Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Piątek 25.05.2018
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 63 - 10 czerwca 2003 r.

Wybraliśmy dobrą drogę


Polska jako szósty kraj z zaproszonych do członkostwa w Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. przeprowadziła ogólnokrajowe referendum. Tak jak poprzednio na Malcie, w Słowenii, na Węgrzech, na Litwie i w Słowacji - zaproszenie zostało przyjęte przez zdecydowaną większość głosujących obywateli. Polacy w sposób bezpośredni upoważnili Prezydenta RP do ratyfikowania Traktatu podpisanego w Atenach 16 kwietnia 2003 r. W niedługim czasie nastąpi ta ratyfikacja. Traktat będą również ratyfikować wszystkie kraje obecnie należące do UE. Na koniec zaakceptuje go Parlament Europejski obradujący w stolicy Alzacji - Strasburgu. Wszystkie zgody mają być wyrażone w ciągu niespełna jedenastu miesięcy. To także czas dla nas na dobre przygotowanie się do wejścia do wspólnoty. Najnowszy raport Komisji Europejskiej wskazuje na nasze niedociągnięcia w tym zakresie.

 • REGUŁY DEMOKRACJI
  6 i 7 czerwca większość pełnoletnich Polaków poszła do urn aby wyrazić zdanie w sprawie swojej i innych przyszłości. Przewaga tych, którzy niezależnie od miejsca zamieszkania, wykształcenia czy wieku powiedzieli Unii TAK jest wyraźna. Reguły demokracji przyznają rację większości. Decyzja większości staje się normą obowiązującą powszechnie. Nikt nie powinien mieć poczucia wygranej czy przegranej. Dobra decyzja to dobro zbiorowe. Polska w Unii to wielka szansa dla wszystkich, niezależnie czy głosowali, i jak głosowali.

 • NA OBAWY - ODWAGA
  Analizując szczegółowo wyniki referendum widać, że mieszkańcy wsi częściej niż żyjący w miastach rezygnowali z udziału w głosowaniu, a głosując - częściej sprzeciwiali się wejściu Polski do Unii Europejskiej. Statystycznie co czwarty wiejski wyborca zakreślił pole NIE. Wprawdzie ten wynik nie odbiega tak bardzo od średniej krajowej: 77,5% na TAK i 22,5% na NIE, jednak wyraźnie wskazuje na spore obawy tych środowisk co do możliwości terminowego przygotowania się do unijnych wymagań produkcyjnych, sanitarnych i finansowych.

 • DOBRZE WYSTARTOWAĆ
  Ciężka praca to codzienność, dla nikogo na wsi nie straszna, dokucza jednak brak pieniędzy, który nie zawsze da się zastąpić wysiłkiem rąk własnych i najbliższej rodziny. W ostrym, ambitnym i słusznym marszu pod unijną górę, wsi i małym skupiskom miejskim potrzebna jest przemyślana i dobrze zorganizowana pomoc, nie tylko z funduszy unijnych, ale również przedakcesyjna pomoc wewnętrzna - nowatorska polityka polskiego rządu wobec naszego rolnictwa. Po kampanii referendalnej najwyższy czas na duże przyspieszenie działań przygotowawczych w całej polskiej gospodarce, w tym w rolnictwie i jego otoczeniu do - obiektywnie słusznych, ale twardych - unijnych warunków produkcji i handlu na znacznie poszerzonym rynku.

 • WIADOMO DOKĄD
  Wybrana w referendum droga nie jest łatwa, i tego nikt nie obiecywał. Aby były pożytki w każdym działaniu niezbędny jest trud i cierpliwość w dążeniu do celu. W obranej przez nas drodze cel jest jasny - równanie do gospodarek nowocześniejszych i bogatszych, lepiej zorganizowanych i wydajniejszych. W zasadach unijnej integracji szczególnie istotna jest oferowana nowym członkom pomoc, mająca zasadnicze znaczenie dla tempa ich rozwoju. Pomoc rozumiana jako współdziałanie i współfinansowanie konkretnych przedsięwzięć, nie zaś dawanie czegokolwiek "w ciemno", bez kontroli wykorzystania otrzymanej pomocy. Warto dokładnie zrozumieć długotrwałe korzyści takiego podejścia.

 • KU WSI NOWOCZESNEJ
  Największa szansa otwiera się przed młodymi rolnikami. To głównie dzięki nim będzie się korzystnie zmieniał obraz polskiej wsi. W ciągu najbliższych dziesięciu ... piętnastu lat zdecydowanie zbliżą się standardy życia na wsi i w mieście, a w wielu rejonach wiejskich otworzą się nierolnicze możliwości zarobkowania. Spore obawy - dzisiaj w pełni uzasadnione - w miarę upływu czasu okupionego znacznym wysiłkiem, ustąpią miejsca poczuciu pewności jutra, dostatkowi w rodzinie, dobremu wykształceniu dzieci i godnemu bytowaniu w późniejszym wieku.
Akademia Sołtysów na mecie. Od kwietnia 2002 do czerwca 2003 w każdy wtorek ukazywał się skrypt Akademii. Część skryptów została dodatkowo wydrukowana w specjalnym dodatku do numeru 10/2003 dwutygodnika FARMER. Co tydzień staraliśmy się poszerzać rozeznanie mieszkańców wsi i małych miast w sprawach Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz przybliżać im zasady korzystania z unijnej pomocy przedakcesyjnej. Dzisiejszy 63. skrypt kończy zaplanowany cykl publikacji przygotowanych przez Tadeusza Rathmana.
(rset)

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW - Skrypt 63, 10 czerwca 2003 r.
Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset - http://www.regioset.pl
P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A