Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 61 - 27 maja 2003 r.

Argumenty i autorytety


Czerwiec 1989 - koniec PRLu, styczeń 1990 - przywrócenie zasad gospodarki rynkowej, październik 1991 - pierwsze po wojnie w pełni wolne wybory parlamentarne, grudzień 1991 - Polska stowarzyszona ze Wspólnotami Europejskimi, październik 1992 - wyjazd z Polski ostatnich jednostek bojowych wojsk rosyjskich (już nie radzieckich), kwiecień 1994 - złożenie przez Polskę wniosku o przyjęcie do Unii Europejskiej, lipiec 1997 - zaproszenie Polski do NATO, marzec 1998 - rozpoczęcie negocjacji z Unią Europejską, marzec 1999 - Polska członkiem NATO, grudzień 2002 - zakończenie negocjacji, zaproszenie Polski do UE, kwiecień 2003 - podpisanie przez Polskę w gronie 25 państw Traktatu Akcesyjnego, 7-8 czerwca 2003 - referendum unijne, najważniejsze wydarzenie od czasu odzyskania przez nas państwowości w 1918 r., decyzja łącząca klamrą pełne czternaście lat przygotowań do wytyczenia drogi dla Polski nowocześniejszej, bogatszej, uczciwszej.

 • OTWARCIE NA ROZWÓJ
  Sprawdzone w wielu krajach unijne mechanizmy wsparcia finansowego, zasady jednolitego rynku oraz wspólne przepisy prawa w wybranych dziedzinach - stanowią podstawę rozwoju każdego państwa członkowskiego UE. Jest to szczególnie ważne dla krajów słabiej rozwiniętych. Mają one więcej do nadrobienia i dlatego otrzymują większą pomoc - i finansową, i organizacyjną. Nasze otwarcie na rozwój będzie zarazem zobowiązaniem Polski, że dołożymy wszelkich starań aby wspólnotowe pieniądze były dobrze wykorzystane. Tego będą też pilnować unijni urzędnicy.

 • OTWARCIE NA EDUKACJĘ
  Ten kto więcej wie i więcej umie nie boi się nowych wyzwań. Potrafi rozważać, ma własne zdanie, nie musi słuchać wątpliwych podpowiedzi doradców różnej maści. Wykształcenie i solidne praktyczne umiejętności szybko rosną w cenę. Na tym polu Polska ma duże zaległości. Przeciętny poziom wykształcenia, poziom czytelnictwa, znajomość (a raczej nieznajomość) języków obcych - stawiają nas na odległej pozycji w Europie. To też się musi zmienić i zmieni się. Mało kto dzisiaj nie dostrzega, że edukacja to najpewniejszy klucz do lepszego życia.

 • OTWARCIE NA ŚWIAT
  Po latach swoistej izolacji, przywykliśmy już do znacznej swobody podróżowania, do rozwijających się kontaktów z zagranicą, do inwestorów z krajów europejskich i zamorskich lokujących swoje przedsięwzięcia w Polsce. Wchodząc do silnej organizacji gospodarczej stajemy się niejako udziałowcami jej pokaźnego dorobku, zyskujemy unijną legitymację, która znacznie ułatwia międzynarodowa wymianę ludzi, idei, kapitału, towarów i usług.

 • ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI
  Polska kultura, nasze tradycje, język, religia są przypisane do umysłów i serc Polaków. O to wszystko dbaliśmy przez wieki. Tak będzie nadal. Nikt nie zamierza teraz i w przyszłości ingerować w to co nam szczególnie drogie, w naszą polskość. Od nas też zależy jak te wartości będziemy prezentować przy różnych licznych okazjach. Unia Europejska to Europa Ojczyzn, a nie Superpaństwo. Nikt nie wykaże, że Francja czy Niemcy, Szwecja czy Hiszpania, Wielka Brytania czy Austria czy też inni członkowie UE cokolwiek stracili ze swej tożsamości narodowej na skutek przynależności do wspólnoty.

 • ZACHOWANIE POKOJU
  Współpraca wynikająca z jednolitych zasad, pomoc i wzajemne wspieranie się, procentująca aktywność gospodarcza - to zarazem gwarancja zapobiegania konfliktom, eliminowania działań konfrontacyjnych, napięć o groźnych, nieprzewidywalnych skutkach. W dużym stopniu z takich przesłanek zrodziła się po II wojnie światowej idea europejskiej wspólnoty gospodarczej. Przynależność do Unii Europejskiej to naturalne dopełnienie gwarancji naszego bezpieczeństwa wynikających z członkostwa w NATO.

 • ZACHOWANIE ASPIRACJI
  Polska jest krajem dużym, mamy znaczny potencjał ludnościowy i gospodarczy, nie osiągamy jednak jeszcze zadawalających efektów. Naszym celem jest europejska pierwsza liga, do której zdążamy. Polacy zdolni i cenieni w wielu zawodach w wielu krajach, chętnie podejmą rywalizację na swoim i innych terenie, a rosnący prestiż Polski w europejskiej rodzinie będzie wzmagał naszą determinację i przysparzał satysfakcji.
Wzmocnieni Jego wskazaniem. Padło już wiele racji przedstawiających dziejową szansę jaką otwiera przed Polską nasze wstąpienie do Unii. Zwolennicy nie ukrywają, że skorzystanie z tej szansy wymaga trudu i odwagi, ale kto zna drogę do uczciwych efektów bez pracy i wytrwałości. Przeciwnicy mówią o grożącym nam niebezpieczeństwie, starają się wywołać różne lęki, głównie u mniej zorientowanych Polaków, nie mają przy tym żadnych własnych wiarygodnych propozycji nadążania Polski za krajami rozwiniętymi. O tym przed jak ważną decyzją stoimy i jak powinniśmy zdecydować świadczą też wypowiedzi wielu autorytetów, na czele z autorytetem Najważniejszym dla wszystkich Polaków. Mądrości i niezłomności naszego Wielkiego Rodaka zawdzięczamy już tak wiele. Nikt nie zasługuje na większe uznanie i zaufanie niż Nasz Papież.
(rset)

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba