Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Piątek 25.05.2018
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 57 - 29 kwietnia 2003 r.

Więcej korzyści niż kosztów


Rolnicy stanowią tę część społeczeństwa, która dość nieufnie podchodzi do zmian. Nie raz już w przeszłości kierowane do nich zapewnienia i obietnice nie spełniały się. W bezpośrednich rozmowach często słyszy się: "jest marnie, ale jakoś jest, a co będzie nie wiadomo." Otóż nigdy nie wiadomo do końca jak będzie. Czy z Unią czy bez Unii trzeba sobie radzić, oferować miejsca pracy, tworzyć lepsze warunki edukacji, budować i naprawiać, chronić środowisko i załatwiać wiele innych spraw. Jak to wychodzi bez Unii - wiemy, jak wyjdzie z Unią - zależy od wielu czynników, także od wewnętrznego przekonania samych rolników i innych mieszkańców wsi, że z pomocą Unii, poprawę będzie można osiągnąć szybciej i lepiej; na pewno nie bez sporego wysiłku, jest jednak duża szansa, że ten wysiłek nie pójdzie na marne.

 • BUDŻET KRAJOWY OD LAT DZIURAWY
  Ubożenie polskiej wsi nie jest przypadkiem jednego sezonu. Utrzymującej się od kilku lat tendencji trzeba przeciwstawić "nowe podejście" z wyraźnym wsparciem finansowym gospodarstw rozwojowych. Takiego "nowego podejścia" nie oferuje rolnikom krajowy budżet, oferuje je Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej.

 • WRESZCIE STABILNE REGUŁY GRY
  Gospodarstwo rolne to specyficzne przedsiębiorstwo, zależne w swej działalności od różnych "mocy" zewnętrznych. Na warunki przyrodnicze i terenowe trudno mieć wpływ, natomiast huśtawkę rządowych i urzędowych decyzji można zamienić na jasne mechanizmy rynkowe - m. in. gwarantowane ceny i inne elementy interwencji, dopłaty do magazynowania, subsydia eksportowe.

 • PONADTO RÓŻNE DOPŁATY
  O dopłatach bezpośrednich oraz wsparciu gospodarstw niskotowarowych i działających na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania pisaliśmy w wielu skryptach (np. 39 czy 49). Patrząc na całość rolnictwa autorzy raportu przygotowanego ostatnio przez czołowe ośrodki badawcze oraz uczelnie ekonomiczne i rolnicze stwierdzają: "Już kilka lat po akcesji wysokość wsparcia z UE może przewyższyć dotychczasową wysokość dochodów rolniczych."

 • MIEJSCE W NOWYM MODELU ROLNICTWA
  Reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE podkreśla m. in. znaczenie produkcji żywności metodami naturalnymi. Nasze gospodarstwa produkujące na obszarach ekologicznie czystych mogą wydatnie wzbogacić europejski rynek polską zdrową żywnością. Pomogą w tym fundusze na rozwój takich gospodarstw oraz na działania marketingowe.

 • W CZYICH RĘKACH GRUNTY ROLNE?
  Obawy przed nadmiernym wykupywaniem polskiej ziemi przez cudzoziemców nie należy bagatelizować, choć w ciągu ostatnich 12 lat nabyli oni ok. 34 tys. ha nieruchomości gruntowych (w tym grunty rolne to niecałe 15%). Wynegocjowane okresy przejściowe na zakup ziemi oraz ogłoszona ostatnio ustawa o ustroju rolnym państwa stanowią dostateczne zabezpieczenie.

 • ROLNIK NIE TYLKO ORZE I SIEJE
  Unijne programy Rozwoju Obszarów Wiejskich ukierunkowane są na rozwój cywilizacyjny i ochronę środowiska naturalnego. Rolnicy i inni mieszkańcy wsi, dorośli i ich dzieci, powinni zdobywać wykształcenie w dobrych szkołach, korzystać z dobrych dróg, kultywować własne tradycje, uczestniczyć w dorobku kulturowym kraju i zagranicy, więcej wiedzieć i lepiej żyć. O to wszystko warto zabiegać, a nie rezygnować.
Specjalności krajowe i regionalne. W ramach Unii będzie obowiązywać wsparcie produkcji towarów mających już uznaną polską markę, np. owoców miękkich (maliny, truskawki), soku jabłkowego, niektórych wódek, a także naszych produktów regionalnych: oryginalnych serów, ogórków kwaszonych, toruńskich pierników, podlaskich sękaczy, śląskich krupnioków i innych.
(wg materiałów UKIE)
P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A