Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 54 - 8 kwietnia 2003 r.

Mali i średni - solą unijnego dobrobytu


Rozwój a nie zastój, przedsiębiorczość a nie bezrobocie, elastyczność rynkowa a nie skostniałe molochy gotowe jedynie do upadku - to wszystko przemawia za pomocą i ochroną dla małych i średnich firm. We wszystkich krajach Unii właśnie ten sektor przedsiębiorstw ma obecnie silne i trwałe - dalej wzmagające się w planach - podstawy rozwoju. Tu nie ma nieudanych eksperymentów. Specyficzne potrzeby, warunki skutecznego wsparcia, przeciwdziałanie zagrożeniom - zostały dokładnie ustalone. Lata doświadczeń w promowaniu małych i średnich pozwoliły sprawdzić w praktyce i wybrać najlepsze instrumenty. Rezultaty mówią same za siebie. W tym sektorze powstaje najwięcej nowych miejsc pracy, wytwarza się znaczną część dochodu narodowego, uzyskuje najwyższą zdolność reagowania na potrzeby rynku. Ta recepta sprawdzi się także w Polsce, zwłaszcza gdy zdecydujemy o włączeniu się w unijny system doceniania przedsiębiorców i ułatwiania im życia.

 • INICJATYWA ZE WSPARCIEM
  Los i powodzenie każdego przedsiębiorstwa, a małych czy średnich w szczególności, w znacznym stopniu zależy od umiejętności i wytrwałości właścicieli. W interesie ogółu różne fundusze unijne służą im pomocą.

 • MAŁY CZĘŚCIEJ DAJE PRACĘ
  100, 200 czy 400 przedsiębiorstw, każde dające pracę kilku czy kilkudziesięciu osobom - to gwarancja przeciwdziałania bezrobociu; jeden zakład zatrudniający połowę mieszkańców miasta - to zagrożenie bezrobociem. Na małych i średnich firmach opiera się dobrobyt w krajach Unii.

 • ŁATWIEJSZY START I ROZWÓJ
  Małym, nowopowstającym i innowacyjnym przedsiębiorstwom specjalne fundusze unijne udostępniają kapitał na sfinansowanie powstania firmy lub jej rozwój. Polskim przedsiębiorcom pomagają one już dziś dostosować się do jednolitego rynku.

 • WIĘCEJ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
  Unia wydatnie wspiera m. in. "Towarzystwa poręczeń wzajemnych" działające wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Udzielają one poręczeń i gwarancji kredytowych swoim członkom. Banki łatwiej udzielają kredyty ponieważ mniej ryzykują.

 • PROGRAMY UKIERUNKOWANE
  Specjalne oferty pomocy kierowane są do przedsiębiorców z regionów o szczególnie niskim poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego. Inne, konkretnie określone, mają np. wspierać zdolności eksportowe małych i średnich firm.

 • POMOC DLA NAS W INTERESIE UNII
  Wśród kandydatów Polska jest krajem największym. Kondycja naszej gospodarki jest ważna dla Unii. Wyraźna, w miarę szybka, poprawa tempa naszego rozwoju nie jest obojętna dzisiejszym członkom UE. W tym najwyraźniej widać wspólny interes.
Miliard euro rocznie - niemal tyle od kilku lat otrzymuje Polska z Unii Europejskiej na finansowanie trzech zasadniczych programów pomocowych (Phare, Ispa, Sapard). W każdym z nich mieszczą się środki adresowane do małych i średnich przedsiębiorstw. Pełny zakres unijnego wsparcia jest dostępny dla członków UE, dla kandydatów - wybrana część.
(wg materiałów UKIE)

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba