Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Piątek 16.11.2018
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 54 - 8 kwietnia 2003 r.

Mali i średni - solą unijnego dobrobytu


Rozwój a nie zastój, przedsiębiorczość a nie bezrobocie, elastyczność rynkowa a nie skostniałe molochy gotowe jedynie do upadku - to wszystko przemawia za pomocą i ochroną dla małych i średnich firm. We wszystkich krajach Unii właśnie ten sektor przedsiębiorstw ma obecnie silne i trwałe - dalej wzmagające się w planach - podstawy rozwoju. Tu nie ma nieudanych eksperymentów. Specyficzne potrzeby, warunki skutecznego wsparcia, przeciwdziałanie zagrożeniom - zostały dokładnie ustalone. Lata doświadczeń w promowaniu małych i średnich pozwoliły sprawdzić w praktyce i wybrać najlepsze instrumenty. Rezultaty mówią same za siebie. W tym sektorze powstaje najwięcej nowych miejsc pracy, wytwarza się znaczną część dochodu narodowego, uzyskuje najwyższą zdolność reagowania na potrzeby rynku. Ta recepta sprawdzi się także w Polsce, zwłaszcza gdy zdecydujemy o włączeniu się w unijny system doceniania przedsiębiorców i ułatwiania im życia.

 • INICJATYWA ZE WSPARCIEM
  Los i powodzenie każdego przedsiębiorstwa, a małych czy średnich w szczególności, w znacznym stopniu zależy od umiejętności i wytrwałości właścicieli. W interesie ogółu różne fundusze unijne służą im pomocą.

 • MAŁY CZĘŚCIEJ DAJE PRACĘ
  100, 200 czy 400 przedsiębiorstw, każde dające pracę kilku czy kilkudziesięciu osobom - to gwarancja przeciwdziałania bezrobociu; jeden zakład zatrudniający połowę mieszkańców miasta - to zagrożenie bezrobociem. Na małych i średnich firmach opiera się dobrobyt w krajach Unii.

 • ŁATWIEJSZY START I ROZWÓJ
  Małym, nowopowstającym i innowacyjnym przedsiębiorstwom specjalne fundusze unijne udostępniają kapitał na sfinansowanie powstania firmy lub jej rozwój. Polskim przedsiębiorcom pomagają one już dziś dostosować się do jednolitego rynku.

 • WIĘCEJ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
  Unia wydatnie wspiera m. in. "Towarzystwa poręczeń wzajemnych" działające wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Udzielają one poręczeń i gwarancji kredytowych swoim członkom. Banki łatwiej udzielają kredyty ponieważ mniej ryzykują.

 • PROGRAMY UKIERUNKOWANE
  Specjalne oferty pomocy kierowane są do przedsiębiorców z regionów o szczególnie niskim poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego. Inne, konkretnie określone, mają np. wspierać zdolności eksportowe małych i średnich firm.

 • POMOC DLA NAS W INTERESIE UNII
  Wśród kandydatów Polska jest krajem największym. Kondycja naszej gospodarki jest ważna dla Unii. Wyraźna, w miarę szybka, poprawa tempa naszego rozwoju nie jest obojętna dzisiejszym członkom UE. W tym najwyraźniej widać wspólny interes.
Miliard euro rocznie - niemal tyle od kilku lat otrzymuje Polska z Unii Europejskiej na finansowanie trzech zasadniczych programów pomocowych (Phare, Ispa, Sapard). W każdym z nich mieszczą się środki adresowane do małych i średnich przedsiębiorstw. Pełny zakres unijnego wsparcia jest dostępny dla członków UE, dla kandydatów - wybrana część.
(wg materiałów UKIE)

W Y S Z U K I W A R K A