Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Czwartek 18.07.2024
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 28 - 8 października 2002 r.

Ważne są nie tylko dopłaty


W różnych publikacjach przedstawiających nasze negocjacje z Komisja Europejską w sprawach dotyczących rolnictwa najczęściej pisze się o dyskusji wokół dopłat bezpośrednich. Ostatnio eksperci wyliczyli, że dopłaty na poziomie 40% obecnej stawki unijnej pozwoliłyby większości naszych producentów rolnych swobodnie konkurować z farmerami unijnymi na Jednolitym Rynku (u nas niższe koszty wytwarzania i bytowania). Różnicę kilkunastu procent między już oferowanymi dopłatami a owym wyliczonym progiem wypłacano by polskim rolnikom z polskiego budżetu (dodatkowo odciążonego z części składki do budżetu UE). Na czym stanie okaże się niebawem; dla rolników nie tylko to jest jednak ważne.

Przynależność do Jednolitego Rynku oznaczać będzie dla polskich rolników m. in. stabilność cen na produkty rolne, subsydia eksportowe oraz pełny zakres działań interwencyjnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Są to zmiany w pełni pożądane. Takich zmian należy oczekiwać, takich zmian nie należy się obawiać. W konfrontacji z obecną sytuacją w krajowym rolnictwie i możliwościami naszego budżetu - poprawę najszybciej będzie można osiągnąć w ramach wyrównywania różnic w poszczególnych państwach Unii Europejskiej gdy Polska stanie się jej członkiem. Z dniem akcesji reguły Jednolitego Rynku staną się naszym udziałem, znikną bariery we wzajemnym handlu Polski z pozostałymi krajami UE. Polscy producenci rolni zyskają ochronę wynikającą z unijnych przepisów, obejmie ona także szereg produktów regionalnych (np. polskie wódki, owoce miękkie - maliny, truskawki, sok jabłkowy, oscypki, pierniki, sękacze, krupnioki).

Nowy model rolnictwa europejskiego. Przygotowywana obecnie reforma Wspólnej Polityki Rolnej odchodzi od forsowania produkcji intensywnej i kieruje się w stronę rolnictwa ekologicznego, akcentuje rozwój cywilizacyjny obszarów wiejskich, ochronę środowiska naturalnego i zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi. To wszystko znajduje odbicie w dużym potencjale naszego rolnictwa i potrzebach rozwojowych obszarów wiejskich. Liczba gospodarstw ekologicznych szybko wzrasta w Polsce, a produkcja "zdrowej żywności" bez nadmiernego wspomagania środkami chemicznymi i zabiegami biologicznymi zyskuje coraz większe rzesze zwolenników nie tylko w Europie. W tej dziedzinie możemy zdobyć unijną specjalność.

Fundusze strukturalne pomogą unowocześnić polskie rolnictwo, zreformować jego strukturę, zwiększyć opłacalność produkcji rolnej, stworzyć nowe miejsca pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Z tych środków finansowane będą: modernizacja i przebudowa całego sektora przetwórstwa żywności, szkolenie bezrobotnych w kierunkach pozwalające zdobyć nową pracę, rozbudowa lokalnej infrastruktury (drogi, oczyszczalnie ścieków, wodociągi), realna pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Edukacja - klucz do lepszej przyszłości. Znaczne pieniądze z funduszy strukturalnych przeznaczone będą na podniesienie jakości kształcenia milionów Polaków, w tym dzieci i młodzieży - mieszkańców wsi. Ta kwestia to fundament cywilizacyjnego rozwoju każdego regionu. Nakłady na edukację zaliczane są do inwestycji najbardziej opłacalnych, inwestycji w człowieka, w poszerzanie jego horyzontów, w wyrabianie zdolności światłego i trzeźwego osądu rzeczywistości oraz mądrego działania w gospodarstwie i rodzinie. Żadnemu rolnikowi nie jest obojętna przyszłość jego dzieci; ich wykształcenie, możliwość pracy zawodowej i godnej egzystencji. Polska będąca członkiem UE objęta będzie m. in. programem rozwoju systemu edukacji na wsi.

Pozostawanie poza Unią to czas opóźniania niezbędnych przemian, samotne borykanie się z problemami, które są wszystkim dobrze znane, aż za dobrze i za długo, to oddalanie się od strefy stabilności i dobrobytu, to marsz "pod prąd" wobec rozwijającej się na wszystkich kontynentach regionalnej współpracy gospodarczej i politycznej. Niektórzy twierdzą, że wchodząc do Unii pozbędziemy się części swojej niezależności - tak, ale na zasadach pełnego uczestnictwa w wytyczaniu wspólnej przyszłości. Natomiast pozostając poza Unią, bez żadnego wpływu na bieg unijnych postanowień, oddamy sporą część naszego losu w cudze ręce, gdyż kluczowe decyzje Unii Europejskiej i tak będą nas bezpośrednio dotyczyły, tylko my bez uprawnień członka UE nie będziemy mieli nic do powiedzenia.
(na podstawie publikacji UKIE)

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba