Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Lista tematów 
REFERENDUM AKCESYJNE

Kalendarz referendów:
- Malta TAK: 8 marca 2003 r. głosowało 91%, za przystąpieniem 54%,
- Słowenia TAK: 23 marca 2003 r. głosowało 60%, za przystąpieniem 90%,
- Węgry TAK: 12 kwietnia 2003 r. głosowało 45% (wymagane 25%), za przystąpieniem 84%,
- Litwa TAK: 10 i 11 maja 2003 r. głosowało 64%, za przystąpieniem 91%,
- Słowacja TAK: 16 i 17 maja 2003 r. głosowało 52%, za przystąpieniem 92%,
- Polska TAK: 7 i 8 czerwca 2003 r. głosowało 59%, za przystąpieniem 77%,
- Czechy TAK: 13 i 14 czerwca 2003 r. głosowało 55% (nie ma wymaganego progu), za przystąpieniem 77%,
- Estonia TAK: 14 września 2003 r. głosowało 63%, za przystąpieniem 67% (ostateczną decyzję podejmie parlament),
- Łotwa: 20 września 2003 r.,
- Cypr: referendum nie jest planowane.

16 lipca 2003 r. Sąd Najwyższy potwierdził ważność przeprowadzonego w Polsce referendum i jednocześnie unieważnił wyniki w dwóch obwodach: nr 14 w Ełku oraz nr 15 we Wrocławiu (Dz. U. 2003.126.1170). W wyniku tego Państwowa Komisja Wyborcza podjęła 21 lipca 2003 r. uchwałę i ogłosiła obwieszczenie w sprawie skorygowania wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (Dz. U. 2003.132.1222 i 1223). Wszystkie dane liczbowe z obu wymienionych okręgów anulowano.
Po skorygowaniu nie uległy zmianie ogłoszone przez PKW 9 czerwca 2003 r. określone do drugiego miejsca po przecinku procentowe wskaźniki: frekwencji oraz głosów TAK.
23 lipca 2003 r. Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski, ratyfikował Traktat Akcesyjny.

Ostateczne wyniki głosowania
obywateli polskich w ogólnokrajowym referendum


Pytanie: Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?
- liczba osób uprawnionych do głosowania: 29 864 969,
- liczba osób, którym wydano karty do głosowania: 17 584 085,
- liczba kart ważnych wyjętych z urny (liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu): 17 576 714,
- frekwencja: 58.85%,
- liczba głosów nieważnych: 126 187,
- liczba głosów ważnych: 17 450 527,
- liczba głosów TAK: 13 514 872, udział 77.45%,
- liczba głosów NIE: 3 935 655, 22.55%.
W podanych liczbach zawarte są wyniki głosowania w 166 komisjach obwodowych w placówkach zagranicznych (96 171 osób uprawnionych, frekwencja 82.62%, głosy TAK - 88.68%) oraz w 14 komisjach na polskich statkach (612 osób uprawnionych, frekwencja 98.88%, głosy TAK - 86.31%). Najniższe poparcie dla wstąpienia Polski do UE wyraziła Polonia w Chicago (USA): 8950 osób uprawnionych, frekwencja 83.49%, głosy TAK - 51.74%.

Zbiorcze wyniki krajowe
bez uwzględnionych w danych powyżej: zagranicy (wliczanej przez PKW do woj. mazowieckiego) i statków (wliczanych odpowiednio do woj. pomorskiego oraz zachodniopomorskiego)

Wyszcze-
gólnienie

Upraw-
nieni

Głoso-
wało

Frek-
wencja

Głosy
ważne

Głosy
TAK

Głosy
NIE

Siedziba komisji obwodowej:
w mieście

na wsi
18908 854

10859 332
11934 506

5562 151
63.12%

51.22%
11865 368

5505 587
9824 013
82.80%
3620 311
65.76%
2041 355
17.20%
1885 276
34.24%
Gminy o liczbie mieszkańców:
do 5000

do 10000

do 20000

do 50000

do 100000

do 200000

do 500000

więcej niż
500000
1659 549

5766 335

5218 239

5393 137

2832 328

2358 195

3009 870

3530 533
830 284

2940 141

2901 385

3237 350

1750 307

1471 716

1963 816

2401 658
50.03%

50.99%

55.60%

60.03%

61.80%

62.41%

65.25%

68.03%

821 189

2909 382

2877 025

3215 875

1740 469

1463 588

1953 821

2389 606
513 577
62.54%
1917 588
65.91%
2111 412
73.39%
2566 986
79.82%
1444 254
82.98%
1257 036
85.89%
1639 056
83.89%
1994 415
83.46%
307 612
37.46%
991 794
34.09%
765 613
26.61%
648 889
20.18%
296 215
17.02%
206 552
14.11%
314 765
16.11%
395 191
16.54%
Obliczenia REGIOsetu wg danych Państwowej Komisji Wyborczej z 09.06 i 21.07.2003 r.
(dane szczegółowe: www.referendum.pkw.gov.pl)


Wyniki w województwach, powiatach i grupach jst
wyniki w gminach - na stronach gmin w REGIOsecie

Kraj/Grupa jst
Uprawnieni Frekwencja
Głosy TAK
POLSKA bez zagranicy i statków
# miasta-gminy-powiaty
# miasta-gminy
# gminy miejsko-wiejskie
# gminy wiejskie
29768 186
10185 831
4960 183
6480 189
8141 983
58.78%
65.18%
61.36%
56.01%
51.40%
77.40%
83.90%
82.22%
75.68%
64.99%
Grupa jst w woj./Powiat
Uprawnieni Frekwencja
Głosy TAK
Woj. Dolnośląskie
# miasta-gminy-powiaty
# miasta-gminy
# gminy miejsko-wiejskie
# gminy wiejskie
powiaty:
- Bolesławiecki
- Dzierżoniowski
- Głogowski
- Górowski
- Jaworski
- Jeleniogórski
- Kamiennogórski
- Kłodzki
- Legnicki
- Lubański
- Lubiński
- Lwówecki
- Milicki
- Oleśnicki
- Oławski
- Polkowicki
- Strzeliński
- Średzki
- Świdnicki
- Trzebnicki
- Wałbrzyski
- Wołowski
- Wrocławski
- Ząbkowicki
- Zgorzelecki
- Złotoryjski
m. Jelenia Góra
m. Legnica
m. Wrocław
2307 541
664 400
688 771
559 514
394 856

68 834
87 526
70 182
27 916
41 707
52 538
37 637
140 357
40 895
46 698
84 811
38 143
28 404
79 160
55 755
46 249
36 045
37 570
129 234
58 465
154 389
39 050
72 909
55 843
76 257
36 567
71 789
82 765
509 846
60.18%
66.21%
61.40%
56.40%
53.27%

58.32%
58.81%
62.44%
50.67%
56.39%
59.78%
58.31%
58.95%
54.14%
58.19%
58.87%
54.77%
55.72%
55.81%
60.38%
57.27%
57.24%
51.98%
59.70%
52.93%
59.04%
57.52%
55.98%
56.97%
58.04%
56.09%
64.05%
61.10%
67.35%
83.66%
85.05%
86.93%
81.14%
77.94%

84.07%
84.32%
85.07%
75.72%
81.20%
86.42%
87.17%
84.42%
78.95%
83.14%
86.71%
82.63%
76.57%
82.78%
80.70%
82.84%
74.35%
76.76%
84.77%
79.12%
88.07%
80.93%
75.34%
79.87%
83.30%
83.58%
87.49%
84.78%
84.76%
Grupa jst w woj./Powiat
Uprawnieni Frekwencja
Głosy TAK
Woj. Kujawsko-Pomorskie
# miasta-gminy-powiaty
# miasta-gminy
# gminy miejsko-wiejskie
# gminy wiejskie
powiaty:
- Aleksandrowski
- Brodnicki
- Bydgoski
- Chełmiński
- Golubsko-Dobrzyński
- Grudziądzki
- Inowrocławski
- Lipnowski
- Mogileński
- Nakielski
- Radziejowski
- Rypiński
- Sępoleński
- Świecki
- Toruński
- Tucholski
- Wąbrzeski
- Włocławski
- Żniński
m. Bydgoszcz
m. Grudziądz
m. Toruń
m. Włocławek
1605 181
635 589
186 229
366 434
416 929

44 493
57 025
66 602
39 363
33 587
28 822
130 113
50 404
35 916
64 512
33 747
34 400
30 903
75 784
61 798
35 255
26 789
66 308
53 771
296 708
79 312
163 210
96 359
57.90%
64.09%
59.77%
55.45%
49.77%

54.47%
53.33%
56.68%
53.42%
51.01%
49.55%
58.33%
44.78%
56.76%
57.55%
48.74%
45.83%
56.53%
56.99%
50.92%
60.33%
53.16%
45.93%
57.47%
65.74%
59.94%
65.45%
60.14%
77.11%
84.40%
82.07%
73.13%
63.95%

72.53%
66.31%
75.25%
70.22%
64.78%
64.40%
78.57%
69.17%
70.39%
74.70%
61.10%
68.36%
72.84%
72.17%
71.12%
71.32%
70.08%
65.42%
71.07%
83.20%
85.37%
84.84%
86.82%
Grupa jst w woj./Powiat
Uprawnieni Frekwencja
Głosy TAK
Woj. Lubelskie
# miasta-gminy-powiaty
# miasta-gminy
# gminy miejsko-wiejskie
# gminy wiejskie
powiaty:
- Bialski
- Biłgorajski
- Chełmski
- Hrubieszowski
- Janowski
- Krasnostawski
- Kraśnicki
- Lubartowski
- Lubelski
- Łęczyński
- Łukowski
- Opolski
- Parczewski
- Puławski
- Radzyński
- Rycki
- Świdnicki
- Tomaszowski
- Włodawski
- Zamojski
m. Biała Podlaska
m. Chełm
m. Lublin
m. Zamość
1716 660
432 229
280 272
187 856
816 303

88 158
80 804
57 778
57 677
37 878
62 915
79 453
71 195
103 292
42 233
82 502
50 576
29 610
94 546
48 479
47 952
57 720
71 729
33 117
86 817
43 670
54 934
280 947
52 678
55.45%
63.84%
60.56%
52.72%
49.88%

53.22%
51.97%
44.96%
49.82%
57.62%
49.74%
54.70%
53.86%
51.70%
51.71%
53.14%
48.72%
54.09%
57.06%
54.74%
57.60%
55.89%
50.17%
52.97%
50.36%
61.29%
57.31%
66.17%
60.29%
63.25%
76.90%
76.07%
60.50%
49.23%

55.14%
58.23%
60.30%
60.89%
40.53%
63.08%
60.61%
56.63%
49.16%
62.73%
52.35%
57.77%
56.75%
68.85%
48.97%
58.24%
70.09%
59.31%
66.25%
49.13%
71.46%
80.46%
77.19%
76.22%
Grupa jst w woj./Powiat
Uprawnieni Frekwencja
Głosy TAK
Woj. Lubuskie
# miasta-gminy-powiaty
# miasta-gminy
# gminy miejsko-wiejskie
# gminy wiejskie
powiaty:
- Gorzowski
- Krośnieński
- Międzyrzecki
- Nowosolski
- Słubicki
- Strzelecko-Drezdenecki
- Sulęciński
- Świebodziński
- Wschowski
- Zielonogórski
- Żagański
- Żarski
m. Gorzów Wielkopolski
m. Zielona Góra
783 984
191 423
118 185
318 026
156 350

47 790
44 618
47 057
67 864
35 691
39 164
28 252
43 630
28 994
66 495
65 325
77 681
98 414
93 009
58.21%
64.10%
58.95%
56.95%
53.01%

55.24%
54.94%
58.19%
56.80%
56.34%
53.62%
55.45%
58.79%
58.44%
58.47%
55.40%
54.55%
62.01%
66.31%
84.02%
86.94%
86.61%
82.80%
80.15%

81.94%
84.52%
84.41%
84.50%
79.17%
83.69%
78.24%
81.15%
79.56%
83.52%
85.06%
83.52%
87.06%
86.83%
Grupa jst w woj./Powiat
Uprawnieni Frekwencja
Głosy TAK
Woj. Łódzkie
# miasta-gminy-powiaty
# miasta-gminy
# gminy miejsko-wiejskie
# gminy wiejskie
powiaty:
- Bełchatowski
- Brzeziński
- Kutnowski
- Łaski
- Łęczycki
- Łowicki
- Łódzki Wschodni
- Opoczyński
- Pabianicki
- Pajęczański
- Piotrkowski
- Poddębicki
- Radomszczański
- Rawski
- Sieradzki
- Skierniewicki
- Tomaszowski
- Wieluński
- Wieruszowski
- Zduńskowolski
- Zgierski
m. Łódź
m. Piotrków Trybunalski
m. Skierniewice
2069 677
734 810
466 538
288 597
579 732

86 216
24 284
86 352
40 681
44 135
66 195
49 005
61 442
96 399
42 333
69 761
34 566
94 793
39 288
96 160
29 976
97 365
61 954
33 014
52 869
128 079
633 251
63 634
37 925
57.70%
64.00%
59.80%
54.10%
49.81%

54.75%
53.86%
53.95%
51.02%
49.77%
54.00%
57.26%
55.04%
60.22%
47.32%
48.24%
49.31%
48.87%
49.66%
55.70%
54.91%
57.21%
54.64%
54.95%
58.65%
57.25%
64.32%
61.44%
62.95%
71.34%
80.54%
77.27%
66.11%
53.30%

70.21%
53.67%
67.04%
66.33%
57.95%
60.48%
61.45%
57.42%
72.37%
68.86%
53.89%
55.72%
72.26%
53.85%
61.91%
43.88%
64.38%
70.50%
70.32%
72.93%
73.35%
81.44%
74.94%
74.40%
Grupa jst w woj./Powiat
Uprawnieni Frekwencja
Głosy TAK
Woj. Małopolskie
# miasta-gminy-powiaty
# miasta-gminy
# gminy miejsko-wiejskie
# gminy wiejskie
powiaty:
- Bocheński
- Brzeski
- Chrzanowski
- Dąbrowski
- Gorlicki
- Krakowski
- Limanowski
- Miechowski
- Myślenicki
- Nowosądecki
- Nowotarski
- Olkuski
- Oświęcimski
- Proszowicki
- Suski
- Tarnowski
- Tatrzański
- Wadowicki
- Wielicki
m. Kraków
m. Nowy Sącz
m. Tarnów
2475 661
750 980
178 073
678 057
868 551

72 889
66 236
102 226
44 195
81 480
181 954
86 282
41 306
83 335
140 350
133 021
91 447
120 081
34 007
61 217
139 352
52 114
116 236
76 953
592 424
64 218
94 338
59.91%
66.48%
63.43%
59.91%
53.50%

58.22%
56.52%
64.20%
48.53%
57.62%
55.52%
53.95%
46.84%
55.54%
57.84%
53.83%
58.44%
66.76%
43.33%
58.75%
54.19%
55.71%
60.94%
57.55%
67.41%
64.62%
61.86%
76.15%
82.51%
80.15%
76.36%
68.14%

71.15%
71.80%
83.78%
62.70%
68.55%
72.18%
66.91%
63.26%
69.36%
69.22%
74.65%
75.70%
81.84%
59.08%
75.37%
66.14%
76.95%
76.59%
75.05%
82.59%
81.75%
82.50%
Grupa jst w woj./Powiat
Uprawnieni Frekwencja
Głosy TAK
Woj. Mazowieckie
# miasta-gminy-powiaty
# miasta-gminy
# gminy miejsko-wiejskie
# gminy wiejskie
powiaty:
- Białobrzeski
- Ciechanowski
- Garwoliński
- Gostyniński
- Grodziski
- Grójecki
- Kozienicki
- Legionowski
- Lipski
- Łosicki
- Makowski
- Miński
- Mławski
- Nowodworski
- Ostrołęcki
- Ostrowski
- Otwocki
- Piaseczyński
- Płocki
- Płoński
- Pruszkowski
- Przasnyski
- Przysuski
- Pułtuski
- Radomski
- Siedlecki
- Sierpecki
- Sochaczewski
- Sokołowski
- Szydłowiecki
- Warszawski Zachodni
- Węgrowski
- Wołomiński
- Wyszkowski
- Zwoleński
- Żuromiński
- Żyrardowski
m. Ostrołęka
m. Płock
m. Radom
m. Siedlce
m. st. Warszawa
3994 956
1721 305
557 646
603 305
1112 700

25 603
71 404
80 452
37 378
59 017
76 426
50 345
72 156
30 850
26 302
37 082
106 066
57 235
58 927
62 365
59 146
87 482
102 255
79 677
69 279
111 083
41 919
35 343
39 090
106 677
60 355
41 771
64 787
46 834
31 699
71 300
54 017
145 579
54 142
29 137
31 860
58 611
41 762
101 277
178 766
58 488
1 341 012
59.95%
67.97%
61.52%
55.77%
49.01%

47.39%
51.96%
54.81%
49.88%
59.77%
54.12%
50.01%
61.93%
45.53%
55.66%
49.54%
56.88%
50.32%
53.73%
44.39%
49.41%
63.35%
62.34%
44.58%
45.02%
65.18%
49.09%
50.12%
50.27%
48.97%
52.62%
47.84%
51.53%
56.50%
46.81%
61.06%
52.92%
58.71%
52.55%
45.09%
46.49%
55.77%
58.60%
61.59%
60.05%
62.43%
70.05%
74.23%
83.09%
77.53%
69.64%
55.84%

54.28%
72.18%
55.74%
66.63%
75.85%
52.66%
67.34%
76.89%
58.61%
46.42%
57.51%
66.36%
71.84%
73.88%
55.50%
58.12%
68.16%
77.70%
61.27%
63.58%
78.43%
62.04%
56.47%
63.80%
65.97%
43.89%
68.63%
66.86%
51.44%
70.90%
73.14%
49.15%
67.79%
63.24%
57.48%
69.50%
71.57%
78.59%
84.79%
81.39%
75.39%
83.59%
Grupa jst w woj./Powiat
Uprawnieni Frekwencja
Głosy TAK
Woj. Opolskie
# miasta-gminy-powiaty
# miasta-gminy
# gminy miejsko-wiejskie
# gminy wiejskie
powiaty:
- Brzeski
- Głubczycki
- Kędzierzyńsko-Kozielski
- Kluczborski
- Krapkowicki
- Namysłowski
- Nyski
- Oleski
- Opolski
- Prudnicki
- Strzelecki
m. Opole
823 806
99 775
83 060
438 645
202 326

71 811
39 774
80 941
55 090
53 817
34 103
116 433
54 322
105 532
47 466
64 742
99 775
54.56%
65.38%
62.19%
53.81%
47.71%

60.59%
55.97%
54.50%
54.07%
45.80%
60.24%
57.29%
49.23%
46.82%
54.58%
47.24%
65.38%
84.88%
90.58%
86.98%
83.68%
82.80%

80.54%
82.62%
87.34%
83.62%
87.55%
82.55%
82.78%
81.85%
86.55%
81.40%
85.06%
90.58%
Grupa jst w woj./Powiat
Uprawnieni Frekwencja
Głosy TAK
Woj. Podkarpackie
# miasta-gminy-powiaty
# miasta-gminy
# gminy miejsko-wiejskie
# gminy wiejskie
powiaty:
- Bieszczadzki
- Brzozowski
- Dębicki
- Jarosławski
- Jasielski
- Kolbuszowski
- Krośnieński
- Leski
- Leżajski
- Lubaczowski
- Łańcucki
- Mielecki
- Niżański
- Przemyski
- Przeworski
- Ropczycko-Sędziszowski
- Rzeszowski
- Sanocki
- Stalowowolski
- Strzyżowski
- Tarnobrzeski
m. Krosno
m. Przemyśl
m. Rzeszów
m. Tarnobrzeg
1592 979
251 844
289 924
336 126
715 085

17 200
49 296
98 839
92 880
88 260
45 308
82 981
21 638
51 889
44 359
57 782
100 211
50 088
53 637
59 625
52 394
126 776
73 209
86 082
46 571
42 110
38 353
53 769
120 946
38 776
57.32%
64.95%
61.31%
55.73%
53.76%

53.81%
52.82%
56.54%
56.11%
55.72%
50.95%
59.28%
57.56%
56.38%
53.68%
61.30%
55.72%
50.68%
52.26%
54.69%
56.24%
58.15%
56.58%
56.72%
55.18%
54.14%
64.09%
60.76%
68.18%
61.56%
70.08%
80.11%
78.40%
67.31%
63.28%

78.30%
64.81%
69.87%
69.95%
67.86%
67.34%
67.41%
81.81%
62.03%
73.31%
56.53%
72.91%
67.86%
68.77%
65.25%
54.59%
60.24%
80.54%
75.36%
59.11%
74.20%
78.96%
79.78%
79.19%
84.94%
Grupa jst w woj./Powiat
Uprawnieni Frekwencja
Głosy TAK
Woj. Podlaskie
# miasta-gminy-powiaty
# miasta-gminy
# gminy miejsko-wiejskie
# gminy wiejskie
powiaty:
- Augustowski
- Białostocki
- Bielski
- Grajewski
- Hajnowski
- Kolneński
- Łomżyński
- Moniecki
- Sejneński
- Siemiatycki
- Sokólski
- Suwalski
- Wysokomazowiecki
- Zambrowski
m. Białystok
m. Łomża
m. Suwałki
929 705
319 389
133 093
170 950
306 273

46 351
106 037
48 832
38 529
42 313
30 794
38 591
34 078
17 002
39 941
59 183
26 518
46 913
35 234
221 057
47 857
50 475
52.71%
60.89%
51.81%
50.35%
45.88%

48.79%
53.66%
46.93%
48.61%
43.47%
44.86%
46.24%
45.88%
45.22%
43.48%
47.36%
44.65%
55.19%
50.76%
62.82%
56.83%
56.23%
68.63%
78.97%
76.70%
65.64%
52.12%

70.36%
65.44%
62.08%
65.84%
74.34%
59.00%
45.32%
61.14%
67.92%
62.40%
67.97%
54.85%
43.77%
58.88%
79.25%
78.01%
78.50%
Grupa jst w woj./Powiat
Uprawnieni Frekwencja
Głosy TAK
Woj. Pomorskie
# miasta-gminy-powiaty
# miasta-gminy
# gminy miejsko-wiejskie
# gminy wiejskie
powiaty:
- Bytowski
- Chojnicki
- Człuchowski
- Gdański
- Kartuski
- Kościerski
- Kwidzyński
- Lęborski
- Malborski
- Nowodworski
- Pucki
- Słupski
- Starogardzki
- Sztumski
- Tczewski
- Wejherowski
m. Gdańsk
m. Gdynia
m. Słupsk
m. Sopot
1680 736
679 050
386 853
204 049
410 784

56 067
68 321
44 527
59 396
72 887
49 296
60 851
49 041
49 196
28 557
56 319
71 781
89 803
32 948
84 694
128 002
365 647
200 221
78 627
34 555
62.78%
68.28%
64.48%
57.15%
54.89%

55.17%
61.65%
56.85%
57.47%
59.37%
59.11%
56.62%
59.66%
58.53%
55.55%
64.69%
51.81%
60.22%
53.54%
61.69%
63.00%
68.46%
69.64%
62.53%
71.62%
80.24%
84.38%
82.40%
77.03%
70.97%

78.13%
75.25%
83.76%
81.38%
60.17%
71.87%
80.56%
78.87%
82.19%
81.28%
77.51%
81.77%
74.49%
82.87%
81.17%
74.66%
84.09%
84.42%
85.50%
84.98%
Grupa jst w woj./Powiat
Uprawnieni Frekwencja
Głosy TAK
Woj. Śląskie
# miasta-gminy-powiaty
# miasta-gminy
# gminy miejsko-wiejskie
# gminy wiejskie
powiaty:
- Będziński
- Bielski
- Bieruńsko-Lędziński
- Cieszyński
- Częstochowski
- Gliwicki
- Kłobucki
- Lubliniecki
- Mikołowski
- Myszkowski
- Pszczyński
- Raciborski
- Rybnicki
- Tarnogórski
- Wodzisławski
- Zawierciański
- Żywiecki
m. Bielsko-Biała
m. Bytom
m. Chorzów
m. Częstochowa
m. Dąbrowa Górnicza
m. Gliwice
m. Jastrzębie-Zdrój
m. Jaworzno
m. Katowice
m. Mysłowice
m. Piekary Śląskie
m. Ruda Śląska
m. Rybnik
m. Siemianowice Śląskie
m. Sosnowiec
m. Świętochłowice
m. Tychy
m. Zabrze
m. Żory
3736 344
2201 225
618 674
279 983
636 462

125 632
113 032
41 854
132 377
104 468
91 591
66 145
59 761
69 934
57 557
77 123
90 016
55 825
110 856
121 184
102 916
114 848
140 149
154 692
93 123
199 248
105 563
160 828
75 447
75 263
259 745
59 531
48 318
116 597
110 253
59 341
189 723
44 958
105 254
153 818
49 374
61.40%
62.40%
62.29%
59.42%
57.94%

60.84%
67.43%
62.56%
64.36%
53.38%
57.24%
54.17%
59.34%
65.06%
52.75%
64.80%
51.42%
61.20%
60.49%
61.08%
57.80%
61.02%
68.70%
55.09%
61.35%
62.72%
62.30%
62.22%
62.55%
63.22%
66.73%
62.98%
62.15%
62.32%
62.94%
62.90%
63.54%
56.62%
68.05%
52.16%
63.51%
84.51%
86.57%
85.45%
78.98%
78.35%

84.85%
77.82%
77.86%
82.64%
75.54%
86.00%
75.66%
77.87%
83.43%
74.30%
78.84%
87.42%
82.02%
87.52%
83.30%
80.61%
79.86%
82.39%
88.74%
88.36%
84.16%
86.81%
88.97%
84.14%
83.95%
87.67%
84.02%
86.19%
86.32%
84.34%
88.59%
87.78%
87.92%
87.41%
89.64%
84.10%
Grupa jst w woj./Powiat
Uprawnieni Frekwencja
Głosy TAK
Woj. Świętokrzyskie
# miasta-gminy-powiaty
# miasta-gminy
# gminy miejsko-wiejskie
# gminy wiejskie
powiaty:
- Buski
- Jędrzejowski
- Kazimierski
- Kielecki
- Konecki
- Opatowski
- Ostrowiecki
- Pińczowski
- Sandomierski
- Skarżyski
- Starachowicki
- Staszowski
- Włoszczowski
m. Kielce
1029 708
167 791
169 883
295 121
396 913

61 980
71 862
29 892
146 852
69 498
45 968
95 749
34 897
66 002
66 264
76 864
58 671
37 418
167 791
52.14%
65.39%
59.34%
50.82%
44.45%

43.59%
48.55%
41.89%
45.86%
52.05%
45.11%
53.66%
48.12%
50.22%
58.58%
56.13%
43.65%
52.49%
65.39%
75.76%
83.96%
84.75%
75.07%
66.03%

74.91%
68.85%
64.12%
69.43%
75.01%
62.80%
82.98%
72.19%
69.79%
82.28%
76.84%
74.17%
68.15%
83.96%
Grupa jst w woj./Powiat
Uprawnieni Frekwencja
Głosy TAK
Woj. Warmińsko-Mazurskie
# miasta-gminy-powiaty
# miasta-gminy
# gminy miejsko-wiejskie
# gminy wiejskie
powiaty:
- Bartoszycki
- Braniewski
- Działdowski
- Elbląski
- Ełcki
- Giżycki
- Gołdapski
- Iławski
- Kętrzyński
- Lidzbarski
- Mrągowski
- Nidzicki
- Nowomiejski
- Olecki
- Olsztyński
- Ostródzki
- Piski
- Szczycieński
- Węgorzewski
m. Elbląg
m. Olsztyn
1106 011
232 002
264 408
307 440
302 161

50 587
34 745
50 417
42 904
60 661
45 757
21 135
69 055
54 006
33 755
39 309
26 439
32 304
26 092
85 902
82 763
44 765
53 881
19 532
99 125
132 877
54.73%
65.25%
60.18%
50.74%
45.96%

50.42%
51.41%
54.61%
48.88%
50.28%
52.89%
47.79%
55.48%
51.79%
51.28%
53.47%
48.74%
55.60%
50.52%
51.16%
53.92%
51.71%
50.88%
48.84%
62.77%
67.09%
81.72%
85.79%
84.89%
81.36%
74.05%

82.61%
80.93%
79.23%
77.71%
80.69%
82.78%
83.43%
77.80%
83.31%
78.23%
82.49%
76.08%
65.67%
78.31%
81.54%
83.58%
82.16%
81.01%
82.56%
85.79%
85.79%
Grupa jst w woj./Powiat
Uprawnieni Frekwencja
Głosy TAK
Woj. Wielkopolskie
# miasta-gminy-powiaty
# miasta-gminy
# gminy miejsko-wiejskie
# gminy wiejskie
powiaty:
- Chodzieski
- Czarnkowsko-Trzcianecki
- Gnieźnieński
- Gostyński
- Grodziski
- Jarociński
- Kaliski
- Kępiński
- Kolski
- Koniński
- Kościański
- Krotoszyński
- Leszczyński
- Międzychodzki
- Nowotomyski
- Obornicki
- Ostrowski
- Ostrzeszowski
- Pilski
- Pleszewski
- Poznański
- Rawicki
- Słupecki
- Szamotulski
- Średzki
- Śremski
- Turecki
- Wągrowiecki
- Wolsztyński
- Wrzesiński
- Złotowski
m. Kalisz
m. Konin
m. Leszno
m. Poznań
2574 227
654 765
335 366
981 044
603 052

35 860
65 980
107 931
56 814
36 068
53 736
60 654
41 670
70 052
90 293
58 903
58 209
36 175
27 687
53 611
42 224
121 939
40 865
103 906
47 179
202 710
45 695
45 441
66 760
41 204
44 151
63 923
50 376
40 659
56 452
52 335
86 293
64 664
49 808
454 000
60.99%
67.23%
64.82%
59.14%
55.10%

64.00%
59.53%
61.21%
60.73%
58.14%
59.46%
50.02%
60.42%
50.97%
48.18%
60.05%
60.51%
58.37%
57.95%
60.47%
61.79%
60.79%
56.15%
64.21%
56.10%
62.97%
60.25%
52.84%
58.67%
60.40%
59.91%
52.31%
60.95%
62.30%
58.34%
58.86%
62.53%
63.35%
66.23%
68.78%
77.13%
84.66%
83.79%
74.72%
66.94%

80.00%
79.83%
76.10%
68.26%
69.27%
72.87%
52.68%
74.61%
66.82%
69.88%
75.69%
70.70%
66.21%
79.98%
74.94%
77.22%
75.48%
69.89%
80.15%
71.77%
79.73%
72.48%
71.15%
76.69%
71.36%
77.71%
70.21%
72.64%
74.87%
73.23%
78.93%
79.97%
85.46%
84.39%
85.40%
Grupa jst w woj./Powiat
Uprawnieni Frekwencja
Głosy TAK
Woj. Zachodniopomorskie
# miasta-gminy-powiaty
# miasta-gminy
# gminy miejsko-wiejskie
# gminy wiejskie
powiaty:
- Białogardzki
- Choszczeński
- Drawski
- Goleniowski
- Gryficki
- Gryfiński
- Kamieński
- Kołobrzeski
- Koszaliński
- Łobeski
- Myśliborski
- Policki
- Pyrzycki
- Sławieński
- Stargardzki
- Szczecinecki
- Świdwiński
- Wałecki
m. Koszalin
m. Szczecin
m. Świnoujście
1341 010
449 254
203 208
465 042
223 506

37 387
39 678
46 717
60 641
49 892
63 882
40 081
62 764
49 270
30 204
52 606
45 085
31 542
45 699
93 225
60 711
39 357
43 015
88 171
325 979
35 104
58.47%
64.90%
61.17%
54.44%
51.46%

51.71%
50.44%
54.47%
55.28%
55.30%
53.76%
58.11%
60.43%
54.84%
51.31%
53.96%
60.60%
52.25%
53.52%
57.16%
54.57%
53.36%
56.86%
66.34%
64.84%
61.85%
84.46%
86.31%
86.14%
82.94%
81.27%

85.94%
84.66%
83.10%
82.97%
84.98%
79.06%
83.16%
85.73%
83.86%
80.89%
81.79%
85.83%
76.99%
82.61%
82.47%
85.06%
83.74%
86.18%
88.15%
85.75%
86.83%
Obliczenia REGIOsetu wg danych Państwowej Komisji Wyborczej z 09.06 i 21.07.2003 r.
(dane szczegółowe: www.referendum.pkw.gov.pl)

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba