Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Piątek 25.05.2018
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 56 - 22 kwietnia 2003 r.

Fundusze dobrych perspektyw


Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej to nie tylko decyzja dotycząca dopłat bezpośrednich dla rolników, limitów produkcyjnych, plonów referencyjnych i innych elementów Wspólnej Polityki Rolnej. Są to wszystko sprawy ważne ale nie jedyne. To przede wszystkim wybór standardu cywilizacyjnego, poziomu życia, wykształcenia, patrzenia na świat z innej perspektywy, awansu materialnego i kulturowego. W tym szerszym spojrzeniu na integrację europejską - zarówno przez twórców i obecnych członków UE jak i przez kraje dołączające do wspólnoty - szczególnie ważną rolę odgrywa tzw. polityka strukturalna. W jej ramach funkcjonują specjalne fundusze unijne: grupa zwana funduszami strukturalnymi oraz Fundusz Spójności.

 • WYRÓWNYWANIE POZIOMU ŻYCIA
  Brak pieniędzy często zmusza nas do odkładania nawet niezbędnych wydatków na później. Tak jest w wielu gospodarstwach domowych, tak jest w państwie. Od wielu krajów Unii jesteśmy po prostu biedniejsi. Unia pomoże Polsce krok po kroku równać do bogatszych.

 • WIĘCEJ PIENIĘDZY, INWESTYCJI, PRACY
  W celu likwidowania różnic w poziomie rozwoju gospodarczego swoich członków Unia stworzyła fundusze strukturalne. Z gromadzonych w nich pieniędzy finansuje się rozwój regionalny, walkę z bezrobociem, poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw, modernizację obszarów wiejskich.

 • DUŻE PROJEKTY Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
  Dodatkowo ze środków wydzielonego funduszu realizuje się autostrady i modernizuje linie kolejowe, buduje oczyszczalnie ścieków, systemy kanalizacji, składowiska odpadów i zakłady odzyskiwania z nich surowców. W lepiej urządzonym kraju lepiej się żyje.

 • PRZEDE WSZYSTKIM DLA SAMORZĄDÓW
  Pomoc finansowa z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej będzie zasilała środki publiczne pozostające w rękach samorządów i rządu. Główne kierunki wydatkowania tej pomocy unijnej - zgodnie z jej przeznaczeniem - określi rząd w Narodowym Planie Rozwoju.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADNYCH
  O wykorzystaniu wyjątkowej szansy rozwojowej w znacznym stopniu decydować będą radni sejmików województw, rad powiatów i gmin. Ich wiedza, uczciwość i odpowiedzialność rośnie w cenie. Trzeba ich wspierać, dokształcać, szkolić, a zarazem bacznie kontrolować i oceniać. Głosy wyborców nabierają coraz większego znaczenia.

 • NA ILE MOŻEMY LICZYĆ
  W pierwszych latach członkostwa (2004-2006) w budżecie unijnym zarezerwowano dla Polski 7,6 miliarda euro z funduszy strukturalnych oraz 3,7 mld z Funduszu Spójności. Przewiduje się, że z następnego budżetu UE (na lata 2007-2013) będziemy mogli otrzymać łącznie ok. 60 miliardów euro. Dla porównania nasz krajowy budżet na 2003 r. po stronie przychodów to ok. 32 mld euro.
Skorzystali inni - skorzystajmy i my. W czterech krajach UE, które obecnie są największymi odbiorcami pomocy z unijnego budżetu: Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii - w dziesięcioleciu 1986-1996 poziom produktu krajowego brutto na mieszkańca wzrósł z 65,2% do 78,2% średniej UE.
(wg materiałów UKIE)
P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A