Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Poniedziałek 21.05.2018
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 54 - 8 kwietnia 2003 r.

Mali i średni - solą unijnego dobrobytu


Rozwój a nie zastój, przedsiębiorczość a nie bezrobocie, elastyczność rynkowa a nie skostniałe molochy gotowe jedynie do upadku - to wszystko przemawia za pomocą i ochroną dla małych i średnich firm. We wszystkich krajach Unii właśnie ten sektor przedsiębiorstw ma obecnie silne i trwałe - dalej wzmagające się w planach - podstawy rozwoju. Tu nie ma nieudanych eksperymentów. Specyficzne potrzeby, warunki skutecznego wsparcia, przeciwdziałanie zagrożeniom - zostały dokładnie ustalone. Lata doświadczeń w promowaniu małych i średnich pozwoliły sprawdzić w praktyce i wybrać najlepsze instrumenty. Rezultaty mówią same za siebie. W tym sektorze powstaje najwięcej nowych miejsc pracy, wytwarza się znaczną część dochodu narodowego, uzyskuje najwyższą zdolność reagowania na potrzeby rynku. Ta recepta sprawdzi się także w Polsce, zwłaszcza gdy zdecydujemy o włączeniu się w unijny system doceniania przedsiębiorców i ułatwiania im życia.

 • INICJATYWA ZE WSPARCIEM
  Los i powodzenie każdego przedsiębiorstwa, a małych czy średnich w szczególności, w znacznym stopniu zależy od umiejętności i wytrwałości właścicieli. W interesie ogółu różne fundusze unijne służą im pomocą.

 • MAŁY CZĘŚCIEJ DAJE PRACĘ
  100, 200 czy 400 przedsiębiorstw, każde dające pracę kilku czy kilkudziesięciu osobom - to gwarancja przeciwdziałania bezrobociu; jeden zakład zatrudniający połowę mieszkańców miasta - to zagrożenie bezrobociem. Na małych i średnich firmach opiera się dobrobyt w krajach Unii.

 • ŁATWIEJSZY START I ROZWÓJ
  Małym, nowopowstającym i innowacyjnym przedsiębiorstwom specjalne fundusze unijne udostępniają kapitał na sfinansowanie powstania firmy lub jej rozwój. Polskim przedsiębiorcom pomagają one już dziś dostosować się do jednolitego rynku.

 • WIĘCEJ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
  Unia wydatnie wspiera m. in. "Towarzystwa poręczeń wzajemnych" działające wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Udzielają one poręczeń i gwarancji kredytowych swoim członkom. Banki łatwiej udzielają kredyty ponieważ mniej ryzykują.

 • PROGRAMY UKIERUNKOWANE
  Specjalne oferty pomocy kierowane są do przedsiębiorców z regionów o szczególnie niskim poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego. Inne, konkretnie określone, mają np. wspierać zdolności eksportowe małych i średnich firm.

 • POMOC DLA NAS W INTERESIE UNII
  Wśród kandydatów Polska jest krajem największym. Kondycja naszej gospodarki jest ważna dla Unii. Wyraźna, w miarę szybka, poprawa tempa naszego rozwoju nie jest obojętna dzisiejszym członkom UE. W tym najwyraźniej widać wspólny interes.
Miliard euro rocznie - niemal tyle od kilku lat otrzymuje Polska z Unii Europejskiej na finansowanie trzech zasadniczych programów pomocowych (Phare, Ispa, Sapard). W każdym z nich mieszczą się środki adresowane do małych i średnich przedsiębiorstw. Pełny zakres unijnego wsparcia jest dostępny dla członków UE, dla kandydatów - wybrana część.
(wg materiałów UKIE)
P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A