Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczą w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodził, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - za kilka miesięcy ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Wtorek 14.08.2018
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 60 - 20 maja 2003 r.

Rozmaitość spojrzeń w sprawie Unii


Szklanka do połowy pełna czy do połowy pusta - to zależy od punktu widzenia. Zwolennicy i przeciwnicy wejścia Polski do Unii Europejskiej często to samo nazywają inaczej, pomijając niekiedy racje nie pasujące do ich odmiennych przekonań. Wynegocjowaliśmy bardzo dobre - lepsze niż inni - warunki startu - mówią jedni, nie zgadzamy się na wejście do Unii na wynegocjowanych warunkach - stwierdzają drudzy. To, że my mamy równać do Unii, a nie Unia do nas, nie wymaga komentarza, podobnie jak to, że owo równanie nie jest zabiegiem bezbolesnym. Jednak pacjent postawiony na nogi, szybko zapomina o ukłuciach strzykawki czy cięciach lancetu, cieszy się zdrowiem i stosuje do wskazań lekarza. W przypadku Polski będzie to zdrowa gospodarka, zdrowa administracja, dobre dziś i dobre jutro, choć okres naprawy może nie być tak krótki jak byśmy chcieli. Niezbędna do tego jest długotrwała pomoc; z jej ofertą wystąpiła Unia Europejska zapraszając Polskę do swego grona. Przed bliską już decyzją o skorzystaniu z tej oferty warto spojrzeć na kilka przykładów jak można - i należy - analizować różne kwestie.

 • WYSOKIE WSPÓŁFINANSOWANIE
  Unia sfinansuje do 75% kosztów modernizacji naszej gospodarki, stanu dróg, ochrony środowiska, tworzenia pozarolniczych źródeł utrzymania mieszkańców wsi, działań marketingowych promujących nasze towary i usługi:
  - to dobrze, gdyż wsparcie na tak wysokim poziomie pozwoli na zrealizowanie dużej puli projektów; wszystko za jedną czwartą ceny,
  - to źle, bo do iluś potrzebnych przedsięwzięć nie będziemy w stanie dołożyć swoich 25%, a wówczas dany projekt zostanie odłożony na później. Jednak o brak własnych pieniędzy nie możemy mieć pretensji do Unii. Ona konsekwentnie oferuje pomoc, a nie prezenty gotowe "pod klucz".

 • DOPŁATY DO HEKTARA
  Zgodnie z przyjętym systemem dopłat bezpośrednich otrzymają je w przeważającej liczbie rolnicy gospodarujący na stosunkowo niewielkich areałach, wytwarzający produkty na własne zaopatrzenie i niewielką sprzedaż:
  - to dobrze, że wspomogą ich unijne pieniądze bez względu na rozmiar produkcji, gdyż sytuacja tej grupy jest wyjątkowo ciężka,
  - to źle, bo utrwali się archaiczna struktura naszego rolnictwa, opóźnią przemiany prowadzące do trwałego wzrostu produkcji i poprawy poziomu życia na wsi.

 • RYNEK PRODUKTÓW ROLNYCH
  Na produkty rolne będą obowiązywały ceny zharmonizowane z cenami unijnymi. Część z nich będzie wyższa od cen obecnych, większość naszych cen już dzisiaj jest zbliżona do średnich cen w krajach UE. Tam droższe jest np. mleko, żyto, buraki cukrowe:
  - to dobrze, bo rolnicy uzyskają wyższe dochody ze sprzedaży (niezależnie od dopłat bezpośrednich), poprawi się ich sytuacja materialna,
  - to źle, bo konsumenci za to przykładowe mleko zapłacą kilkanaście groszy więcej.

 • CZYŚCIEJ, ZDROWIEJ, SPRAWNIEJ
  Jasne i twarde unijne warunki sanitarne, zwłaszcza w produkcji rolnej, w przetwórstwie żywności, w przemyśle i handlu spożywczym oraz w gastronomii wymuszą znaczną poprawę:
  - to dobrze, bowiem na tym polu mamy jeszcze wiele do zrobienia i wiele do nauczenia się, a czystość i higiena to wartości, które trudno kwestionować,
  - to źle, bo unijne warunki trzeba przyjąć dość szybko, a to wymaga przede wszystkim pieniędzy oraz czasu na porzucenie wielu złych przyzwyczajeń.

 • W CAŁYM OBSZARZE UE BEZ CEŁ
  Otwarcie granic między państwami-członkami Unii oznacza zniesienie opłat celnych przy wwozie i wywozie towarów wytwarzanych w dowolnym kraju z obszaru wspólnoty:
  - to dobrze, gdyż nasze produkty bez dzisiejszych dodatkowych opłat celnych będą tańsze na unijnym rynku, co uczyni je bardziej konkurencyjnymi, a w przypadku "polskiej zdrowej żywności" wydatnie wspomoże jej ekspansję na europejskie stoły,
  - to źle, bo zmniejszą się dochody polskiego budżetu z opłat celnych pobieranych dzisiaj przy przekraczaniu naszej granicy od dostawców z Niemiec, Austrii, Francji oraz pozostałych członków UE.
Szansa okupiona aktywnością. W wielu dziedzinach czeka nas sporo pracy, tym więcej im bardziej jesteśmy zapóźnieni w stosunku do krajów, które nie straciły 40 lat na budowanie "socjalistycznej gospodarki". Tym razem jednak zbiorowy wysiłek może stać się podstawą przyszłego dobrobytu. Może - bo nikt dobrobytu nie przyniesie nam na tacy. Polska w Unii to przede wszystkim gwarancja, że nasza aktywność nie pójdzie na marne. To naprawdę dużo. Najwyższy czas aby takie zapewnienie przestało być tylko hasłem na wyborczym wiecu.
(rset)
Obietnica Prezydenta
KonStyTUCja


W Y S Z U K I W A R K A