Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Środa 16.01.2019
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 55 - 15 kwietnia 2003 r.

Więcej pracy bo więcej możliwości


Niemal wszystkie biedniejsze kraje na starcie do Unii Europejskiej były pogrążone w wysokim bezrobociu. Wchodząc do wspólnoty uzyskały znaczną pomoc finansową oraz możliwość korzystania z doświadczeń i szerokiego współdziałania w odbudowie i rozbudowie swojego rynku pracy. Uzyskane efekty - ich rozmiar i czas dochodzenia - uzależnione były w stopniu decydującym od wewnętrznego przygotowania administracji samorządowej i rządowej do wdrożenia działań perspektywicznych, a nie tylko doraźnych. Taki zastrzyk zewnętrznej pomocy i własnej mądrości jest dziś potrzebny Polsce jak woda i powietrze. W tym można upatrywać największą korzyść dla Polski w Unii.

 • SZEROKI FRONT DLA POPRAWY
  Unia nie jest wolna od bezrobocia. Jest ono tam jednak znacznie mniejsze niż u nas i systematycznie maleje, zwłaszcza w biedniejszych krajach członkowskich. Poprawę sytuacji finansują po części wszystkie unijne fundusze.

 • NA PRZECIW NASZYM OGRANICZENIOM
  Urzędom pracy czy samorządom nie brakuje pomysłów tylko pieniędzy. Dzięki unijnym funduszom strukturalnym - i pieniędzy i pracy będzie zdecydowanie więcej (inwestycje drogowe, czy ekologiczne). Wyraźnie odczują to lokalne rynki pracy.

 • EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
  Z pieniędzy tego funduszu - po naszym wejściu do UE - polscy obywatele otrzymają pomoc w znalezieniu i utrzymaniu pracy, w tworzeniu własnych firm, a przedsiębiorcy - wyraźne zachęty do tworzenia nowych miejsc pracy.

 • PRZEDSIĘBIORSTWA ZAGRANICZNE
  Dotychczas 450 tys. nowych miejsc pracy utworzyły w naszym kraju przedsiębiorstwach pochodzące z Unii Europejskiej. Liczba inwestycji zagranicznych w Polsce jako kraju członkowskim UE będzie wzrastać.

 • PRACA W INNYCH KRAJACH UNII
  Już obecnie ponad 300 tys. Polaków w roku pracuje legalnie w krajach UE. Do rodzin w kraju przekazują rokrocznie prawie miliard euro. Mimo okresu przejściowego już od pierwszego dnia członkostwa Polacy zyskają liczne nowe możliwości zatrudnienia niemal w całej Unii.

 • UZNAWANIE KWALIFIKACJI I UBEZPIECZEŃ
  Po wejściu do Unii zdecydowana większość uzyskanych w Polsce uprawnień do wykonywania zawodu zostanie uznana przez wszystkie państwa członkowskie. Każdy okres przepracowany w dowolnym miejscu w Unii będzie się liczył do przyszłej renty czy emerytury.
To naprawdę działa. W Hiszpanii będącej od 1986 r. w UE przeciętne bezrobocie zmalało z 20% (1984) do 13,1% (2001), w Finlandii, która przystąpiła do Unii w 1995 r. - redukcja bezrobocia wyniosła niemal o połowę: z 17,4% (1994) do 9,1% (2001), w Szwecji zmniejszyło się z 9,4% (1994) do 5,1% (2001). Aby pójść tym śladem trzeba jednak nauczyć się mądrze korzystać z szerokiej oferty pomocy.
(wg materiałów UKIE i GUS)

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba