Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 18.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Lista tematów 
WYBORY do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014

W niedzielę 25 maja 2014 r. odbyły się w Polsce wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone przez Prezydenta RP postanowieniem z dnia 19 lutego 2014 r. (Dz.U. 2014.231).

25 kandydatów na jedno miejsce. Na 130 zarejestrowanych listach umieszczono nazwiska 1279 kandydatów (723 mężczyzn i 556 kobiet); liczba mandatów do obsadzenia - 51. Średni wiek kandydata 45 lat, najmłodszy - 21 lat, najstarszy - 89 lat. Liczba uprawnionych do głosowania - 30 636 537 osób. Na siedziby okręgów wyborczych wyznaczono: nr 1 - Gdańsk (obszar woj. pomorskiego), nr 2 - Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), nr 3 - Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie), nr 4 - Warszawa (m.st. Warszawa i przyległe powiaty), nr 5 - Warszawa (pozostałe powiaty woj. mazowieckiego), nr 6 - Łódź (woj. łódzkie), nr 7 - Poznań (woj. wielkopolskie), nr 8 - Lublin (woj. lubelskie), nr 9 - Rzeszów (woj. podkarpackie), nr 10 - Kraków (woj. małopolskie i świętokrzyskie), nr 11 - Katowice (woj. śląskie), nr 12 - Wrocław (woj. dolnoląskie i opolskie), nr 13 - Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie i zachodniopomorskie). Łącznie w okręgach działało 27 664 obwodów do głosowania.

Zarejestrowane listy. We wszystkich 13 okręgach zarejestrowane zostały listy: nr 1 - KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (SP), 128 kandydatów, nr 2 - KW Ruch Narodowy (RN), 127, nr 3 - KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy (SLD-UP), 130, nr 4 - KW Prawo i Sprawiedliwość (PiS), 130, nr 5 - KKW Europa Plus Twój Ruch (E+TR), 129, nr 6 - KW Polska Razem Jarosława Gowina (PR), 129, nr 7 - KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke (NP), 130, nr 8 - KW Platforma Obywatelska RP (PO), 130, nr 9 - KW Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), 130 kandydatów. W 6 okręgach zarejestrował listy nr 10 KW Demokracja Bezpośrednia (DB), 48; w 5 okręgach - nr 12 KW Partia Zieloni (PZ), 47; w 2 okręgach - nr 11 KW Samoobrona (SO), 19 kandydatów. Wszystkie komitety zarejestrowały swoje listy tylko w okręgu nr 6 (woj. łódzkie).

Oficjalne wyniki ogłoszone przez Państwową Komisje Wyborczą wieczorem 27 maja 2014 r. (Dz.U. 2014.692): frekwencja 23,82%, średnia w UE w tym roku 43,1%. Niższą frekwencje niż u nas odnotowano na Słowacji, w Czechach i w Słowenii. Uczestniczący wyborcy oddali ważne głosy na listy komitetów: Platformy Obywatelskiej - 2 271 215 głosów, to jest 32,13% głosów ważnych w skali kraju, co pozwoliło obsadzić 19 mandatów (6 mniej niż w kadencji 2009-2014), Prawa i Sprawiedliwości - 2 246 870 głosów, 31,78%, 19 mandatów (4 więcej), Sojuszu Lewicy Demokratycznej z Unią Pracy - 667 319 głosów, 9,44%, 5 mandatów (2 mniej), Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke - 505 586 głosów, 7,15%, 4 mandaty (debiut w PE), Polskiego Stronnictwa Ludowego - 480 846 głosów, 6,80%, 4 mandaty (1 więcej). Pozostałe komitety nie przekroczyły wymaganego progu 5% poparcia w skali kraju, zdobywając od 281 079 głosów, 3,98% - KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro do 2729 głosów, 0,04% - KW Samoobrona.

Poparcie dla komitetów w okręgach.
1 - woj. pomorskie, frekwencja 26,70%: PO poparcie 46,35% głosujących, 218 962 głosy na listę; PiS 24,90%, 117 620; SLD-UP 7,44%, 35 164; NP 6,42%, 30 324; PSL 3,14%, 14 817;
2 - woj. kujawsko-pomorskie, frekwencja 22,59%: PO 26,97%, 100 430; PiS 25,96%, 96 663, SLD-UP 20,10%, 74 833; PSL 8,73%, 32 507; NP 5,57%, 20 753;
3 - woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie, frekwencja 19,34%: PiS 34,39%, 140 342; PO 25,86%, 105 541; SLD-UP 10,15%, 41 422; PSL 8,88%, 36 221; NP 6,96%, 28 412;
4 - Warszawa i sąsiednie powiaty, frekwencja 35,33%: PO 39,67%, 308 468; PiS 27,88%, 216 773; SLD-UP 7,33%, 57 010; NP 6,40%, 49 794; PSL 2,46%, 19 098;
5 - woj. mazowieckie (pozostałe powiaty), frekwencja 20,08%: PiS 40,36%, 163 775; PO 18,57%, 75 369; PSL 15,10%, 61 259; NP 6,82%, 27 671; SLD-UP 6,07%, 24 647;
6 - woj. łódzkie, frekwencja 23,72%: PiS 36,79%, 177 654; PO 30,95%, 149 474; SLD-UP 7,32%, 35 344; PSL 6,13%, 29 615; NP 6,05%, 29 202;
7 - woj. wielkopolskie, frekwecnja 22,42%: PO 31,61% 192 801; PiS 23,39%, 142 675; SLD-UP 12,25%, 74 695; PSL 10,07%, 61 431; NP 6,65%, 40 540;
8 - woj. lubelskie, frekwencja 23,49%: PiS 40,02%, 164 578; PSL 17,03%, 70 055; PO 15,78%, 64 889; NP 6,68%, 27 482; SLD-UP 5,15%, 21 248;
9 - woj. podkarpackie, frekwencja 23,99%: PiS 47,82%, 196 247; PO 17,88%, 73 381; PSL 7,05%, 28 927; NP 6,94%, 28 474; SLD-UP 4,57%, 18 761;
10 - woj. małopolskie i świętokrzyskie, 25,74%: PO 35,56%, 337 478; PiS 32,42% 307 624; NP ? 7,75%, 73 573; SLD-UP 6,61%, 62 748; PSL 1,95%, 18 480;
11 - woj. śląskie, frekwencja 23,75%: PO 38,68%, 337 478; PiS 26,88% 234 515; SLD-UP 9,12%, 79 543; NP 8,43%, 73 573; PSL 2,12%, 18 480;
12 - woj. dolnośląskie i opolskie, frekwencja 21,73%: PO 36,91%, 252 513; PiS 26,23%, 179 432; SLD-UP 11,48%, 78 557; NP 6,96%, 47 615; PSL 4,11% 28 087;
13 - woj. lubuskie i zachodniopomorskie, frekwencja 20,42%: PO 36,17%, 159 579; PiS 24,70%, 108 972; SLD-UP 14,36%, 63 347; NP 6,65%, 29 353; PSL poparcie 4,94%, 21 808 głosów na listę.

Imienna lista eurodeputowanych z Polski (poniżej), którzy będą sprawowali swoje mandaty w kadencji 2014-2019 Parlamentu Europejskiego, zawiera 51 nazwisk; spośród nich 19 osób będzie sprawowało taki mandat po raz pierwszy, 27 posłowało już w Strasburgu w poprzednich kadencjach, 17 - to dotychczasowi posłowie na Wiejskiej (tyle miejsc zwolnionych w Sejmie zapełnią nowi posłowie, kolejni z list tych samych komitetów), jedna osoba była senatorem (jej miejsce będzie zapełnione w wyniku zarządzonych przedterminowych wyborów do Senatu). W tegorocznych wyborach (tak jak w latach 2004 i 2009) krajowy rekord poparcia - ponad 254 tys. głosów - uzyskał były premier rządu RP oraz były przewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Jerzy Buzek kandydujący z listy Komitetu Platformy Obywatelskiej. Seniorem wśród eurodeputowanych jest profesor Adam Gierek (SLD-UP), juniorem 38-letni Jarosław Leszek Wałęsa (PO) - syn b. prezydenta RP.

DEPUTOWANI Z POLSKI
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

K a d e n c j a   2 0 1 4 - 2 0 1 9

Michał Jan BONI, (ur. 1954), lista KW PO w okr. 4 (woj. Warszawa i sąsiednie powiaty), 30910 głosów, poparcie w okręgu 4,05%, kulturoznawca, debiutuje w PE.
Jerzy Karol BUZEK, (ur. 1940), lista KW PO w okr. 11 (woj. śląskie), 254319 głosów, poparcie w okręgu 30,01%, (krajowe maksimum), profesor inżynier, b. Premier, b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
Ryszard Henryk CZARNECKI, (ur. 1963), lista KW PiS w okr. 7 (woj. wielkopolskie), 84228 głosów, poparcie w okręgu 14,40%, historyk, dziennikarz.
Andrzej Sebastian DUDA, (ur. 1972), lista KW PiS w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 97996 głosów, poparcie w okręgu 10,71%, nauczyciel akademicki, do 27.05.2014 poseł na sejm, debiutuje w PE.
Anna Elżbieta FOTYGA, (ur. 1957), lista KW PiS w okr. 1 (woj. pomorskie), 56677 głosów, poparcie w okręgu 12,35%, ekonomista, samorządowiec., do 27.05.2014 posłanka na sejm.
Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG, (ur. 1957), lista KW SLD-UP w okr. 12 (woj. dolnośląskie i opolskie), 53790 głosów, poparcie w okręgu 8,12%, ekonomista, dziennikarz.
Adam GIEREK, (ur. 1938), lista KW SLD-UP w okr. 11 (woj. śląskie), 56237 głosów, poparcie w okręgu 6,64%, profesor inżynier.
Beata Barbara GOSIEWSKA, (ur. 1971), lista KW PiS w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 50332 głosów, poparcie w okręgu 5,50%, urzędniczka, do 27.05.2014 senator, debiutuje w PE.
Marek Józef GRÓBARCZYK, (ur. 1968), lista KW PiS w okr. 13 (woj. lubuskie i zachodniopomorskie), 54864 głosów, poparcie w okręgu 12,89%, inżynier, manadżer.
Andrzej Marian GRZYB, (ur. 1956), lista KW PSL w okr. 7 (woj. wielkopolskie), 26805 głosów, poparcie w okręgu 4,58%, inżynier ogrodnik.
Krzysztof Andrzej HETMAN, (ur. 1974), lista KW PSL w okr. 8 (woj. lubelskie), 24862 głosów, poparcie w okręgu 6,22%, politolog, debiutuje w PE.
Danuta Maria HÜBNER, (ur. 1948), lista KW PO w okr. 4 (woj. Warszawa i sąsiednie powiaty), 225546 głosów, poparcie w okręgu 29,56%, profesor ekonomii, b. komisarz w KE.
Robert Jarosław IWASZKIEWICZ, (ur. 1962), lista KW NP w okr. 12 (woj. dolnośląskie i opolskie), 29505 głosów, poparcie w okręgu 4,46%, przedsiębiorca, debiutuje w PE.
Dawid Bohdan JACKIEWICZ, (ur. 1973), lista KW PiS w okr. 12 (woj. dolnośląskie i opolskie), 79942 głosów, poparcie w okręgu 12,07%, politolog, do 27.05.2014 poseł na sejm, debiutuje w PE.
Danuta JAZŁOWIECKA, (ur. 1957), lista KW PO w okr. 12 (woj. dolnośląskie i opolskie), 38652 głosów, poparcie w okręgu 5,84%, inżynier budownictwa.
Marek JUREK, (ur. 1960), lista KW PiS w okr. 4 (woj. Warszawa i sąsiednie powiaty), 66505 głosów, poparcie w okręgu 8,72%, historyk, debiutuje w PE.
Jarosław KALINOWSKI, (ur. 1962), lista KW PSL w okr. 5 (część woj. mazowieckiego), 33879 głosów, poparcie w okręgu 8,64%, inżynier zootechnik.
Karol Adam KARSKI, (ur. 1966), lista KW PiS w okr. 3 (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie), 67997 głosów, poparcie w okręgu 17,21%, prawnik, debiutuje w PE.
Janusz Ryszard KORWIN-MIKKE, (ur. 1942), lista KW NP w okr. 11 (woj. śląskie), 67928 głosów, poparcie w okręgu 8,02%, publicysta, debiutuje w PE.
Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ, (ur. 1969), lista KW PO w okr. 7 (woj. wielkopolskie), 66419 głosów, poparcie w okręgu 11,35%, biolog, samorządowiec, do 27.05.2014 posłanka na sejm, debiutuje w PE.
Zdzisław Marek KRASNODĘBSKI, (ur. 1953), lista KW PiS w okr. 4 (woj. Warszawa i sąsiednie powiaty), 96292 głosów, poparcie w okręgu 12,62%, socjolog, debiutuje w PE.
Barbara KUDRYCKA, (ur. 1956), lista KW PO w okr. 3 (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie), 61418 głosów, poparcie w okręgu 15,55%, prawnik, profesor., do 27.05.2014 posłanka na sejm
Zbigniew Krzysztof KUŹMIUK, (ur. 1956), lista KW PiS w okr. 5 (część woj. mazowieckiego), 69035 głosów, poparcie w okręgu 17,61%, nauczyciel akademicki, do 27.05.2014 poseł na sejm
Ryszard Antoni LEGUTKO, (ur. 1949), lista KW PiS w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 81201 głosów, poparcie w okręgu 8,87%, profesor filozof.
Janusz Antoni LEWANDOWSKI, (ur. 1951), lista KW PO w okr. 1 (woj. pomorskie), 107814 głosów, poparcie w okręgu 23,48%, ekonomista, b. komisarz w KE.
Bogusław Marian LIBERADZKI, (ur. 1948), lista KW SLD-UP w okr. 13 (woj. lubuskie i zachodniopomorskie), 43348 głosów, poparcie w okręgu 10,18%, profesor ekonomii.
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA, (ur. 1966), lista KW PO w okr. 9 (woj. podkarpackie), 41867 głosów, poparcie w okręgu 10,52%, ekonomista.
Krystyna Maria ŁYBACKA, (ur. 1946), lista KW SLD-UP w okr. 7 (woj. wielkopolskie), 42441 głosów, poparcie w okręgu 7,25%, nauczycielka akademicka, do 27.05.2014 posłanka na sejm, debiutuje w PE.
Michał MARUSIK, (ur. 1951), lista KW NP w okr. 4 (woj. Warszawa i sąsiednie powiaty), 20538 głosów, poparcie w okręgu 2,69%, technik chemik, debiutuje w PE.
Jan Marian OLBRYCHT, (ur. 1952), lista KW PO w okr. 11 (woj. śląskie), 34267 głosów, poparcie w okręgu 4,04%, socjolog, samorządowiec.
Stanisław OŻÓG, (ur. 1953), lista KW PiS w okr. 9 (woj. podkarpackie), 36376 głosów, poparcie w okręgu 9,14%, inżynier geodeta, do 27.05.2014 poseł na sejm, debiutuje w PE.
Bolesław Grzegorz PIECHA, (ur. 1954), lista KW PiS w okr. 11 (woj. śląskie), 118964 głosów, poparcie w okręgu 14,04%, lekarz, do 27.05.2914 poseł na sejm, debiutuje w PE.
Mirosław Mariusz PIOTROWSKI, (ur. 1966), lista KW PiS w okr. 8 (woj. lubelskie), 73465 głosów, poparcie w okręgu 18,39%, profesor historyk.
Julia Teresa PITERA, (ur. 1953), lista KW PO w okr. 5 (część woj. mazowieckiego), 37269 głosów, poparcie w okręgu 9,51%, filolog, do 27.05.2014 posłanka na sejm, debiutuje w PE.
Marek Mirosław PLURA, (ur. 1970), lista KW PO w okr. 11 (woj. śląskie), 9268 głosów, poparcie w okręgu 1,09%, pedagog, do 27.05.2014 poseł na sejm, debiutuje w PE.
Tomasz Piotr PORĘBA, (ur. 1973), lista KW PiS w okr. 9 (woj. podkarpackie), 113704 głosów, poparcie w okręgu 28,56%, historyk, politolog.
Dariusz Kajetan ROSATI, (ur. 1946), lista KW PO w okr. 13 (woj. lubuskie i zachodniopomorskie), 84686 głosów, poparcie w okręgu 19,89%, ekonomista, do 27.05.2014 poseł na sejm
Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI, (ur. 1948), lista KW PO w okr. 6 (woj. łódzkie), 97551 głosów, poparcie w okręgu 20,82%, ekonomista.
Czesław Adam SIEKIERSKI, (ur. 1952), lista KW PSL w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 27843 głosów, poparcie w okręgu 3,04%, ekonomista.
Adam Stanisław SZEJNFELD, (ur. 1958), lista KW PO w okr. 7 (woj. wielkopolskie), 69852 głosów, poparcie w okręgu 11,94%, prawnik, do 27.05.2014 poseł na sejm, debiutuje w PE.
Róża Maria THUN, (ur. 1954), lista KW PO w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 125738 głosów, poparcie w okręgu 13,74%, filolog.
Kazimierz Michał UJAZDOWSKI, (ur. 1964), lista KW PiS w okr. 12 (woj. dolnośląskie i opolskie), 48945 głosów, poparcie w okręgu 7,39%, nauczyciel akademicki, do 27.05.2014 poseł na sejm, debiutuje w PE.
Jarosław Leszek WAŁĘSA, (ur. 1976), lista KW PO w okr. 1 (woj. pomorskie), 55898 głosów, poparcie w okręgu 12,18%, politolog, dziennikarz.
Bogdan Brunon WENTA, (ur. 1961), lista KW PO w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 38960 głosów, poparcie w okręgu 4,26%, trener sportowy, debiutuje w PE.
Jadwiga Maria WIŚNIEWSKA, (ur. 1963), lista KW PiS w okr. 11 (woj. śląskie), 44763 głosów, poparcie w okręgu 5,28%, pedagog, do 27.05.2014 posłanka na sejm, debiutuje w PE.
Janusz Czesław WOJCIECHOWSKI, (ur. 1954), lista KW PiS w okr. 6 (woj. łódzkie), 134975 głosów, poparcie w okręgu 28,81%, prawnik.
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI, (ur. 1957), lista KW PO w okr. 12 (woj. dolnośląskie i opolskie), 162426 głosów, poparcie w okręgu 24,53%, kulturoznawca, do 27.05.2014 poseł na sejm, debiutuje w PE.
Janusz Władysław ZEMKE, (ur. 1949), lista KW SLD-UP w okr. 2 (woj. kujawsko-pomorskie), 62118 głosów, poparcie w okręgu 17,31%, prawnik.
Kosma Tadeusz ZŁOTOWSKI, (ur. 1964), lista KW PiS w okr. 2 (woj. kujawsko-pomorskie), 41188 głosów, poparcie w okręgu 11,48%, ekonomista, do 27.05.2014 poseł na sejm, debiutuje w PE.
Tadeusz Antoni ZWIEFKA, (ur. 1954), lista KW PO w okr. 2 (woj. kujawsko-pomorskie), 43918 głosów, poparcie w okręgu 12,24%, prawnik, dziennikarz.
Stanisław Józef ŻÓŁTEK, (ur. 1956), lista KW NP w okr. 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), 27995 głosów, poparcie w okręgu 3,06%, samorządowiec, debiutuje w PE.

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej z 26.05.2014 r.

REGIOset, 2014.05.27.

Informacje o wyborach do PE: w roku 2004, w roku 2009.


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba