posługiwać polska służba celna strzegąca zewnętrznej granicy UE (1144 km na lądzie i 398 km na morzu), niedostateczna liczba placówek przygotowanych do wydawania certyfikatów stwierdzających zgodność towarów z europejskimi normami, opóĄnienia w prywatyzacji firm będących własnością skarbu państwa, opóĄnienia w reformie finansów publicznych, duże skażenie państwa korupcją i nikły postęp w zwalczaniu tego zjawiska, zatory w sądach, znikomy udział urzędników z konkursu w administracji (dominują nominacje), opór polityków przed rozbudową służby cywilnej.

Pod lupą Brukseli. Lista spraw do załatwienia wcale nie mała. Z ich realizacją - jednoznacznie rozumianą przez stronę polską i unijną - musimy się zmierzyć w pierwszym okresie członkostwa. Na wiosnę 2005 roku zespół wspólnotowych komisarzy zdecyduje jak Komisja powinna zareagować, jeżeli nie wszystkie warunki uzgodnione i wymagane będą spełnione. Spośród możliwych sankcji, szczególnie dotkliwe mogą być: ograniczenia lub zakaz swobodnego przepływu żywności, z uwagi na nie spełnianie przez nią warunków bezpieczeństwa zdrowotnego (są to tzw. klauzule ochronne) oraz utrata lub redukcja pożytków z integracji przez ograniczenie wykorzystania funduszy strukturalnych czy dopłat obszarowych dla rolników.

REGIOset, 2004.05.02.

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A