Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba się do nich dobrze przygotować ••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Poniedziałek 9.12.2019
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 56 - 22 kwietnia 2003 r.

Fundusze dobrych perspektyw


Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej to nie tylko decyzja dotycząca dopłat bezpośrednich dla rolników, limitów produkcyjnych, plonów referencyjnych i innych elementów Wspólnej Polityki Rolnej. Są to wszystko sprawy ważne ale nie jedyne. To przede wszystkim wybór standardu cywilizacyjnego, poziomu życia, wykształcenia, patrzenia na świat z innej perspektywy, awansu materialnego i kulturowego. W tym szerszym spojrzeniu na integrację europejską - zarówno przez twórców i obecnych członków UE jak i przez kraje dołączające do wspólnoty - szczególnie ważną rolę odgrywa tzw. polityka strukturalna. W jej ramach funkcjonują specjalne fundusze unijne: grupa zwana funduszami strukturalnymi oraz Fundusz Spójności.

 • WYRÓWNYWANIE POZIOMU ŻYCIA
  Brak pieniędzy często zmusza nas do odkładania nawet niezbędnych wydatków na później. Tak jest w wielu gospodarstwach domowych, tak jest w państwie. Od wielu krajów Unii jesteśmy po prostu biedniejsi. Unia pomoże Polsce krok po kroku równać do bogatszych.

 • WIĘCEJ PIENIĘDZY, INWESTYCJI, PRACY
  W celu likwidowania różnic w poziomie rozwoju gospodarczego swoich członków Unia stworzyła fundusze strukturalne. Z gromadzonych w nich pieniędzy finansuje się rozwój regionalny, walkę z bezrobociem, poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw, modernizację obszarów wiejskich.

 • DUŻE PROJEKTY Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
  Dodatkowo ze środków wydzielonego funduszu realizuje się autostrady i modernizuje linie kolejowe, buduje oczyszczalnie ścieków, systemy kanalizacji, składowiska odpadów i zakłady odzyskiwania z nich surowców. W lepiej urządzonym kraju lepiej się żyje.

 • PRZEDE WSZYSTKIM DLA SAMORZĄDÓW
  Pomoc finansowa z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej będzie zasilała środki publiczne pozostające w rękach samorządów i rządu. Główne kierunki wydatkowania tej pomocy unijnej - zgodnie z jej przeznaczeniem - określi rząd w Narodowym Planie Rozwoju.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADNYCH
  O wykorzystaniu wyjątkowej szansy rozwojowej w znacznym stopniu decydować będą radni sejmików województw, rad powiatów i gmin. Ich wiedza, uczciwość i odpowiedzialność rośnie w cenie. Trzeba ich wspierać, dokształcać, szkolić, a zarazem bacznie kontrolować i oceniać. Głosy wyborców nabierają coraz większego znaczenia.

 • NA ILE MOŻEMY LICZYĆ
  W pierwszych latach członkostwa (2004-2006) w budżecie unijnym zarezerwowano dla Polski 7,6 miliarda euro z funduszy strukturalnych oraz 3,7 mld z Funduszu Spójności. Przewiduje się, że z następnego budżetu UE (na lata 2007-2013) będziemy mogli otrzymać łącznie ok. 60 miliardów euro. Dla porównania nasz krajowy budżet na 2003 r. po stronie przychodów to ok. 32 mld euro.
Skorzystali inni - skorzystajmy i my. W czterech krajach UE, które obecnie są największymi odbiorcami pomocy z unijnego budżetu: Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii - w dziesięcioleciu 1986-1996 poziom produktu krajowego brutto na mieszkańca wzrósł z 65,2% do 78,2% średniej UE.
(wg materiałów UKIE)

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba