Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Piątek 25.05.2018
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 60 - 20 maja 2003 r.

Rozmaitość spojrzeń w sprawie Unii


Szklanka do połowy pełna czy do połowy pusta - to zależy od punktu widzenia. Zwolennicy i przeciwnicy wejścia Polski do Unii Europejskiej często to samo nazywają inaczej, pomijając niekiedy racje nie pasujące do ich odmiennych przekonań. Wynegocjowaliśmy bardzo dobre - lepsze niż inni - warunki startu - mówią jedni, nie zgadzamy się na wejście do Unii na wynegocjowanych warunkach - stwierdzają drudzy. To, że my mamy równać do Unii, a nie Unia do nas, nie wymaga komentarza, podobnie jak to, że owo równanie nie jest zabiegiem bezbolesnym. Jednak pacjent postawiony na nogi, szybko zapomina o ukłuciach strzykawki czy cięciach lancetu, cieszy się zdrowiem i stosuje do wskazań lekarza. W przypadku Polski będzie to zdrowa gospodarka, zdrowa administracja, dobre dziś i dobre jutro, choć okres naprawy może nie być tak krótki jak byśmy chcieli. Niezbędna do tego jest długotrwała pomoc; z jej ofertą wystąpiła Unia Europejska zapraszając Polskę do swego grona. Przed bliską już decyzją o skorzystaniu z tej oferty warto spojrzeć na kilka przykładów jak można - i należy - analizować różne kwestie.

 • WYSOKIE WSPÓŁFINANSOWANIE
  Unia sfinansuje do 75% kosztów modernizacji naszej gospodarki, stanu dróg, ochrony środowiska, tworzenia pozarolniczych źródeł utrzymania mieszkańców wsi, działań marketingowych promujących nasze towary i usługi:
  - to dobrze, gdyż wsparcie na tak wysokim poziomie pozwoli na zrealizowanie dużej puli projektów; wszystko za jedną czwartą ceny,
  - to źle, bo do iluś potrzebnych przedsięwzięć nie będziemy w stanie dołożyć swoich 25%, a wówczas dany projekt zostanie odłożony na później. Jednak o brak własnych pieniędzy nie możemy mieć pretensji do Unii. Ona konsekwentnie oferuje pomoc, a nie prezenty gotowe "pod klucz".

 • DOPŁATY DO HEKTARA
  Zgodnie z przyjętym systemem dopłat bezpośrednich otrzymają je w przeważającej liczbie rolnicy gospodarujący na stosunkowo niewielkich areałach, wytwarzający produkty na własne zaopatrzenie i niewielką sprzedaż:
  - to dobrze, że wspomogą ich unijne pieniądze bez względu na rozmiar produkcji, gdyż sytuacja tej grupy jest wyjątkowo ciężka,
  - to źle, bo utrwali się archaiczna struktura naszego rolnictwa, opóźnią przemiany prowadzące do trwałego wzrostu produkcji i poprawy poziomu życia na wsi.

 • RYNEK PRODUKTÓW ROLNYCH
  Na produkty rolne będą obowiązywały ceny zharmonizowane z cenami unijnymi. Część z nich będzie wyższa od cen obecnych, większość naszych cen już dzisiaj jest zbliżona do średnich cen w krajach UE. Tam droższe jest np. mleko, żyto, buraki cukrowe:
  - to dobrze, bo rolnicy uzyskają wyższe dochody ze sprzedaży (niezależnie od dopłat bezpośrednich), poprawi się ich sytuacja materialna,
  - to źle, bo konsumenci za to przykładowe mleko zapłacą kilkanaście groszy więcej.

 • CZYŚCIEJ, ZDROWIEJ, SPRAWNIEJ
  Jasne i twarde unijne warunki sanitarne, zwłaszcza w produkcji rolnej, w przetwórstwie żywności, w przemyśle i handlu spożywczym oraz w gastronomii wymuszą znaczną poprawę:
  - to dobrze, bowiem na tym polu mamy jeszcze wiele do zrobienia i wiele do nauczenia się, a czystość i higiena to wartości, które trudno kwestionować,
  - to źle, bo unijne warunki trzeba przyjąć dość szybko, a to wymaga przede wszystkim pieniędzy oraz czasu na porzucenie wielu złych przyzwyczajeń.

 • W CAŁYM OBSZARZE UE BEZ CEŁ
  Otwarcie granic między państwami-członkami Unii oznacza zniesienie opłat celnych przy wwozie i wywozie towarów wytwarzanych w dowolnym kraju z obszaru wspólnoty:
  - to dobrze, gdyż nasze produkty bez dzisiejszych dodatkowych opłat celnych będą tańsze na unijnym rynku, co uczyni je bardziej konkurencyjnymi, a w przypadku "polskiej zdrowej żywności" wydatnie wspomoże jej ekspansję na europejskie stoły,
  - to źle, bo zmniejszą się dochody polskiego budżetu z opłat celnych pobieranych dzisiaj przy przekraczaniu naszej granicy od dostawców z Niemiec, Austrii, Francji oraz pozostałych członków UE.
Szansa okupiona aktywnością. W wielu dziedzinach czeka nas sporo pracy, tym więcej im bardziej jesteśmy zapóźnieni w stosunku do krajów, które nie straciły 40 lat na budowanie "socjalistycznej gospodarki". Tym razem jednak zbiorowy wysiłek może stać się podstawą przyszłego dobrobytu. Może - bo nikt dobrobytu nie przyniesie nam na tacy. Polska w Unii to przede wszystkim gwarancja, że nasza aktywność nie pójdzie na marne. To naprawdę dużo. Najwyższy czas aby takie zapewnienie przestało być tylko hasłem na wyborczym wiecu.
(rset)
P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A