Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Niedziela 16.12.2018
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 61 - 27 maja 2003 r.

Argumenty i autorytety


Czerwiec 1989 - koniec PRLu, styczeń 1990 - przywrócenie zasad gospodarki rynkowej, październik 1991 - pierwsze po wojnie w pełni wolne wybory parlamentarne, grudzień 1991 - Polska stowarzyszona ze Wspólnotami Europejskimi, październik 1992 - wyjazd z Polski ostatnich jednostek bojowych wojsk rosyjskich (już nie radzieckich), kwiecień 1994 - złożenie przez Polskę wniosku o przyjęcie do Unii Europejskiej, lipiec 1997 - zaproszenie Polski do NATO, marzec 1998 - rozpoczęcie negocjacji z Unią Europejską, marzec 1999 - Polska członkiem NATO, grudzień 2002 - zakończenie negocjacji, zaproszenie Polski do UE, kwiecień 2003 - podpisanie przez Polskę w gronie 25 państw Traktatu Akcesyjnego, 7-8 czerwca 2003 - referendum unijne, najważniejsze wydarzenie od czasu odzyskania przez nas państwowości w 1918 r., decyzja łącząca klamrą pełne czternaście lat przygotowań do wytyczenia drogi dla Polski nowocześniejszej, bogatszej, uczciwszej.

 • OTWARCIE NA ROZWÓJ
  Sprawdzone w wielu krajach unijne mechanizmy wsparcia finansowego, zasady jednolitego rynku oraz wspólne przepisy prawa w wybranych dziedzinach - stanowią podstawę rozwoju każdego państwa członkowskiego UE. Jest to szczególnie ważne dla krajów słabiej rozwiniętych. Mają one więcej do nadrobienia i dlatego otrzymują większą pomoc - i finansową, i organizacyjną. Nasze otwarcie na rozwój będzie zarazem zobowiązaniem Polski, że dołożymy wszelkich starań aby wspólnotowe pieniądze były dobrze wykorzystane. Tego będą też pilnować unijni urzędnicy.

 • OTWARCIE NA EDUKACJĘ
  Ten kto więcej wie i więcej umie nie boi się nowych wyzwań. Potrafi rozważać, ma własne zdanie, nie musi słuchać wątpliwych podpowiedzi doradców różnej maści. Wykształcenie i solidne praktyczne umiejętności szybko rosną w cenę. Na tym polu Polska ma duże zaległości. Przeciętny poziom wykształcenia, poziom czytelnictwa, znajomość (a raczej nieznajomość) języków obcych - stawiają nas na odległej pozycji w Europie. To też się musi zmienić i zmieni się. Mało kto dzisiaj nie dostrzega, że edukacja to najpewniejszy klucz do lepszego życia.

 • OTWARCIE NA ŚWIAT
  Po latach swoistej izolacji, przywykliśmy już do znacznej swobody podróżowania, do rozwijających się kontaktów z zagranicą, do inwestorów z krajów europejskich i zamorskich lokujących swoje przedsięwzięcia w Polsce. Wchodząc do silnej organizacji gospodarczej stajemy się niejako udziałowcami jej pokaźnego dorobku, zyskujemy unijną legitymację, która znacznie ułatwia międzynarodowa wymianę ludzi, idei, kapitału, towarów i usług.

 • ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI
  Polska kultura, nasze tradycje, język, religia są przypisane do umysłów i serc Polaków. O to wszystko dbaliśmy przez wieki. Tak będzie nadal. Nikt nie zamierza teraz i w przyszłości ingerować w to co nam szczególnie drogie, w naszą polskość. Od nas też zależy jak te wartości będziemy prezentować przy różnych licznych okazjach. Unia Europejska to Europa Ojczyzn, a nie Superpaństwo. Nikt nie wykaże, że Francja czy Niemcy, Szwecja czy Hiszpania, Wielka Brytania czy Austria czy też inni członkowie UE cokolwiek stracili ze swej tożsamości narodowej na skutek przynależności do wspólnoty.

 • ZACHOWANIE POKOJU
  Współpraca wynikająca z jednolitych zasad, pomoc i wzajemne wspieranie się, procentująca aktywność gospodarcza - to zarazem gwarancja zapobiegania konfliktom, eliminowania działań konfrontacyjnych, napięć o groźnych, nieprzewidywalnych skutkach. W dużym stopniu z takich przesłanek zrodziła się po II wojnie światowej idea europejskiej wspólnoty gospodarczej. Przynależność do Unii Europejskiej to naturalne dopełnienie gwarancji naszego bezpieczeństwa wynikających z członkostwa w NATO.

 • ZACHOWANIE ASPIRACJI
  Polska jest krajem dużym, mamy znaczny potencjał ludnościowy i gospodarczy, nie osiągamy jednak jeszcze zadawalających efektów. Naszym celem jest europejska pierwsza liga, do której zdążamy. Polacy zdolni i cenieni w wielu zawodach w wielu krajach, chętnie podejmą rywalizację na swoim i innych terenie, a rosnący prestiż Polski w europejskiej rodzinie będzie wzmagał naszą determinację i przysparzał satysfakcji.
Wzmocnieni Jego wskazaniem. Padło już wiele racji przedstawiających dziejową szansę jaką otwiera przed Polską nasze wstąpienie do Unii. Zwolennicy nie ukrywają, że skorzystanie z tej szansy wymaga trudu i odwagi, ale kto zna drogę do uczciwych efektów bez pracy i wytrwałości. Przeciwnicy mówią o grożącym nam niebezpieczeństwie, starają się wywołać różne lęki, głównie u mniej zorientowanych Polaków, nie mają przy tym żadnych własnych wiarygodnych propozycji nadążania Polski za krajami rozwiniętymi. O tym przed jak ważną decyzją stoimy i jak powinniśmy zdecydować świadczą też wypowiedzi wielu autorytetów, na czele z autorytetem Najważniejszym dla wszystkich Polaków. Mądrości i niezłomności naszego Wielkiego Rodaka zawdzięczamy już tak wiele. Nikt nie zasługuje na większe uznanie i zaufanie niż Nasz Papież.
(rset)

W Y S Z U K I W A R K A