Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Środa 21.11.2018
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 56 - 22 kwietnia 2003 r.

Fundusze dobrych perspektyw


Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej to nie tylko decyzja dotycząca dopłat bezpośrednich dla rolników, limitów produkcyjnych, plonów referencyjnych i innych elementów Wspólnej Polityki Rolnej. Są to wszystko sprawy ważne ale nie jedyne. To przede wszystkim wybór standardu cywilizacyjnego, poziomu życia, wykształcenia, patrzenia na świat z innej perspektywy, awansu materialnego i kulturowego. W tym szerszym spojrzeniu na integrację europejską - zarówno przez twórców i obecnych członków UE jak i przez kraje dołączające do wspólnoty - szczególnie ważną rolę odgrywa tzw. polityka strukturalna. W jej ramach funkcjonują specjalne fundusze unijne: grupa zwana funduszami strukturalnymi oraz Fundusz Spójności.

 • WYRÓWNYWANIE POZIOMU ŻYCIA
  Brak pieniędzy często zmusza nas do odkładania nawet niezbędnych wydatków na później. Tak jest w wielu gospodarstwach domowych, tak jest w państwie. Od wielu krajów Unii jesteśmy po prostu biedniejsi. Unia pomoże Polsce krok po kroku równać do bogatszych.

 • WIĘCEJ PIENIĘDZY, INWESTYCJI, PRACY
  W celu likwidowania różnic w poziomie rozwoju gospodarczego swoich członków Unia stworzyła fundusze strukturalne. Z gromadzonych w nich pieniędzy finansuje się rozwój regionalny, walkę z bezrobociem, poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw, modernizację obszarów wiejskich.

 • DUŻE PROJEKTY Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
  Dodatkowo ze środków wydzielonego funduszu realizuje się autostrady i modernizuje linie kolejowe, buduje oczyszczalnie ścieków, systemy kanalizacji, składowiska odpadów i zakłady odzyskiwania z nich surowców. W lepiej urządzonym kraju lepiej się żyje.

 • PRZEDE WSZYSTKIM DLA SAMORZĄDÓW
  Pomoc finansowa z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej będzie zasilała środki publiczne pozostające w rękach samorządów i rządu. Główne kierunki wydatkowania tej pomocy unijnej - zgodnie z jej przeznaczeniem - określi rząd w Narodowym Planie Rozwoju.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADNYCH
  O wykorzystaniu wyjątkowej szansy rozwojowej w znacznym stopniu decydować będą radni sejmików województw, rad powiatów i gmin. Ich wiedza, uczciwość i odpowiedzialność rośnie w cenie. Trzeba ich wspierać, dokształcać, szkolić, a zarazem bacznie kontrolować i oceniać. Głosy wyborców nabierają coraz większego znaczenia.

 • NA ILE MOŻEMY LICZYĆ
  W pierwszych latach członkostwa (2004-2006) w budżecie unijnym zarezerwowano dla Polski 7,6 miliarda euro z funduszy strukturalnych oraz 3,7 mld z Funduszu Spójności. Przewiduje się, że z następnego budżetu UE (na lata 2007-2013) będziemy mogli otrzymać łącznie ok. 60 miliardów euro. Dla porównania nasz krajowy budżet na 2003 r. po stronie przychodów to ok. 32 mld euro.
Skorzystali inni - skorzystajmy i my. W czterech krajach UE, które obecnie są największymi odbiorcami pomocy z unijnego budżetu: Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii - w dziesięcioleciu 1986-1996 poziom produktu krajowego brutto na mieszkańca wzrósł z 65,2% do 78,2% średniej UE.
(wg materiałów UKIE)

W Y S Z U K I W A R K A