Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 14.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Lista tematów 
WYBORY do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2004

18 kandydatów na jedno miejsce. W przeprowadzonych 13 czerwca 2004 r. - po raz pierwszy w Polsce - wyborach deputowanych do Parlamentu Europejskiego, 21 komitetów wyborczych zarejestrowało listy okręgowe, na których znalazło się 1008 kandydatów. Do obsadzenia były 54 mandaty. W dziewięciu okręgach wygrała Platforma Obywatelska (PO), w dwóch Liga Polskich Rodzin (LPR), w jednym Prawo i Sprawiedliwość (PiS), w jednym Samoobrona. Rządząca koalicja SLD-UP najwyżej (na drugim miejscu) uplasowała się w woj. śląskim, w dwóch okręgach - na trzecim, w pozostałych na dalszych miejscach.

Co piąty wyborca głosował. Frekwencja w 13 okręgach wyniosła łącznie 20,87%, od 31,51% w okręgu 4 (Warszawa i okolice) i 24,04% w okręgu 1 (woj. pomorskie) do 17,99% w okręgu 5 (woj. mazowieckie bez Warszawy) i 17,61% w okręgu 3 (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie).

Liderzy w okręgach. "Medalowe" lokaty w poszczególnych okręgach zdobyły ugrupowania:
1 - woj. pomorskie: PO 37,0% głosów, LPR 13,4%, PiS 11,3%;
2 - kujawsko-pomorskie: PO 23,2%, LPR 15,3%, Samoobrona 11,4%;
3 - podlaskie i warmińsko-mazurskie: PO 26,2%, LPR 18,2%, Samoobrona 12,6%;
4 - Warszawa i okolice: PiS 22,4%, UW 18,7%, PO 16,5%;
5 - mazowieckie bez Warszawy: Samoobrona 20,2%, LPR 18,1%, PO 15,5%;
6 - łódzkie: PO 22,5%, LPR 16,4%, Samoobrona 13,1%;
7 - wielkopolskie: PO 20,0%, LPR 12,7%, SLD-UP 11,5%;
8 - lubelskie: LPR 23,0%, PO 15,4%, PSL 14,3%;
9 - podkarpackie: LPR 23,3%. PiS 19,1%, PO 13,0%;
10 - małopolskie i świętokrzyskie: PO 21,8%, LPR 20,1%, PiS 14,5%;
11 - śląskie: PO 35,1%, SLD-UP 12,3%, LPR 11,8%;
12 - dolnośląskie i opolskie: PO 26,6%, LPR 13,8%, SLD-UP 11,8%;
13 - lubuskie i zachodniopomorskie: PO 25,2%, Samoobrona 13,0%, LPR 11,7%.

Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. 2004.25.219) określiła, że w podziale mandatów uwzględnia się listy okręgowe tych komitetów wyborczych, które otrzymały co najmniej 5% ważnych głosów w skali kraju, a liczbę mandatów przypadającą na komitety spełniające powyższy warunek ustala się metodą d`Hondta. Wymagany próg przekroczyło osiem komitetów. Z 54 mandatów do obsadzenia Platforma Obywatelska zdobyła 15, Liga Polskich Rodzin - 10, Prawo i Sprawiedliwość - 7, Samoobrona - 6, SLD-UP - 5, UW - 4, PSL - 4 oraz SDPL - 3. To komu konkretnie przypadły mandaty ustalano odrębnie dla każdego okręgu w następujący sposób: liczbę głosów ważnych oddanych na listę danego komitetu wyborczego w danym okręgu mnożono przez współczynnik będący ilorazem liczby przypadających danemu ugrupowaniu mandatów (podane wyżej) i liczby głosów ważnych oddanych na listy okręgowe tego ugrupowania w całym kraju. Uzyskana z tego działania liczba całkowita (przed przecinkiem) to liczba mandatów z danej listy okręgowej. W danym okręgu obsadzają je ci kandydaci z tej listy, którzy otrzymali kolejno najwięcej głosów; przy równej liczbie głosów decyduje kolejność umieszczenia nazwiska na liście.

Inaczej niż w wyborach do Sejmu. Ustalanie liczby mandatów dla każdego okręgu odrębnie powoduje, że kandydat, który zdobył nieco ponad 14 tys. głosów przy poparciu w okręgu 3,5% uzyskuje mandat, a kandydat który uzyskał ponad 36 tys. głosów przy poparciu w okręgu 12,1% mandatu nie uzyskuje, ponieważ w jego okręgu wszystkie przypadające na jego listę miejsca zajęli koledzy partyjni, którzy zdobyli więcej głosów od niego.

DEPUTOWANI Z POLSKI
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

K a d e n c j a   2 0 0 4 - 2 0 0 9

Filip ADWENT (49 lat), wybrany z listy LPR w okr. 9 (woj. podkarpackie), 28 311 głosów, poparcie w okręgu 8,12%, lekarz medycyny.
Adam BIELAN (29), wybrany z listy PiS w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 71 497 głosów, poparcie w okręgu 9,59%, politolog, do 16.06.2004 poseł.
Jerzy BUZEK (64), wybrany z listy PO w okr. 11 (woj. śląskie), 173 389 głosów (najwięcej w kraju, najwięcej z list PO), poparcie w okręgu 22,14% (najwyższe), inżynier, profesor, premier rządu w latach 1997-2001.
Zdzisław Kazimierz CHMIELEWSKI (62), wybrany z listy PO w okr. 13 (woj. lubuskie i zachodniopomorskie), 40 256 głosów, poparcie w okręgu 10,47% (najwyższe), historyk, profesor.
Sylwester CHRUSZCZ (31), wybrany z listy LPR w okr. 12 (woj. dolnośląskie i opolskie), 40 371 głosów, poparcie w okręgu 6,65%, architekt.
Marek CZARNECKI (43), wybrany z listy Samoobrony w okr. 5 (część woj. mazowieckiego), 43 609 głosów (najwięcej z list Samoobrony), poparcie w okręgu 12,35% (najwyższe), prawnik.
Ryszard CZARNECKI (41), wybrany z listy Samoobrony w okr. 12 (woj. dolnośląskie i opolskie), 31 717 głosów, poparcie w okręgu 5,22%, historyk, dziennikarz, b. minister.
Anna Elżbieta FOTYGA (47), wybrana z listy PiS w okr. 1 (woj. pomorskie), 25 994 głosy, poparcie w okręgu 6,40%, ekonomista, samorządowiec.
Bronisław GEREMEK (72), wybrany z listy UW w okr. 4 (Warszawa i część woj. mazowieckiego), 114 319 głosów (najwięcej z list UW), poparcie w okręgu 17,52% (najwyższe), historyk, profesor, b. minister.
Lidia GERINGER DE'OEDENBERG (47), wybrana z listy SLD-UP w okr. 12 (woj. dolnoląskie i opolskie), 35 254 głosy, poparcie w okręgu 5,80%, ekonomista, dziennikarz, działacz kultury.
Adam GIEREK (66), wybrany z listy SLD-UP w okr. 11 (woj. śląskie), 69 168 głosów (najwięcej z list SLD-UP), poparcie w okręgu 8,83%, inżynier, profesor, do 16.06.2004 senator.
Maciej Marian GIERTYCH (68), wybrany z listy LPR w okr. 11 (woj. śląskie), 68 953 głosy, poparcie w okręgu 8,81%, genetyk roślin, profesor, do 16.06.2004 poseł.
Bogdan GOLIK (42), wybrany z listy Samoobrony w okr. 6 (woj. łódzkie), 14 191 głosów, poparcie w okręgu 3,50%, lekarz weterynarii, przedsiębiorca.
Genowefa GRABOWSKA (60), wybrana z listy SDPL w okr. 11 (woj. śląskie), 31 419 głosów, poparcie w okręgu 4,01%, prawnik, profesor, do 16.06.2004 senator.
Dariusz Maciej GRABOWSKI (54), wybrany z listy LPR w okr. 5 (część woj. mazowieckiego), 42 006 głosów, poparcie w okręgu 11,90%, ekonomista, przedsiębiorca, do 16.06.2004 poseł.
Małgorzata Maria HANDZLIK (39), wybrana z listy PO w okr. 11 (woj. śląskie), 30 030 głosów, poparcie w okręgu 3,83%, absolwentka Uniwersytetu ¦ląskiego, przedsiębiorca.
Stanisław JAŁOWIECKI (58), wybrany z listy PO w okr. 12 (woj. dolnośląskie i opolskie), 17 754 głosy, poparcie w okręgu 2,92%, socjolog, samorządowiec.
Mieczysław Edmund JANOWSKI (57), wybrany z listy PiS w okr. 9 (woj. podkarpackie), 31 192 głosy, poparcie w okręgu 8,95% (najwyższe), inżynier, samorządowiec, do 16.06.2004 senator.
Filip Andrzej KACZMAREK (38), wybrany z listy PO w okr. 7 (woj. wielkopolskie), 44 700 głosów, poparcie w okręgu 8,13%, historyk, dziennikarz.
Michał Tomasz KAMIŃSKI (32), wybrany z listy PiS w okr. 4 (Warszawa i część woj. mazowieckiego), 99 702 głosy (najwięcej z list PiS), poparcie w okręgu 15,28%, dziennikarz, do 16.06.2004 poseł.
Bogdan Adam KLICH (44), wybrany z listy PO w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 81 465 głosów, poparcie w okręgu 10,93%, lekarz medycyny, b. minister, do 16.06.2004 poseł.
Urszula KRUPA (55), wybrana z listy LPR w okr. 6 (woj. łódzkie), 27 901 głosów, poparcie w okręgu 6,89%, doktor medycyny, do 16.06.2004 poseł.
Barbara KUDRYCKA (48), wybrana z listy PO w okr. 3 (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie), 50 129 głosów, poparcie w okręgu 13,83% (najwyższe), prawnik, profesor.
Jan Jerzy KUŁAKOWSKI (74, deputowany senior), wybrany z listy UW w okr. 7 (woj. wielkopolskie), 50 390 głosów, poparcie w okręgu 9,16% (najwyższe), prawnik, pierwszy główny negocjator Polski z UE.
Wiesław Stefan KUS (55), wybrany z listy Samoobrony w okr. 8 (woj. lubelskie), 13 944 głosy, poparcie w okręgu 3,90%, ekonomista, bankowiec.
Zbigniew Krzysztof KUŹMIUK (48), wybrany z listy PSL w okr. 5 (część woj. mazowieckiego), 17 554 głosy, poparcie w okręgu 4,97%, ekonomista, samorządowiec, do 16.06.2004 poseł.
Janusz Antoni LEWANDOWSKI (53), wybrany z listy PO w okr. 1 (woj. pomorskie), 79 879 głosów, poparcie w okręgu 19,66% (najwyższe), ekonomista, b. minister, do 16.06.2004 poseł.
Bogusław LIBERADZKI (56), wybrany z listy SLD-UP w okr. 13 (woj. lubuskie i zachodniopomorskie), 25 335 głosów, poparcie w okręgu 6,59%, ekonomista, profesor, do 16.06.2004 poseł.
Marcin LIBICKI (65), wybrany z listy PiS w okr. 7 (woj. wielkopolskie), 40 028 głosów, poparcie w okręgu 7,28%, historyk sztuki, do 16.06.2004 poseł.
Jan Tadeusz MASIEL (41), wybrany z listy Samoobrony w okr. 7 (woj. wielkopolskie), 24 202 głosy, poparcie w okręgu 4,40%, psycholog, doradca biznesowy.
Jan Marian OLBRYCHT (52), wybrany z listy PO w okr. 11 (woj. śląskie), 34 204 głosy, poparcie w okręgu 4,37%, socjolog, samorządowiec.
Janusz Adam ONYSZKIEWICZ (67), wybrany z listy UW w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 50 155 głosów, poparcie w okręgu 6,73%, matematyk, b. minister.
Bogdan PĘK (51), wybrany z listy LPR w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 105 417 głosów (najwięcej z list LPR), poparcie w okręgu 14,14% (najwyższe), inżynier zootechnik, do 16.06.2004 poseł.
Józef PINIOR (49), wybrany z listy SDPL w okr. 12 (woj. dolnośląskie i opolskie), 18 381 głosów, poparcie w okręgu 3,03%, prawnik, pracownik naukowy.
Mirosław Mariusz PIOTROWSKI (38), wybrany z listy LPR w okr. 8 (woj. lubelskie), 48 365 głosów, poparcie w okręgu 13,53% (najwyższe), historyk, profesor.
Paweł Bartłomiej PISKORSKI (36), wybrany z listy PO w okr. 4 (Warszawa i część woj. mazowieckiego), 59 511 głosów, poparcie w okręgu 9,12%, historyk, do 16.06.2004 poseł.
Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI (55), wybrany z listy PSL w okr. 8 (woj. lubelskie), 22 358 głosów, poparcie w okręgu 6,25%, historyk, b. minister, do 16.06.2004 poseł.
Jacek PROTASIEWICZ (37), wybrany z listy PO w okr. 12 (woj. dolnoślaskie i opolskie), 92 770 głosów, poparcie w okręgu 15,27% (najwyższe), filolog, samorządowiec, do 16.06.2004 poseł.
Bogusław ROGALSKI (32), wybrany z listy LPR w okr. 3 (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie), 32 087 głosów, poparcie w okręgu 8,85%, historyk, rolnik.
Dariusz Kajetan ROSATI (58), wybrany z listy SDPL w okr. 4 (Warszawa i część woj. mazowieckiego), 76 834 głosy (najwięcej z list SDPL), poparcie w okręgu 11,77%, ekonomista, profesor, b. minister.
Wojciech ROSZKOWSKI (57), wybrany z listy PiS w okr. 11 (woj. śląskie), 26 995 głosów, poparcie w okręgu 3,45%, historyk, profesor.
Leopold Józef RUTOWICZ (72), wybrany z listy Samoobrony w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 22 528 głosów, poparcie w okręgu 3,02%, inżynier, ekonomista.
Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI (56), wybrany z listy PO w okr. 6 (woj. łódzkie), 66 589 głosów, poparcie w okręgu 16,43% (najwyższe), ekonomista, b. minister.
Czesław Adam SIEKIERSKI (52), wybrany z listy PSL w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 21 778 głosów, poparcie w okręgu 2,92%, ekonomista, b. minister; do 16.06.2004 poseł.
Marek Maciej SIWIEC (49), wybrany z listy SLD-UP w okr. 7 (woj. wielkopolskie), 36 985 głosów, poparcie w okręgu 6,73%, absolwent AGH, dziennikarz, minister-szef BBN.
Bogusław Andrzej SONIK (51), wybrany z listy PO w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 20 790 głosów, poparcie w okręgu 2,79%, prawnik, samorządowiec.
Grażyna Ewa STANISZEWSKA (55), wybrana z listy UW w okr. 11 (woj. śląskie), 29 605 głosów, poparcie w okręgu 3,78%, filolog, do 16.06.2004 senator.
Andrzej Jan SZEJNA (31), wybrany z listy SLD-UP w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 16 937 głosów, poparcie w okręgu 2,27%, ekonomista, prawnik, minister w UKIE.
Konrad SZYMAŃSKI (35), wybrany z listy PiS w okr. 12 (woj. dolnośląskie i opolskie), 27 499 głosów, poparcie w okręgu 4,53%, prawnik.
Witold TOMCZAK (47), wybrany z listy LPR w okr. 7 (woj. wielkopolskie), 47 260 głosów, poparcie w okręgu 8,59%, lekarz medycyny, do 16.06.2004 poseł.
Wojciech WIERZEJSKI (28, deputowany junior), wybrany z listy LPR w okr. 4 (Warszawa i część woj. mazowieckiego), 46 198 głosów, poparcie w okręgu 7,08%, socjolog, dziennikarz.
Janusz Czesław WOJCIECHOWSKI (49), wybrany z listy PSL w okr. 6 (woj. łódzkie), 28 349 głosów (najwięcej z list PSL), poparcie w okręgu 7,00%, prawnik, b. prezes NIK, do 16.06.2004 poseł i wicemarszałek Sejmu.
Zbigniew ZALESKI (57), wybrany z listy PO w okr. 8 (woj. lubelskie), 23 403 głosy, poparcie w okręgu 6,55%, psycholog, pracownik naukowy KUL.
Tadeusz Antoni ZWIEFKA (40), wybrany z listy PO w okr. 2 (woj. kujawsko-pomorskie), 26 144 głosy, poparcie w okręgu 8,64%, prawnik, dziennikarz.

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej z 15.06.2004 r.

REGIOset, 2004.06.16.

Informacje o wyborach do PE w latach: 2009, 2014.


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba