Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Poniedziałek 18.02.2019
Warto zrozumieć
 
 Lista tematów 
WYBORY do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014

W niedzielę 25 maja 2014 r. odbyły się w Polsce wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone przez Prezydenta RP postanowieniem z dnia 19 lutego 2014 r. (Dz.U. 2014.231).

25 kandydatów na jedno miejsce. Na 130 zarejestrowanych listach umieszczono nazwiska 1279 kandydatów (723 mężczyzn i 556 kobiet); liczba mandatów do obsadzenia - 51. Średni wiek kandydata 45 lat, najmłodszy - 21 lat, najstarszy - 89 lat. Liczba uprawnionych do głosowania - 30 636 537 osób. Na siedziby okręgów wyborczych wyznaczono: nr 1 - Gdańsk (obszar woj. pomorskiego), nr 2 - Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), nr 3 - Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie), nr 4 - Warszawa (m.st. Warszawa i przyległe powiaty), nr 5 - Warszawa (pozostałe powiaty woj. mazowieckiego), nr 6 - Łódź (woj. łódzkie), nr 7 - Poznań (woj. wielkopolskie), nr 8 - Lublin (woj. lubelskie), nr 9 - Rzeszów (woj. podkarpackie), nr 10 - Kraków (woj. małopolskie i świętokrzyskie), nr 11 - Katowice (woj. śląskie), nr 12 - Wrocław (woj. dolnoląskie i opolskie), nr 13 - Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie i zachodniopomorskie). Łącznie w okręgach działało 27 664 obwodów do głosowania.

Zarejestrowane listy. We wszystkich 13 okręgach zarejestrowane zostały listy: nr 1 - KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (SP), 128 kandydatów, nr 2 - KW Ruch Narodowy (RN), 127, nr 3 - KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy (SLD-UP), 130, nr 4 - KW Prawo i Sprawiedliwość (PiS), 130, nr 5 - KKW Europa Plus Twój Ruch (E+TR), 129, nr 6 - KW Polska Razem Jarosława Gowina (PR), 129, nr 7 - KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke (NP), 130, nr 8 - KW Platforma Obywatelska RP (PO), 130, nr 9 - KW Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), 130 kandydatów. W 6 okręgach zarejestrował listy nr 10 KW Demokracja Bezpośrednia (DB), 48; w 5 okręgach - nr 12 KW Partia Zieloni (PZ), 47; w 2 okręgach - nr 11 KW Samoobrona (SO), 19 kandydatów. Wszystkie komitety zarejestrowały swoje listy tylko w okręgu nr 6 (woj. łódzkie).

Oficjalne wyniki ogłoszone przez Państwową Komisje Wyborczą wieczorem 27 maja 2014 r. (Dz.U. 2014.692): frekwencja 23,82%, średnia w UE w tym roku 43,1%. Niższą frekwencje niż u nas odnotowano na Słowacji, w Czechach i w Słowenii. Uczestniczący wyborcy oddali ważne głosy na listy komitetów: Platformy Obywatelskiej - 2 271 215 głosów, to jest 32,13% głosów ważnych w skali kraju, co pozwoliło obsadzić 19 mandatów (6 mniej niż w kadencji 2009-2014), Prawa i Sprawiedliwości - 2 246 870 głosów, 31,78%, 19 mandatów (4 więcej), Sojuszu Lewicy Demokratycznej z Unią Pracy - 667 319 głosów, 9,44%, 5 mandatów (2 mniej), Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke - 505 586 głosów, 7,15%, 4 mandaty (debiut w PE), Polskiego Stronnictwa Ludowego - 480 846 głosów, 6,80%, 4 mandaty (1 więcej). Pozostałe komitety nie przekroczyły wymaganego progu 5% poparcia w skali kraju, zdobywając od 281 079 głosów, 3,98% - KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro do 2729 głosów, 0,04% - KW Samoobrona.

Poparcie dla komitetów w okręgach.
1 - woj. pomorskie, frekwencja 26,70%: PO poparcie 46,35% głosujących, 218 962 głosy na listę; PiS 24,90%, 117 620; SLD-UP 7,44%, 35 164; NP 6,42%, 30 324; PSL 3,14%, 14 817;
2 - woj. kujawsko-pomorskie, frekwencja 22,59%: PO 26,97%, 100 430; PiS 25,96%, 96 663, SLD-UP 20,10%, 74 833; PSL 8,73%, 32 507; NP 5,57%, 20 753;
3 - woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie, frekwencja 19,34%: PiS 34,39%, 140 342; PO 25,86%, 105 541; SLD-UP 10,15%, 41 422; PSL 8,88%, 36 221; NP 6,96%, 28 412;
4 - Warszawa i sąsiednie powiaty, frekwencja 35,33%: PO 39,67%, 308 468; PiS 27,88%, 216 773; SLD-UP 7,33%, 57 010; NP 6,40%, 49 794; PSL 2,46%, 19 098;
5 - woj. mazowieckie (pozostałe powiaty), frekwencja 20,08%: PiS 40,36%, 163 775; PO 18,57%, 75 369; PSL 15,10%, 61 259; NP 6,82%, 27 671; SLD-UP 6,07%, 24 647;
6 - woj. łódzkie, frekwencja 23,72%: PiS 36,79%, 177 654; PO 30,95%, 149 474; SLD-UP 7,32%, 35 344; PSL 6,13%, 29 615; NP 6,05%, 29 202;
7 - woj. wielkopolskie, frekwecnja 22,42%: PO 31,61% 192 801; PiS 23,39%, 142 675; SLD-UP 12,25%, 74 695; PSL 10,07%, 61 431; NP 6,65%, 40 540;
8 - woj. lubelskie, frekwencja 23,49%: PiS 40,02%, 164 578; PSL 17,03%, 70 055; PO 15,78%, 64 889; NP 6,68%, 27 482; SLD-UP 5,15%, 21 248;
9 - woj. podkarpackie, frekwencja 23,99%: PiS 47,82%, 196 247; PO 17,88%, 73 381; PSL 7,05%, 28 927; NP 6,94%, 28 474; SLD-UP 4,57%, 18 761;
10 - woj. małopolskie i świętokrzyskie, 25,74%: PO 35,56%, 337 478; PiS 32,42% 307 624; NP ? 7,75%, 73 573; SLD-UP 6,61%, 62 748; PSL 1,95%, 18 480;
11 - woj. śląskie, frekwencja 23,75%: PO 38,68%, 337 478; PiS 26,88% 234 515; SLD-UP 9,12%, 79 543; NP 8,43%, 73 573; PSL 2,12%, 18 480;
12 - woj. dolnośląskie i opolskie, frekwencja 21,73%: PO 36,91%, 252 513; PiS 26,23%, 179 432; SLD-UP 11,48%, 78 557; NP 6,96%, 47 615; PSL 4,11% 28 087;
13 - woj. lubuskie i zachodniopomorskie, frekwencja 20,42%: PO 36,17%, 159 579; PiS 24,70%, 108 972; SLD-UP 14,36%, 63 347; NP 6,65%, 29 353; PSL poparcie 4,94%, 21 808 głosów na listę.

Imienna lista eurodeputowanych z Polski (poniżej), którzy będą sprawowali swoje mandaty w kadencji 2014-2019 Parlamentu Europejskiego, zawiera 51 nazwisk; spośród nich 19 osób będzie sprawowało taki mandat po raz pierwszy, 27 posłowało już w Strasburgu w poprzednich kadencjach, 17 - to dotychczasowi posłowie na Wiejskiej (tyle miejsc zwolnionych w Sejmie zapełnią nowi posłowie, kolejni z list tych samych komitetów), jedna osoba była senatorem (jej miejsce będzie zapełnione w wyniku zarządzonych przedterminowych wyborów do Senatu). W tegorocznych wyborach (tak jak w latach 2004 i 2009) krajowy rekord poparcia - ponad 254 tys. głosów - uzyskał były premier rządu RP oraz były przewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Jerzy Buzek kandydujący z listy Komitetu Platformy Obywatelskiej. Seniorem wśród eurodeputowanych jest profesor Adam Gierek (SLD-UP), juniorem 38-letni Jarosław Leszek Wałęsa (PO) - syn b. prezydenta RP.

DEPUTOWANI Z POLSKI
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

K a d e n c j a   2 0 1 4 - 2 0 1 9

Michał Jan BONI, (ur. 1954), lista KW PO w okr. 4 (woj. Warszawa i sąsiednie powiaty), 30910 głosów, poparcie w okręgu 4,05%, kulturoznawca, debiutuje w PE.
Jerzy Karol BUZEK, (ur. 1940), lista KW PO w okr. 11 (woj. śląskie), 254319 głosów, poparcie w okręgu 30,01%, (krajowe maksimum), profesor inżynier, b. Premier, b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
Ryszard Henryk CZARNECKI, (ur. 1963), lista KW PiS w okr. 7 (woj. wielkopolskie), 84228 głosów, poparcie w okręgu 14,40%, historyk, dziennikarz.
Andrzej Sebastian DUDA, (ur. 1972), lista KW PiS w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 97996 głosów, poparcie w okręgu 10,71%, nauczyciel akademicki, do 27.05.2014 poseł na sejm, debiutuje w PE.
Anna Elżbieta FOTYGA, (ur. 1957), lista KW PiS w okr. 1 (woj. pomorskie), 56677 głosów, poparcie w okręgu 12,35%, ekonomista, samorządowiec., do 27.05.2014 posłanka na sejm.
Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG, (ur. 1957), lista KW SLD-UP w okr. 12 (woj. dolnośląskie i opolskie), 53790 głosów, poparcie w okręgu 8,12%, ekonomista, dziennikarz.
Adam GIEREK, (ur. 1938), lista KW SLD-UP w okr. 11 (woj. śląskie), 56237 głosów, poparcie w okręgu 6,64%, profesor inżynier.
Beata Barbara GOSIEWSKA, (ur. 1971), lista KW PiS w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 50332 głosów, poparcie w okręgu 5,50%, urzędniczka, do 27.05.2014 senator, debiutuje w PE.
Marek Józef GRÓBARCZYK, (ur. 1968), lista KW PiS w okr. 13 (woj. lubuskie i zachodniopomorskie), 54864 głosów, poparcie w okręgu 12,89%, inżynier, manadżer.
Andrzej Marian GRZYB, (ur. 1956), lista KW PSL w okr. 7 (woj. wielkopolskie), 26805 głosów, poparcie w okręgu 4,58%, inżynier ogrodnik.
Krzysztof Andrzej HETMAN, (ur. 1974), lista KW PSL w okr. 8 (woj. lubelskie), 24862 głosów, poparcie w okręgu 6,22%, politolog, debiutuje w PE.
Danuta Maria HÜBNER, (ur. 1948), lista KW PO w okr. 4 (woj. Warszawa i sąsiednie powiaty), 225546 głosów, poparcie w okręgu 29,56%, profesor ekonomii, b. komisarz w KE.
Robert Jarosław IWASZKIEWICZ, (ur. 1962), lista KW NP w okr. 12 (woj. dolnośląskie i opolskie), 29505 głosów, poparcie w okręgu 4,46%, przedsiębiorca, debiutuje w PE.
Dawid Bohdan JACKIEWICZ, (ur. 1973), lista KW PiS w okr. 12 (woj. dolnośląskie i opolskie), 79942 głosów, poparcie w okręgu 12,07%, politolog, do 27.05.2014 poseł na sejm, debiutuje w PE.
Danuta JAZŁOWIECKA, (ur. 1957), lista KW PO w okr. 12 (woj. dolnośląskie i opolskie), 38652 głosów, poparcie w okręgu 5,84%, inżynier budownictwa.
Marek JUREK, (ur. 1960), lista KW PiS w okr. 4 (woj. Warszawa i sąsiednie powiaty), 66505 głosów, poparcie w okręgu 8,72%, historyk, debiutuje w PE.
Jarosław KALINOWSKI, (ur. 1962), lista KW PSL w okr. 5 (część woj. mazowieckiego), 33879 głosów, poparcie w okręgu 8,64%, inżynier zootechnik.
Karol Adam KARSKI, (ur. 1966), lista KW PiS w okr. 3 (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie), 67997 głosów, poparcie w okręgu 17,21%, prawnik, debiutuje w PE.
Janusz Ryszard KORWIN-MIKKE, (ur. 1942), lista KW NP w okr. 11 (woj. śląskie), 67928 głosów, poparcie w okręgu 8,02%, publicysta, debiutuje w PE.
Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ, (ur. 1969), lista KW PO w okr. 7 (woj. wielkopolskie), 66419 głosów, poparcie w okręgu 11,35%, biolog, samorządowiec, do 27.05.2014 posłanka na sejm, debiutuje w PE.
Zdzisław Marek KRASNODĘBSKI, (ur. 1953), lista KW PiS w okr. 4 (woj. Warszawa i sąsiednie powiaty), 96292 głosów, poparcie w okręgu 12,62%, socjolog, debiutuje w PE.
Barbara KUDRYCKA, (ur. 1956), lista KW PO w okr. 3 (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie), 61418 głosów, poparcie w okręgu 15,55%, prawnik, profesor., do 27.05.2014 posłanka na sejm
Zbigniew Krzysztof KUŹMIUK, (ur. 1956), lista KW PiS w okr. 5 (część woj. mazowieckiego), 69035 głosów, poparcie w okręgu 17,61%, nauczyciel akademicki, do 27.05.2014 poseł na sejm
Ryszard Antoni LEGUTKO, (ur. 1949), lista KW PiS w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 81201 głosów, poparcie w okręgu 8,87%, profesor filozof.
Janusz Antoni LEWANDOWSKI, (ur. 1951), lista KW PO w okr. 1 (woj. pomorskie), 107814 głosów, poparcie w okręgu 23,48%, ekonomista, b. komisarz w KE.
Bogusław Marian LIBERADZKI, (ur. 1948), lista KW SLD-UP w okr. 13 (woj. lubuskie i zachodniopomorskie), 43348 głosów, poparcie w okręgu 10,18%, profesor ekonomii.
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA, (ur. 1966), lista KW PO w okr. 9 (woj. podkarpackie), 41867 głosów, poparcie w okręgu 10,52%, ekonomista.
Krystyna Maria ŁYBACKA, (ur. 1946), lista KW SLD-UP w okr. 7 (woj. wielkopolskie), 42441 głosów, poparcie w okręgu 7,25%, nauczycielka akademicka, do 27.05.2014 posłanka na sejm, debiutuje w PE.
Michał MARUSIK, (ur. 1951), lista KW NP w okr. 4 (woj. Warszawa i sąsiednie powiaty), 20538 głosów, poparcie w okręgu 2,69%, technik chemik, debiutuje w PE.
Jan Marian OLBRYCHT, (ur. 1952), lista KW PO w okr. 11 (woj. śląskie), 34267 głosów, poparcie w okręgu 4,04%, socjolog, samorządowiec.
Stanisław OŻÓG, (ur. 1953), lista KW PiS w okr. 9 (woj. podkarpackie), 36376 głosów, poparcie w okręgu 9,14%, inżynier geodeta, do 27.05.2014 poseł na sejm, debiutuje w PE.
Bolesław Grzegorz PIECHA, (ur. 1954), lista KW PiS w okr. 11 (woj. śląskie), 118964 głosów, poparcie w okręgu 14,04%, lekarz, do 27.05.2914 poseł na sejm, debiutuje w PE.
Mirosław Mariusz PIOTROWSKI, (ur. 1966), lista KW PiS w okr. 8 (woj. lubelskie), 73465 głosów, poparcie w okręgu 18,39%, profesor historyk.
Julia Teresa PITERA, (ur. 1953), lista KW PO w okr. 5 (część woj. mazowieckiego), 37269 głosów, poparcie w okręgu 9,51%, filolog, do 27.05.2014 posłanka na sejm, debiutuje w PE.
Marek Mirosław PLURA, (ur. 1970), lista KW PO w okr. 11 (woj. śląskie), 9268 głosów, poparcie w okręgu 1,09%, pedagog, do 27.05.2014 poseł na sejm, debiutuje w PE.
Tomasz Piotr PORĘBA, (ur. 1973), lista KW PiS w okr. 9 (woj. podkarpackie), 113704 głosów, poparcie w okręgu 28,56%, historyk, politolog.
Dariusz Kajetan ROSATI, (ur. 1946), lista KW PO w okr. 13 (woj. lubuskie i zachodniopomorskie), 84686 głosów, poparcie w okręgu 19,89%, ekonomista, do 27.05.2014 poseł na sejm
Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI, (ur. 1948), lista KW PO w okr. 6 (woj. łódzkie), 97551 głosów, poparcie w okręgu 20,82%, ekonomista.
Czesław Adam SIEKIERSKI, (ur. 1952), lista KW PSL w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 27843 głosów, poparcie w okręgu 3,04%, ekonomista.
Adam Stanisław SZEJNFELD, (ur. 1958), lista KW PO w okr. 7 (woj. wielkopolskie), 69852 głosów, poparcie w okręgu 11,94%, prawnik, do 27.05.2014 poseł na sejm, debiutuje w PE.
Róża Maria THUN, (ur. 1954), lista KW PO w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 125738 głosów, poparcie w okręgu 13,74%, filolog.
Kazimierz Michał UJAZDOWSKI, (ur. 1964), lista KW PiS w okr. 12 (woj. dolnośląskie i opolskie), 48945 głosów, poparcie w okręgu 7,39%, nauczyciel akademicki, do 27.05.2014 poseł na sejm, debiutuje w PE.
Jarosław Leszek WAŁĘSA, (ur. 1976), lista KW PO w okr. 1 (woj. pomorskie), 55898 głosów, poparcie w okręgu 12,18%, politolog, dziennikarz.
Bogdan Brunon WENTA, (ur. 1961), lista KW PO w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 38960 głosów, poparcie w okręgu 4,26%, trener sportowy, debiutuje w PE.
Jadwiga Maria WIŚNIEWSKA, (ur. 1963), lista KW PiS w okr. 11 (woj. śląskie), 44763 głosów, poparcie w okręgu 5,28%, pedagog, do 27.05.2014 posłanka na sejm, debiutuje w PE.
Janusz Czesław WOJCIECHOWSKI, (ur. 1954), lista KW PiS w okr. 6 (woj. łódzkie), 134975 głosów, poparcie w okręgu 28,81%, prawnik.
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI, (ur. 1957), lista KW PO w okr. 12 (woj. dolnośląskie i opolskie), 162426 głosów, poparcie w okręgu 24,53%, kulturoznawca, do 27.05.2014 poseł na sejm, debiutuje w PE.
Janusz Władysław ZEMKE, (ur. 1949), lista KW SLD-UP w okr. 2 (woj. kujawsko-pomorskie), 62118 głosów, poparcie w okręgu 17,31%, prawnik.
Kosma Tadeusz ZŁOTOWSKI, (ur. 1964), lista KW PiS w okr. 2 (woj. kujawsko-pomorskie), 41188 głosów, poparcie w okręgu 11,48%, ekonomista, do 27.05.2014 poseł na sejm, debiutuje w PE.
Tadeusz Antoni ZWIEFKA, (ur. 1954), lista KW PO w okr. 2 (woj. kujawsko-pomorskie), 43918 głosów, poparcie w okręgu 12,24%, prawnik, dziennikarz.
Stanisław Józef ŻÓŁTEK, (ur. 1956), lista KW NP w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 27995 głosów, poparcie w okręgu 3,06%, samorządowiec, debiutuje w PE.

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej z 26.05.2014 r.

REGIOset, 2014.05.27.

Informacje o wyborach do PE: w roku 2004, w roku 2009.


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba