Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Poniedziałek 18.02.2019
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 57 - 29 kwietnia 2003 r.

Więcej korzyści niż kosztów


Rolnicy stanowią tę część społeczeństwa, która dość nieufnie podchodzi do zmian. Nie raz już w przeszłości kierowane do nich zapewnienia i obietnice nie spełniały się. W bezpośrednich rozmowach często słyszy się: "jest marnie, ale jakoś jest, a co będzie nie wiadomo." Otóż nigdy nie wiadomo do końca jak będzie. Czy z Unią czy bez Unii trzeba sobie radzić, oferować miejsca pracy, tworzyć lepsze warunki edukacji, budować i naprawiać, chronić środowisko i załatwiać wiele innych spraw. Jak to wychodzi bez Unii - wiemy, jak wyjdzie z Unią - zależy od wielu czynników, także od wewnętrznego przekonania samych rolników i innych mieszkańców wsi, że z pomocą Unii, poprawę będzie można osiągnąć szybciej i lepiej; na pewno nie bez sporego wysiłku, jest jednak duża szansa, że ten wysiłek nie pójdzie na marne.

 • BUDŻET KRAJOWY OD LAT DZIURAWY
  Ubożenie polskiej wsi nie jest przypadkiem jednego sezonu. Utrzymującej się od kilku lat tendencji trzeba przeciwstawić "nowe podejście" z wyraźnym wsparciem finansowym gospodarstw rozwojowych. Takiego "nowego podejścia" nie oferuje rolnikom krajowy budżet, oferuje je Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej.

 • WRESZCIE STABILNE REGUŁY GRY
  Gospodarstwo rolne to specyficzne przedsiębiorstwo, zależne w swej działalności od różnych "mocy" zewnętrznych. Na warunki przyrodnicze i terenowe trudno mieć wpływ, natomiast huśtawkę rządowych i urzędowych decyzji można zamienić na jasne mechanizmy rynkowe - m. in. gwarantowane ceny i inne elementy interwencji, dopłaty do magazynowania, subsydia eksportowe.

 • PONADTO RÓŻNE DOPŁATY
  O dopłatach bezpośrednich oraz wsparciu gospodarstw niskotowarowych i działających na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania pisaliśmy w wielu skryptach (np. 39 czy 49). Patrząc na całość rolnictwa autorzy raportu przygotowanego ostatnio przez czołowe ośrodki badawcze oraz uczelnie ekonomiczne i rolnicze stwierdzają: "Już kilka lat po akcesji wysokość wsparcia z UE może przewyższyć dotychczasową wysokość dochodów rolniczych."

 • MIEJSCE W NOWYM MODELU ROLNICTWA
  Reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE podkreśla m. in. znaczenie produkcji żywności metodami naturalnymi. Nasze gospodarstwa produkujące na obszarach ekologicznie czystych mogą wydatnie wzbogacić europejski rynek polską zdrową żywnością. Pomogą w tym fundusze na rozwój takich gospodarstw oraz na działania marketingowe.

 • W CZYICH RĘKACH GRUNTY ROLNE?
  Obawy przed nadmiernym wykupywaniem polskiej ziemi przez cudzoziemców nie należy bagatelizować, choć w ciągu ostatnich 12 lat nabyli oni ok. 34 tys. ha nieruchomości gruntowych (w tym grunty rolne to niecałe 15%). Wynegocjowane okresy przejściowe na zakup ziemi oraz ogłoszona ostatnio ustawa o ustroju rolnym państwa stanowią dostateczne zabezpieczenie.

 • ROLNIK NIE TYLKO ORZE I SIEJE
  Unijne programy Rozwoju Obszarów Wiejskich ukierunkowane są na rozwój cywilizacyjny i ochronę środowiska naturalnego. Rolnicy i inni mieszkańcy wsi, dorośli i ich dzieci, powinni zdobywać wykształcenie w dobrych szkołach, korzystać z dobrych dróg, kultywować własne tradycje, uczestniczyć w dorobku kulturowym kraju i zagranicy, więcej wiedzieć i lepiej żyć. O to wszystko warto zabiegać, a nie rezygnować.
Specjalności krajowe i regionalne. W ramach Unii będzie obowiązywać wsparcie produkcji towarów mających już uznaną polską markę, np. owoców miękkich (maliny, truskawki), soku jabłkowego, niektórych wódek, a także naszych produktów regionalnych: oryginalnych serów, ogórków kwaszonych, toruńskich pierników, podlaskich sękaczy, śląskich krupnioków i innych.
(wg materiałów UKIE)

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba