Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 26.02.2024
Warto zrozumieć
 
 Lista tematów 
POLSKA od 5 LAT w UNII EUROPEJSKIEJ

1 maja 2004 r. Polska rozpoczęła swoje członkostwo w Unii Europejskiej, a Unia Europejska stanęła wobec największego rozszerzenia wspólnoty. Polacy zdecydowali o akcesji w ogólnokrajowym referendum niemal rok wcześniej. Po krótkim czasie zrozumiałej niepewności, systematycznie zaczęło przybywać zwolenników i ubywać przeciwników tej decyzji. Dzisiaj - wg najnowszego sondażu CBOS - są to proporcje 88:7 (5% bez zdania).

Grupy wyróżnione. Najczęściej przeciw lub z dużą rezerwą podchodzili do akcesji mieszkańcy wsi, a to właśnie oni w jej następstwie stali się jedyną grupą, która otrzymuje wprost unijne dotacje. Na polską wieś w mijającym pięcioleciu dotarło z Unii Europejskiej ponad 44 mld zł. Przeciętne gospodarstwo otrzymało z Unii w ciągu pięciu lat 26 600 zł. Grupą od początku otwartą na integrację była i jest młodzież. Ona również szczególnie dużo skorzystała na naszym członkostwie. Otworzyły się dla niej możliwości nie tylko kształcącego podróżowania, ale również nauki w renomowanych europejskich ośrodkach akademickich. Obecnie także krajowe uczelnie – zgodnie z polityką UE – kierują studentów przynajmniej na jeden semestr do wyższych szkół za granicą. Normą stała się znajomość języków obcych.

Ogólny bilans naszych dotychczasowych rozliczeń z UE jest następujący: otrzymaliśmy równowartość 120 mld zł, wpłaciliśmy 70 mld zł; różnica to 50 mld zł (16 mld euro), które zasiliły nasze samorządy, przedsiębiorstwa, wydatnie wsparły inwestycje infrastrukturalne. Pomoc finansową uzyskało dotąd blisko 100 tys. różnych projektów, głównie dotyczących oczyszczalni ścieków oraz budowy i modernizacji dróg (prawie 5 tys. km), a także szlaków kolejowych (400 km). Dynamika nakładów inwestycyjnych z minus 0,1% w roku poprzedzającym akcesję wzrosła do plus 17,6% w roku 2007. W kraju znacznie spadło bezrobocie, do czego przyczynił się właśnie wzrost inwestycji tworzących nowe miejsca pracy, również liczne wyjazdy do pracy za granicą. Polacy zatrudnieni w rożnych państwach członkowskich UE przesłali do swych rodzin w Polsce kolejne miliardy euro.

Liczby mówią wiele (obraz byłby jeszcze korzystniejszy gdyby nie datowany od połowy 2008 r. ogólnoświatowy kryzys gospodarczy):

PKB (ceny bieżące)
2003
815 mld zł
48,9% średniej UE-27
2008
1260 mld zł
54,3% średniej UE-27

Tempo wzrostu gospodarczego
1999-2003
1,2...4,5% rocznie
2004-2008
3,6...6,6% rocznie

Export / Import (ceny bieżące)
2003
208,9 mld zł / 265,1 mld zł
2007
386,5 mld zł / 456,8 mld zł

Dług publiczny państwa
2003
45,4% PKB; 370,3 mld zł
2008
42,5% PKB; 538,5 mld zł

Inflacja
2004/2003
3,5%
2008/2007
4,2%

Stopa referencyjna NBP
2004.05.01
5,25%
2009.05.01
3,75%
  Bezrobocie rejestrowane
2004.03.31
20,5%; 3265,8 tys. osób
2009.03.31
11,2%; 1758,8 tys. osób

Przeciętene wynagrodzenie
w gospodarce

2003
2201,5 zł/mies.
2008
2943,9 zł/mies.

Przeciętna emerytura
2004.03.01
1139,4 zł/mies.
2009.03.01
1657,4 zł/mies.

Przeciętny dochód
z pracy w rolnictwie

2003
1086 zł/ha rocznie
2007
2220 zł/ha rocznie

Wzrost zamożności Polaków
1999-2003
1,1% średnio rocznie
2004-2008
6,2% średnio rocznie

Kurs euro
2004.05.01
4,73 zł
2009.05.01
4,38 zł

Plusy i minusy. Miliardy euro to jednak nie wszystko, liczą się także: dalekosiężne zwiększenie bezpieczeństwa Polski, zarówno w wymiarze politycznym, jak i gospodarczym oraz społecznym, wzrost prestiżu Polski na arenie międzynarodowej, systematyczna modernizacja wielu dziedzin życia, otwarte granice, wyzwolenie przedsiębiorczości. Plusy zdecydowanie przeważają minusy; spośród tych ostatnich często wymiania się deficyt fachowców w niektórych zawodach, rozluźnione związki rodzinne przy licznych wyjazdach, wzrost cen nieruchomości, olbrzymi import starych samochodów, uciążliwość rozbudowanej brukselskiej biurokracji. Inaczej należy zakwalifikować nasze kłopoty z dostosowaniem polskich elektrowni do unijnych wymogów ekologicznych.

Przed nami rozliczne wyzwania: m.in. wejście do strefy wspólnej waluty euro (niestety nie spełnione w czasach prosperity), znaczne zwiększenie liczby ekspertów do spraw europejskich pracujących na potrzeby partii politycznych, samorządów, stowarzyszeń, związków zawodowych, dalszy awans cywilizacyjny polskiej wsi, szybsze dostosowywanie naszego ustawodawstwa do prawa unijnego, zaawansowanie przygotowań do wypełnienia tzw. pakietu klimatycznego, a także polskie przewodnictwo w Unii w drugiej połowie 2011 r.

5 lat Polski w Unii Europejskiej. UKIE 2009.
Polska w Unii Europejskiej. GUS 2009.

REGIOset, 2009.05.01.


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba