Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Piątek 16.11.2018
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 28 - 8 października 2002 r.

Ważne są nie tylko dopłaty


W różnych publikacjach przedstawiających nasze negocjacje z Komisja Europejską w sprawach dotyczących rolnictwa najczęściej pisze się o dyskusji wokół dopłat bezpośrednich. Ostatnio eksperci wyliczyli, że dopłaty na poziomie 40% obecnej stawki unijnej pozwoliłyby większości naszych producentów rolnych swobodnie konkurować z farmerami unijnymi na Jednolitym Rynku (u nas niższe koszty wytwarzania i bytowania). Różnicę kilkunastu procent między już oferowanymi dopłatami a owym wyliczonym progiem wypłacano by polskim rolnikom z polskiego budżetu (dodatkowo odciążonego z części składki do budżetu UE). Na czym stanie okaże się niebawem; dla rolników nie tylko to jest jednak ważne.

Przynależność do Jednolitego Rynku oznaczać będzie dla polskich rolników m. in. stabilność cen na produkty rolne, subsydia eksportowe oraz pełny zakres działań interwencyjnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Są to zmiany w pełni pożądane. Takich zmian należy oczekiwać, takich zmian nie należy się obawiać. W konfrontacji z obecną sytuacją w krajowym rolnictwie i możliwościami naszego budżetu - poprawę najszybciej będzie można osiągnąć w ramach wyrównywania różnic w poszczególnych państwach Unii Europejskiej gdy Polska stanie się jej członkiem. Z dniem akcesji reguły Jednolitego Rynku staną się naszym udziałem, znikną bariery we wzajemnym handlu Polski z pozostałymi krajami UE. Polscy producenci rolni zyskają ochronę wynikającą z unijnych przepisów, obejmie ona także szereg produktów regionalnych (np. polskie wódki, owoce miękkie - maliny, truskawki, sok jabłkowy, oscypki, pierniki, sękacze, krupnioki).

Nowy model rolnictwa europejskiego. Przygotowywana obecnie reforma Wspólnej Polityki Rolnej odchodzi od forsowania produkcji intensywnej i kieruje się w stronę rolnictwa ekologicznego, akcentuje rozwój cywilizacyjny obszarów wiejskich, ochronę środowiska naturalnego i zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi. To wszystko znajduje odbicie w dużym potencjale naszego rolnictwa i potrzebach rozwojowych obszarów wiejskich. Liczba gospodarstw ekologicznych szybko wzrasta w Polsce, a produkcja "zdrowej żywności" bez nadmiernego wspomagania środkami chemicznymi i zabiegami biologicznymi zyskuje coraz większe rzesze zwolenników nie tylko w Europie. W tej dziedzinie możemy zdobyć unijną specjalność.

Fundusze strukturalne pomogą unowocześnić polskie rolnictwo, zreformować jego strukturę, zwiększyć opłacalność produkcji rolnej, stworzyć nowe miejsca pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Z tych środków finansowane będą: modernizacja i przebudowa całego sektora przetwórstwa żywności, szkolenie bezrobotnych w kierunkach pozwalające zdobyć nową pracę, rozbudowa lokalnej infrastruktury (drogi, oczyszczalnie ścieków, wodociągi), realna pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Edukacja - klucz do lepszej przyszłości. Znaczne pieniądze z funduszy strukturalnych przeznaczone będą na podniesienie jakości kształcenia milionów Polaków, w tym dzieci i młodzieży - mieszkańców wsi. Ta kwestia to fundament cywilizacyjnego rozwoju każdego regionu. Nakłady na edukację zaliczane są do inwestycji najbardziej opłacalnych, inwestycji w człowieka, w poszerzanie jego horyzontów, w wyrabianie zdolności światłego i trzeźwego osądu rzeczywistości oraz mądrego działania w gospodarstwie i rodzinie. Żadnemu rolnikowi nie jest obojętna przyszłość jego dzieci; ich wykształcenie, możliwość pracy zawodowej i godnej egzystencji. Polska będąca członkiem UE objęta będzie m. in. programem rozwoju systemu edukacji na wsi.

Pozostawanie poza Unią to czas opóźniania niezbędnych przemian, samotne borykanie się z problemami, które są wszystkim dobrze znane, aż za dobrze i za długo, to oddalanie się od strefy stabilności i dobrobytu, to marsz "pod prąd" wobec rozwijającej się na wszystkich kontynentach regionalnej współpracy gospodarczej i politycznej. Niektórzy twierdzą, że wchodząc do Unii pozbędziemy się części swojej niezależności - tak, ale na zasadach pełnego uczestnictwa w wytyczaniu wspólnej przyszłości. Natomiast pozostając poza Unią, bez żadnego wpływu na bieg unijnych postanowień, oddamy sporą część naszego losu w cudze ręce, gdyż kluczowe decyzje Unii Europejskiej i tak będą nas bezpośrednio dotyczyły, tylko my bez uprawnień członka UE nie będziemy mieli nic do powiedzenia.
(na podstawie publikacji UKIE)

W Y S Z U K I W A R K A