Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba się do nich dobrze przygotować ••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Poniedziałek 16.12.2019
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 55 - 15 kwietnia 2003 r.

Więcej pracy bo więcej możliwości


Niemal wszystkie biedniejsze kraje na starcie do Unii Europejskiej były pogrążone w wysokim bezrobociu. Wchodząc do wspólnoty uzyskały znaczną pomoc finansową oraz możliwość korzystania z doświadczeń i szerokiego współdziałania w odbudowie i rozbudowie swojego rynku pracy. Uzyskane efekty - ich rozmiar i czas dochodzenia - uzależnione były w stopniu decydującym od wewnętrznego przygotowania administracji samorządowej i rządowej do wdrożenia działań perspektywicznych, a nie tylko doraźnych. Taki zastrzyk zewnętrznej pomocy i własnej mądrości jest dziś potrzebny Polsce jak woda i powietrze. W tym można upatrywać największą korzyść dla Polski w Unii.

 • SZEROKI FRONT DLA POPRAWY
  Unia nie jest wolna od bezrobocia. Jest ono tam jednak znacznie mniejsze niż u nas i systematycznie maleje, zwłaszcza w biedniejszych krajach członkowskich. Poprawę sytuacji finansują po części wszystkie unijne fundusze.

 • NA PRZECIW NASZYM OGRANICZENIOM
  Urzędom pracy czy samorządom nie brakuje pomysłów tylko pieniędzy. Dzięki unijnym funduszom strukturalnym - i pieniędzy i pracy będzie zdecydowanie więcej (inwestycje drogowe, czy ekologiczne). Wyraźnie odczują to lokalne rynki pracy.

 • EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
  Z pieniędzy tego funduszu - po naszym wejściu do UE - polscy obywatele otrzymają pomoc w znalezieniu i utrzymaniu pracy, w tworzeniu własnych firm, a przedsiębiorcy - wyraźne zachęty do tworzenia nowych miejsc pracy.

 • PRZEDSIĘBIORSTWA ZAGRANICZNE
  Dotychczas 450 tys. nowych miejsc pracy utworzyły w naszym kraju przedsiębiorstwach pochodzące z Unii Europejskiej. Liczba inwestycji zagranicznych w Polsce jako kraju członkowskim UE będzie wzrastać.

 • PRACA W INNYCH KRAJACH UNII
  Już obecnie ponad 300 tys. Polaków w roku pracuje legalnie w krajach UE. Do rodzin w kraju przekazują rokrocznie prawie miliard euro. Mimo okresu przejściowego już od pierwszego dnia członkostwa Polacy zyskają liczne nowe możliwości zatrudnienia niemal w całej Unii.

 • UZNAWANIE KWALIFIKACJI I UBEZPIECZEŃ
  Po wejściu do Unii zdecydowana większość uzyskanych w Polsce uprawnień do wykonywania zawodu zostanie uznana przez wszystkie państwa członkowskie. Każdy okres przepracowany w dowolnym miejscu w Unii będzie się liczył do przyszłej renty czy emerytury.
To naprawdę działa. W Hiszpanii będącej od 1986 r. w UE przeciętne bezrobocie zmalało z 20% (1984) do 13,1% (2001), w Finlandii, która przystąpiła do Unii w 1995 r. - redukcja bezrobocia wyniosła niemal o połowę: z 17,4% (1994) do 9,1% (2001), w Szwecji zmniejszyło się z 9,4% (1994) do 5,1% (2001). Aby pójść tym śladem trzeba jednak nauczyć się mądrze korzystać z szerokiej oferty pomocy.
(wg materiałów UKIE i GUS)

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba