Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Środa 16.01.2019
Warto zrozumieć
 
 Lista tematów 
WYBORY do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2004

18 kandydatów na jedno miejsce. W przeprowadzonych 13 czerwca 2004 r. - po raz pierwszy w Polsce - wyborach deputowanych do Parlamentu Europejskiego, 21 komitetów wyborczych zarejestrowało listy okręgowe, na których znalazło się 1008 kandydatów. Do obsadzenia były 54 mandaty. W dziewięciu okręgach wygrała Platforma Obywatelska (PO), w dwóch Liga Polskich Rodzin (LPR), w jednym Prawo i Sprawiedliwość (PiS), w jednym Samoobrona. Rządząca koalicja SLD-UP najwyżej (na drugim miejscu) uplasowała się w woj. śląskim, w dwóch okręgach - na trzecim, w pozostałych na dalszych miejscach.

Co piąty wyborca głosował. Frekwencja w 13 okręgach wyniosła łącznie 20,87%, od 31,51% w okręgu 4 (Warszawa i okolice) i 24,04% w okręgu 1 (woj. pomorskie) do 17,99% w okręgu 5 (woj. mazowieckie bez Warszawy) i 17,61% w okręgu 3 (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie).

Liderzy w okręgach. "Medalowe" lokaty w poszczególnych okręgach zdobyły ugrupowania:
1 - woj. pomorskie: PO 37,0% głosów, LPR 13,4%, PiS 11,3%;
2 - kujawsko-pomorskie: PO 23,2%, LPR 15,3%, Samoobrona 11,4%;
3 - podlaskie i warmińsko-mazurskie: PO 26,2%, LPR 18,2%, Samoobrona 12,6%;
4 - Warszawa i okolice: PiS 22,4%, UW 18,7%, PO 16,5%;
5 - mazowieckie bez Warszawy: Samoobrona 20,2%, LPR 18,1%, PO 15,5%;
6 - łódzkie: PO 22,5%, LPR 16,4%, Samoobrona 13,1%;
7 - wielkopolskie: PO 20,0%, LPR 12,7%, SLD-UP 11,5%;
8 - lubelskie: LPR 23,0%, PO 15,4%, PSL 14,3%;
9 - podkarpackie: LPR 23,3%. PiS 19,1%, PO 13,0%;
10 - małopolskie i świętokrzyskie: PO 21,8%, LPR 20,1%, PiS 14,5%;
11 - śląskie: PO 35,1%, SLD-UP 12,3%, LPR 11,8%;
12 - dolnośląskie i opolskie: PO 26,6%, LPR 13,8%, SLD-UP 11,8%;
13 - lubuskie i zachodniopomorskie: PO 25,2%, Samoobrona 13,0%, LPR 11,7%.

Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. 2004.25.219) określiła, że w podziale mandatów uwzględnia się listy okręgowe tych komitetów wyborczych, które otrzymały co najmniej 5% ważnych głosów w skali kraju, a liczbę mandatów przypadającą na komitety spełniające powyższy warunek ustala się metodą d`Hondta. Wymagany próg przekroczyło osiem komitetów. Z 54 mandatów do obsadzenia Platforma Obywatelska zdobyła 15, Liga Polskich Rodzin - 10, Prawo i Sprawiedliwość - 7, Samoobrona - 6, SLD-UP - 5, UW - 4, PSL - 4 oraz SDPL - 3. To komu konkretnie przypadły mandaty ustalano odrębnie dla każdego okręgu w następujący sposób: liczbę głosów ważnych oddanych na listę danego komitetu wyborczego w danym okręgu mnożono przez współczynnik będący ilorazem liczby przypadających danemu ugrupowaniu mandatów (podane wyżej) i liczby głosów ważnych oddanych na listy okręgowe tego ugrupowania w całym kraju. Uzyskana z tego działania liczba całkowita (przed przecinkiem) to liczba mandatów z danej listy okręgowej. W danym okręgu obsadzają je ci kandydaci z tej listy, którzy otrzymali kolejno najwięcej głosów; przy równej liczbie głosów decyduje kolejność umieszczenia nazwiska na liście.

Inaczej niż w wyborach do Sejmu. Ustalanie liczby mandatów dla każdego okręgu odrębnie powoduje, że kandydat, który zdobył nieco ponad 14 tys. głosów przy poparciu w okręgu 3,5% uzyskuje mandat, a kandydat który uzyskał ponad 36 tys. głosów przy poparciu w okręgu 12,1% mandatu nie uzyskuje, ponieważ w jego okręgu wszystkie przypadające na jego listę miejsca zajęli koledzy partyjni, którzy zdobyli więcej głosów od niego.

DEPUTOWANI Z POLSKI
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

K a d e n c j a   2 0 0 4 - 2 0 0 9

Filip ADWENT (49 lat), wybrany z listy LPR w okr. 9 (woj. podkarpackie), 28 311 głosów, poparcie w okręgu 8,12%, lekarz medycyny.
Adam BIELAN (29), wybrany z listy PiS w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 71 497 głosów, poparcie w okręgu 9,59%, politolog, do 16.06.2004 poseł.
Jerzy BUZEK (64), wybrany z listy PO w okr. 11 (woj. śląskie), 173 389 głosów (najwięcej w kraju, najwięcej z list PO), poparcie w okręgu 22,14% (najwyższe), inżynier, profesor, premier rządu w latach 1997-2001.
Zdzisław Kazimierz CHMIELEWSKI (62), wybrany z listy PO w okr. 13 (woj. lubuskie i zachodniopomorskie), 40 256 głosów, poparcie w okręgu 10,47% (najwyższe), historyk, profesor.
Sylwester CHRUSZCZ (31), wybrany z listy LPR w okr. 12 (woj. dolnośląskie i opolskie), 40 371 głosów, poparcie w okręgu 6,65%, architekt.
Marek CZARNECKI (43), wybrany z listy Samoobrony w okr. 5 (część woj. mazowieckiego), 43 609 głosów (najwięcej z list Samoobrony), poparcie w okręgu 12,35% (najwyższe), prawnik.
Ryszard CZARNECKI (41), wybrany z listy Samoobrony w okr. 12 (woj. dolnośląskie i opolskie), 31 717 głosów, poparcie w okręgu 5,22%, historyk, dziennikarz, b. minister.
Anna Elżbieta FOTYGA (47), wybrana z listy PiS w okr. 1 (woj. pomorskie), 25 994 głosy, poparcie w okręgu 6,40%, ekonomista, samorządowiec.
Bronisław GEREMEK (72), wybrany z listy UW w okr. 4 (Warszawa i część woj. mazowieckiego), 114 319 głosów (najwięcej z list UW), poparcie w okręgu 17,52% (najwyższe), historyk, profesor, b. minister.
Lidia GERINGER DE'OEDENBERG (47), wybrana z listy SLD-UP w okr. 12 (woj. dolnoląskie i opolskie), 35 254 głosy, poparcie w okręgu 5,80%, ekonomista, dziennikarz, działacz kultury.
Adam GIEREK (66), wybrany z listy SLD-UP w okr. 11 (woj. śląskie), 69 168 głosów (najwięcej z list SLD-UP), poparcie w okręgu 8,83%, inżynier, profesor, do 16.06.2004 senator.
Maciej Marian GIERTYCH (68), wybrany z listy LPR w okr. 11 (woj. śląskie), 68 953 głosy, poparcie w okręgu 8,81%, genetyk roślin, profesor, do 16.06.2004 poseł.
Bogdan GOLIK (42), wybrany z listy Samoobrony w okr. 6 (woj. łódzkie), 14 191 głosów, poparcie w okręgu 3,50%, lekarz weterynarii, przedsiębiorca.
Genowefa GRABOWSKA (60), wybrana z listy SDPL w okr. 11 (woj. śląskie), 31 419 głosów, poparcie w okręgu 4,01%, prawnik, profesor, do 16.06.2004 senator.
Dariusz Maciej GRABOWSKI (54), wybrany z listy LPR w okr. 5 (część woj. mazowieckiego), 42 006 głosów, poparcie w okręgu 11,90%, ekonomista, przedsiębiorca, do 16.06.2004 poseł.
Małgorzata Maria HANDZLIK (39), wybrana z listy PO w okr. 11 (woj. śląskie), 30 030 głosów, poparcie w okręgu 3,83%, absolwentka Uniwersytetu ¦ląskiego, przedsiębiorca.
Stanisław JAŁOWIECKI (58), wybrany z listy PO w okr. 12 (woj. dolnośląskie i opolskie), 17 754 głosy, poparcie w okręgu 2,92%, socjolog, samorządowiec.
Mieczysław Edmund JANOWSKI (57), wybrany z listy PiS w okr. 9 (woj. podkarpackie), 31 192 głosy, poparcie w okręgu 8,95% (najwyższe), inżynier, samorządowiec, do 16.06.2004 senator.
Filip Andrzej KACZMAREK (38), wybrany z listy PO w okr. 7 (woj. wielkopolskie), 44 700 głosów, poparcie w okręgu 8,13%, historyk, dziennikarz.
Michał Tomasz KAMIŃSKI (32), wybrany z listy PiS w okr. 4 (Warszawa i część woj. mazowieckiego), 99 702 głosy (najwięcej z list PiS), poparcie w okręgu 15,28%, dziennikarz, do 16.06.2004 poseł.
Bogdan Adam KLICH (44), wybrany z listy PO w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 81 465 głosów, poparcie w okręgu 10,93%, lekarz medycyny, b. minister, do 16.06.2004 poseł.
Urszula KRUPA (55), wybrana z listy LPR w okr. 6 (woj. łódzkie), 27 901 głosów, poparcie w okręgu 6,89%, doktor medycyny, do 16.06.2004 poseł.
Barbara KUDRYCKA (48), wybrana z listy PO w okr. 3 (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie), 50 129 głosów, poparcie w okręgu 13,83% (najwyższe), prawnik, profesor.
Jan Jerzy KUŁAKOWSKI (74, deputowany senior), wybrany z listy UW w okr. 7 (woj. wielkopolskie), 50 390 głosów, poparcie w okręgu 9,16% (najwyższe), prawnik, pierwszy główny negocjator Polski z UE.
Wiesław Stefan KUS (55), wybrany z listy Samoobrony w okr. 8 (woj. lubelskie), 13 944 głosy, poparcie w okręgu 3,90%, ekonomista, bankowiec.
Zbigniew Krzysztof KUŹMIUK (48), wybrany z listy PSL w okr. 5 (część woj. mazowieckiego), 17 554 głosy, poparcie w okręgu 4,97%, ekonomista, samorządowiec, do 16.06.2004 poseł.
Janusz Antoni LEWANDOWSKI (53), wybrany z listy PO w okr. 1 (woj. pomorskie), 79 879 głosów, poparcie w okręgu 19,66% (najwyższe), ekonomista, b. minister, do 16.06.2004 poseł.
Bogusław LIBERADZKI (56), wybrany z listy SLD-UP w okr. 13 (woj. lubuskie i zachodniopomorskie), 25 335 głosów, poparcie w okręgu 6,59%, ekonomista, profesor, do 16.06.2004 poseł.
Marcin LIBICKI (65), wybrany z listy PiS w okr. 7 (woj. wielkopolskie), 40 028 głosów, poparcie w okręgu 7,28%, historyk sztuki, do 16.06.2004 poseł.
Jan Tadeusz MASIEL (41), wybrany z listy Samoobrony w okr. 7 (woj. wielkopolskie), 24 202 głosy, poparcie w okręgu 4,40%, psycholog, doradca biznesowy.
Jan Marian OLBRYCHT (52), wybrany z listy PO w okr. 11 (woj. śląskie), 34 204 głosy, poparcie w okręgu 4,37%, socjolog, samorządowiec.
Janusz Adam ONYSZKIEWICZ (67), wybrany z listy UW w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 50 155 głosów, poparcie w okręgu 6,73%, matematyk, b. minister.
Bogdan PĘK (51), wybrany z listy LPR w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 105 417 głosów (najwięcej z list LPR), poparcie w okręgu 14,14% (najwyższe), inżynier zootechnik, do 16.06.2004 poseł.
Józef PINIOR (49), wybrany z listy SDPL w okr. 12 (woj. dolnośląskie i opolskie), 18 381 głosów, poparcie w okręgu 3,03%, prawnik, pracownik naukowy.
Mirosław Mariusz PIOTROWSKI (38), wybrany z listy LPR w okr. 8 (woj. lubelskie), 48 365 głosów, poparcie w okręgu 13,53% (najwyższe), historyk, profesor.
Paweł Bartłomiej PISKORSKI (36), wybrany z listy PO w okr. 4 (Warszawa i część woj. mazowieckiego), 59 511 głosów, poparcie w okręgu 9,12%, historyk, do 16.06.2004 poseł.
Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI (55), wybrany z listy PSL w okr. 8 (woj. lubelskie), 22 358 głosów, poparcie w okręgu 6,25%, historyk, b. minister, do 16.06.2004 poseł.
Jacek PROTASIEWICZ (37), wybrany z listy PO w okr. 12 (woj. dolnoślaskie i opolskie), 92 770 głosów, poparcie w okręgu 15,27% (najwyższe), filolog, samorządowiec, do 16.06.2004 poseł.
Bogusław ROGALSKI (32), wybrany z listy LPR w okr. 3 (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie), 32 087 głosów, poparcie w okręgu 8,85%, historyk, rolnik.
Dariusz Kajetan ROSATI (58), wybrany z listy SDPL w okr. 4 (Warszawa i część woj. mazowieckiego), 76 834 głosy (najwięcej z list SDPL), poparcie w okręgu 11,77%, ekonomista, profesor, b. minister.
Wojciech ROSZKOWSKI (57), wybrany z listy PiS w okr. 11 (woj. śląskie), 26 995 głosów, poparcie w okręgu 3,45%, historyk, profesor.
Leopold Józef RUTOWICZ (72), wybrany z listy Samoobrony w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 22 528 głosów, poparcie w okręgu 3,02%, inżynier, ekonomista.
Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI (56), wybrany z listy PO w okr. 6 (woj. łódzkie), 66 589 głosów, poparcie w okręgu 16,43% (najwyższe), ekonomista, b. minister.
Czesław Adam SIEKIERSKI (52), wybrany z listy PSL w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 21 778 głosów, poparcie w okręgu 2,92%, ekonomista, b. minister; do 16.06.2004 poseł.
Marek Maciej SIWIEC (49), wybrany z listy SLD-UP w okr. 7 (woj. wielkopolskie), 36 985 głosów, poparcie w okręgu 6,73%, absolwent AGH, dziennikarz, minister-szef BBN.
Bogusław Andrzej SONIK (51), wybrany z listy PO w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 20 790 głosów, poparcie w okręgu 2,79%, prawnik, samorządowiec.
Grażyna Ewa STANISZEWSKA (55), wybrana z listy UW w okr. 11 (woj. śląskie), 29 605 głosów, poparcie w okręgu 3,78%, filolog, do 16.06.2004 senator.
Andrzej Jan SZEJNA (31), wybrany z listy SLD-UP w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 16 937 głosów, poparcie w okręgu 2,27%, ekonomista, prawnik, minister w UKIE.
Konrad SZYMAŃSKI (35), wybrany z listy PiS w okr. 12 (woj. dolnośląskie i opolskie), 27 499 głosów, poparcie w okręgu 4,53%, prawnik.
Witold TOMCZAK (47), wybrany z listy LPR w okr. 7 (woj. wielkopolskie), 47 260 głosów, poparcie w okręgu 8,59%, lekarz medycyny, do 16.06.2004 poseł.
Wojciech WIERZEJSKI (28, deputowany junior), wybrany z listy LPR w okr. 4 (Warszawa i część woj. mazowieckiego), 46 198 głosów, poparcie w okręgu 7,08%, socjolog, dziennikarz.
Janusz Czesław WOJCIECHOWSKI (49), wybrany z listy PSL w okr. 6 (woj. łódzkie), 28 349 głosów (najwięcej z list PSL), poparcie w okręgu 7,00%, prawnik, b. prezes NIK, do 16.06.2004 poseł i wicemarszałek Sejmu.
Zbigniew ZALESKI (57), wybrany z listy PO w okr. 8 (woj. lubelskie), 23 403 głosy, poparcie w okręgu 6,55%, psycholog, pracownik naukowy KUL.
Tadeusz Antoni ZWIEFKA (40), wybrany z listy PO w okr. 2 (woj. kujawsko-pomorskie), 26 144 głosy, poparcie w okręgu 8,64%, prawnik, dziennikarz.

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej z 15.06.2004 r.

REGIOset, 2004.06.16.

Informacje o wyborach do PE w latach: 2009, 2014.


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba