Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Piątek 25.05.2018
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 55 - 15 kwietnia 2003 r.

Więcej pracy bo więcej możliwości


Niemal wszystkie biedniejsze kraje na starcie do Unii Europejskiej były pogrążone w wysokim bezrobociu. Wchodząc do wspólnoty uzyskały znaczną pomoc finansową oraz możliwość korzystania z doświadczeń i szerokiego współdziałania w odbudowie i rozbudowie swojego rynku pracy. Uzyskane efekty - ich rozmiar i czas dochodzenia - uzależnione były w stopniu decydującym od wewnętrznego przygotowania administracji samorządowej i rządowej do wdrożenia działań perspektywicznych, a nie tylko doraźnych. Taki zastrzyk zewnętrznej pomocy i własnej mądrości jest dziś potrzebny Polsce jak woda i powietrze. W tym można upatrywać największą korzyść dla Polski w Unii.

 • SZEROKI FRONT DLA POPRAWY
  Unia nie jest wolna od bezrobocia. Jest ono tam jednak znacznie mniejsze niż u nas i systematycznie maleje, zwłaszcza w biedniejszych krajach członkowskich. Poprawę sytuacji finansują po części wszystkie unijne fundusze.

 • NA PRZECIW NASZYM OGRANICZENIOM
  Urzędom pracy czy samorządom nie brakuje pomysłów tylko pieniędzy. Dzięki unijnym funduszom strukturalnym - i pieniędzy i pracy będzie zdecydowanie więcej (inwestycje drogowe, czy ekologiczne). Wyraźnie odczują to lokalne rynki pracy.

 • EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
  Z pieniędzy tego funduszu - po naszym wejściu do UE - polscy obywatele otrzymają pomoc w znalezieniu i utrzymaniu pracy, w tworzeniu własnych firm, a przedsiębiorcy - wyraźne zachęty do tworzenia nowych miejsc pracy.

 • PRZEDSIĘBIORSTWA ZAGRANICZNE
  Dotychczas 450 tys. nowych miejsc pracy utworzyły w naszym kraju przedsiębiorstwach pochodzące z Unii Europejskiej. Liczba inwestycji zagranicznych w Polsce jako kraju członkowskim UE będzie wzrastać.

 • PRACA W INNYCH KRAJACH UNII
  Już obecnie ponad 300 tys. Polaków w roku pracuje legalnie w krajach UE. Do rodzin w kraju przekazują rokrocznie prawie miliard euro. Mimo okresu przejściowego już od pierwszego dnia członkostwa Polacy zyskają liczne nowe możliwości zatrudnienia niemal w całej Unii.

 • UZNAWANIE KWALIFIKACJI I UBEZPIECZEŃ
  Po wejściu do Unii zdecydowana większość uzyskanych w Polsce uprawnień do wykonywania zawodu zostanie uznana przez wszystkie państwa członkowskie. Każdy okres przepracowany w dowolnym miejscu w Unii będzie się liczył do przyszłej renty czy emerytury.
To naprawdę działa. W Hiszpanii będącej od 1986 r. w UE przeciętne bezrobocie zmalało z 20% (1984) do 13,1% (2001), w Finlandii, która przystąpiła do Unii w 1995 r. - redukcja bezrobocia wyniosła niemal o połowę: z 17,4% (1994) do 9,1% (2001), w Szwecji zmniejszyło się z 9,4% (1994) do 5,1% (2001). Aby pójść tym śladem trzeba jednak nauczyć się mądrze korzystać z szerokiej oferty pomocy.
(wg materiałów UKIE i GUS)
P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A