Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Środa 20.06.2018
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 61 - 27 maja 2003 r.

Argumenty i autorytety


Czerwiec 1989 - koniec PRLu, styczeń 1990 - przywrócenie zasad gospodarki rynkowej, październik 1991 - pierwsze po wojnie w pełni wolne wybory parlamentarne, grudzień 1991 - Polska stowarzyszona ze Wspólnotami Europejskimi, październik 1992 - wyjazd z Polski ostatnich jednostek bojowych wojsk rosyjskich (już nie radzieckich), kwiecień 1994 - złożenie przez Polskę wniosku o przyjęcie do Unii Europejskiej, lipiec 1997 - zaproszenie Polski do NATO, marzec 1998 - rozpoczęcie negocjacji z Unią Europejską, marzec 1999 - Polska członkiem NATO, grudzień 2002 - zakończenie negocjacji, zaproszenie Polski do UE, kwiecień 2003 - podpisanie przez Polskę w gronie 25 państw Traktatu Akcesyjnego, 7-8 czerwca 2003 - referendum unijne, najważniejsze wydarzenie od czasu odzyskania przez nas państwowości w 1918 r., decyzja łącząca klamrą pełne czternaście lat przygotowań do wytyczenia drogi dla Polski nowocześniejszej, bogatszej, uczciwszej.

 • OTWARCIE NA ROZWÓJ
  Sprawdzone w wielu krajach unijne mechanizmy wsparcia finansowego, zasady jednolitego rynku oraz wspólne przepisy prawa w wybranych dziedzinach - stanowią podstawę rozwoju każdego państwa członkowskiego UE. Jest to szczególnie ważne dla krajów słabiej rozwiniętych. Mają one więcej do nadrobienia i dlatego otrzymują większą pomoc - i finansową, i organizacyjną. Nasze otwarcie na rozwój będzie zarazem zobowiązaniem Polski, że dołożymy wszelkich starań aby wspólnotowe pieniądze były dobrze wykorzystane. Tego będą też pilnować unijni urzędnicy.

 • OTWARCIE NA EDUKACJĘ
  Ten kto więcej wie i więcej umie nie boi się nowych wyzwań. Potrafi rozważać, ma własne zdanie, nie musi słuchać wątpliwych podpowiedzi doradców różnej maści. Wykształcenie i solidne praktyczne umiejętności szybko rosną w cenę. Na tym polu Polska ma duże zaległości. Przeciętny poziom wykształcenia, poziom czytelnictwa, znajomość (a raczej nieznajomość) języków obcych - stawiają nas na odległej pozycji w Europie. To też się musi zmienić i zmieni się. Mało kto dzisiaj nie dostrzega, że edukacja to najpewniejszy klucz do lepszego życia.

 • OTWARCIE NA ŚWIAT
  Po latach swoistej izolacji, przywykliśmy już do znacznej swobody podróżowania, do rozwijających się kontaktów z zagranicą, do inwestorów z krajów europejskich i zamorskich lokujących swoje przedsięwzięcia w Polsce. Wchodząc do silnej organizacji gospodarczej stajemy się niejako udziałowcami jej pokaźnego dorobku, zyskujemy unijną legitymację, która znacznie ułatwia międzynarodowa wymianę ludzi, idei, kapitału, towarów i usług.

 • ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI
  Polska kultura, nasze tradycje, język, religia są przypisane do umysłów i serc Polaków. O to wszystko dbaliśmy przez wieki. Tak będzie nadal. Nikt nie zamierza teraz i w przyszłości ingerować w to co nam szczególnie drogie, w naszą polskość. Od nas też zależy jak te wartości będziemy prezentować przy różnych licznych okazjach. Unia Europejska to Europa Ojczyzn, a nie Superpaństwo. Nikt nie wykaże, że Francja czy Niemcy, Szwecja czy Hiszpania, Wielka Brytania czy Austria czy też inni członkowie UE cokolwiek stracili ze swej tożsamości narodowej na skutek przynależności do wspólnoty.

 • ZACHOWANIE POKOJU
  Współpraca wynikająca z jednolitych zasad, pomoc i wzajemne wspieranie się, procentująca aktywność gospodarcza - to zarazem gwarancja zapobiegania konfliktom, eliminowania działań konfrontacyjnych, napięć o groźnych, nieprzewidywalnych skutkach. W dużym stopniu z takich przesłanek zrodziła się po II wojnie światowej idea europejskiej wspólnoty gospodarczej. Przynależność do Unii Europejskiej to naturalne dopełnienie gwarancji naszego bezpieczeństwa wynikających z członkostwa w NATO.

 • ZACHOWANIE ASPIRACJI
  Polska jest krajem dużym, mamy znaczny potencjał ludnościowy i gospodarczy, nie osiągamy jednak jeszcze zadawalających efektów. Naszym celem jest europejska pierwsza liga, do której zdążamy. Polacy zdolni i cenieni w wielu zawodach w wielu krajach, chętnie podejmą rywalizację na swoim i innych terenie, a rosnący prestiż Polski w europejskiej rodzinie będzie wzmagał naszą determinację i przysparzał satysfakcji.
Wzmocnieni Jego wskazaniem. Padło już wiele racji przedstawiających dziejową szansę jaką otwiera przed Polską nasze wstąpienie do Unii. Zwolennicy nie ukrywają, że skorzystanie z tej szansy wymaga trudu i odwagi, ale kto zna drogę do uczciwych efektów bez pracy i wytrwałości. Przeciwnicy mówią o grożącym nam niebezpieczeństwie, starają się wywołać różne lęki, głównie u mniej zorientowanych Polaków, nie mają przy tym żadnych własnych wiarygodnych propozycji nadążania Polski za krajami rozwiniętymi. O tym przed jak ważną decyzją stoimy i jak powinniśmy zdecydować świadczą też wypowiedzi wielu autorytetów, na czele z autorytetem Najważniejszym dla wszystkich Polaków. Mądrości i niezłomności naszego Wielkiego Rodaka zawdzięczamy już tak wiele. Nikt nie zasługuje na większe uznanie i zaufanie niż Nasz Papież.
(rset)
P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A