Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Polska dziedzictwem
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Wtorek 5.07.2022
Warto zrozumieć
 
 Dla inwestorów 


 
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE
english

W celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego części terytorium Polski (preferencja określonych dziedzin działalności, nowych technik i technologii, produkcji eksportowej, wzrostu konkurencyjności, zagospodarowania istniejącego majątku i infrastruktury, tworzenia nowych miejsc pracy, proekologicznego zagospodarowania zasobów naturalnych) wyodrębniono tereny niezamieszkane oraz ustanowiono zachęty dla inwestorów podejmujących tam działalność gospodarczą.

Miejscowe preferencje. W celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego części terytorium Polski (preferencja określonych dziedzin działalności, nowych technik i technologii, produkcji eksportowej, wzrostu konkurencyjności, zagospodarowania istniejącego majątku i infrastruktury, tworzenia nowych miejsc pracy, proekologicznego zagospodarowania zasobów naturalnych) wyodrębniono - zgodnie z przepisami ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) - tereny niezamieszkane oraz ustanowiono zachęty dla inwestorów podejmujących tam działalność gospodarczą. Dzisiaj funkcjonuje 14 SSE (wykaz poniżej), utworzonych w latach 1995-1997, każda na okres 20 lat. Ich łączna powierzchnia wynosi 5965 ha. Większość SSE powstała w rejonach o wysokiej stopie bezrobocia i niskiej akumulacji inwestycji. Strefami zarządzają utworzone w tym celu spółki (akcyjne lub z ograniczoną odpowiedzialnością), z większościowym udziałem Skarbu Państwa lub samorządu województwa.

700 inwestorów, którzy podjęli działalność gospodarczą w SSE przed końcem 2000 r. uzyskało m. in. 10-letnie zwolnienie z płacenia podatku dochodowego oraz obniżenie jego skali do połowy przez kolejne 10 lat. Łącznie zadeklarowali oni zainwestowanie ponad 2 mld USD i stworzenie 30 tys. miejsc pracy. Wprowadzone 1 stycznia 2001 r. zmiany w ustawie o SSE, utrzymały wszelkie nabyte przywileje oraz zmniejszyły ich skalę dla przedsiębiorców podejmujących działalność w SSE na podstawie nowych zezwoleń. Pomoc udzielana inwestorom w SSE jest pomocą regionalną w świetle przepisów ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Maksymalna wysokość pomocy regionalnej nie może przekroczyć 50% (na terenie miast: Gdańska, Gdyni, Sopotu, Krakowa i Wrocławia - 40%, a w Poznaniu i Warszawie - 30%). Te progi mogą być przekroczone o 15 punktów procentowych dla przedsiębiorstw małych (do 50 zatrudnionych) i średnich (do 250 zatrudnionych). We wszystkich SSE minimalna wysokość wymaganych nakładów inwestycyjnych wynosi 100 tys. euro.

Aktualne zachęty. Przedsiębiorcy uzyskujący zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE mogą otrzymać pomoc publiczną przyznawaną w formie zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu poniesionych kosztów inwestycyjnych oraz z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy (tutaj miernikiem są dwuletnie koszty pracy osób nowozatrudnionych, przy wymaganym utrzymaniu nowych miejsc pracy przez pięć lat). W obu wypadkach zwolnienie od podatku dochodowego dotyczy kwoty odpowiadającej części kosztów równej maksymalnej wysokości pomocy regionalnej na danym terenie (z wyjątkiem Krakowa gdzie maksymalna pomoc wynosi 40%, a dla małych i średnich 55%, w pozostałych obszarach SSE jest to 50% i 65%). W każdym przypadku zezwolenie wydane przez spółkę zarządzającą SSE określa przedmiot działalności gospodarczej, warunki dotyczące wielkości nakładów inwestycyjnych i zatrudnienia określonej liczby pracowników przez określony czas. Niektóre gminy z terenami wydzielonymi dla SSE wyrażają m. in. chęć zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości, a miejscowe powiatowe urzędy pracy oferują programy pomocy przy zatrudnianiu absolwentów wspierane środkami z Funduszu Pracy.

SSE a Unia Europejska. Żadna z działających w Polsce SSE nie leży w regionie o wskaźniku rozwoju przewyższającym średnią uprawniającą w UE do pomocy regionalnej. Tym niemniej Komisja Europejska uważa, że obecny ustrój naszych SSE narusza unijne reguły konkurencji. Do zamknięcia odpowiedniego obszaru negocjacyjnego potrzebne jest wypracowanie rozwiązania kompromisowego, nie naruszającego posiadanej przez inwestorów "sumy korzyści". Wydaje się prawdopodobne uzgodnienie stanowisk w zakresie "Polityki konkurencji" na wiosnę 2002 r.

14 działających SSE

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości - www.ssemp.pl
ustanowiona od 01.12.1997 do 30.11.2017 (Dz. U. 1997.135.903), powierzchnia 250,96 ha (Dz. U. 2001.107.1168), plan rozwoju (Dz. U. 1999.35.328)
tereny w gminach: m. Jawor, m. Kamienna Góra, Kamienna Góra, m. Lubań, Lubawka, Nowogrodziec
zarządza: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S. A.
58-400 Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 11 A
tel. 75-6451503 do 06, faks 75-7442017, e-mail: strefa@ssemp.pl

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - www.ksse.com.pl
ustanowiona od 08.08.1996 do 07.08.2016 (Dz. U. 1996.88.397), powierzchnia 1017,33 ha (Dz. U. 2001.107.1169), plan rozwoju (Dz. U. 1998.70.459)
tereny w gminach: m. Bielsko-Biała, Czerwionka-Leszczyny, m. Częstochowa, m. Dąbrowa Górnicza, m. Gliwice, Godów, m. Jastrzębie-Zdrój, Pawłowice, m. Rybnik, m. Sosnowiec, m. Tychy, m. Żory
zarządza: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A.
40-032 Katowice, ul. Sienkiewicza 28
tel. 32-2510736, 32-2510958, faks 32-2513766, e-mail: ksse@ksse.com.pl

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - www.kssse.pl
ustanowiona od 15.11.1997 do 14.11.2017 (Dz. U. 1997.135.904), powierzchnia 462,56 ha (Dz. U. 2001.107.1170), plan rozwoju (Dz. U. 1998.43.258)
tereny w gminach: Bytom Odrzański, m. Gorzów Wielkopolski, m. Gubin, m. Kostrzyn, m. Nowa Sól, Słubice
zarządza: Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A.
66-470 Kostrzyn, ul. Kopernika 4 A
tel. 95-7524166, faks 95-7524167, e-mail: info@kssse.pl

Krakowski Park Technologiczny - www.czt.cc.pl
ustanowiona od 01.01.1998 do 31.12.2017 (Dz. U. 1997.135.912), powierzchnia 122,35 ha (Dz. U. 2001.107.1171), plan rozwoju (Dz. U. 1999.86.960)
tereny w gminach: m. Kraków, m. Tarnów
zarządza: Centrum Zaawansowanych Technologii - Kraków Sp. z o.o.
31-116 Kraków, ul. Studencka 7/3 A
tel. 12-4284980, faks 12-4226525, e-mail: cztk@czt.cc.pl

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - www.cuprum.com.pl/strefa
ustanowiona od 27.05.1997 do 26.05.2017 (Dz. U. 1997.44.274), powierzchnia 381,69 ha (Dz. U. 2001.107.1172), plan rozwoju (Dz. U. 1997.153.1003)
tereny w gminach: Gromadka, m. Legnica, m. Lubin, Polkowice, m. Złotoryja
zarządza: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A.
59-220 Legnica, ul. Kard. Kominka 9
tel. 76-8522446, 76-8522447, faks 76-8522443, e-mail: strefaleg@cuprum.com.pl

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna - www.sse.lodz.pl
ustanowiona od 29.05.1997 do 28.05.2017 (Dz. U. 1997.46.289), powierzchnia 283,10 ha (Dz. U. 2001.107.1173), plan rozwoju (Dz. U. 1998.139.900)
tereny w gminach: Ksawerów, m. Kutno, m. Łęczyca, m. Łódź, m. Ozorków, m. Radomsko, m. Rawa Mazowiecka, m. Tomaszów Mazowiecki, m. Zgierz
zarządza: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A.
90-349 Łódź, ul. Tymienickiego 22/24
tel. 42-6762753, 42-6762754, faks 42-6762755, e-mail: info@sse.lodz.pl

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - www.strefa.gda.pl
ustanowiona od 29.08.2001 do 30.11.2017 (Dz. U. 2001.84.909) z połączenia SSE Tczew i Żarnowiec, powierzchnia 348,37 ha (Dz. U. 2001.107.1178), plan rozwoju (Dz. U. 1998.135.878 i 880)
tereny w gminach: Gniewino, Krokowa, m. Kwidzyn, m. Starogard Gdański, m. Tczew, Tczew
zarządza: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9
tel. 58-5559700, faks 58-5559711, e-mail: marketing@strefa.gda.pl

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna - www.parr.slupsk.pl
ustanowiona od 15.11.1997 do 14.11.2017 (Dz. U. 1997.135.905), powierzchnia 167,00 ha (Dz. U. 2001.107.1175), plan rozwoju (Dz. U. 1998.43.259)
tereny w gminach: m. Słupsk, Słupsk
zarządza: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
76-200 Słupsk, ul. Poznańska 1 A
tel. 59-8412892, 59-8413261, faks 59-8412892, 59-8413261, e-mail: office@parr.slupsk.pl

Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec - www.europark.com.pl
ustanowiona od 07.10.1995 do 06.10.2015 (Dz. U. 1995.107.526), powierzchnia 749,22 ha (Dz. U. 2001.107.1174), plan rozwoju (Dz. U. 1996.154.749)
tereny w gminach: m. Chełm, m. Dębica, m. Gorlice, m. Mielec
zarządza: Agencja Rozwoju Przemysłu S. A.
39-300 Mielec, ul. Partyzantów 25
tel. 17-7887236, 17-7887769, faks 17-7887769, e-mail: europark@europark.com.pl

Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice - www.sse.com.pl
ustanowiona od 01.12.1997 do 30.11.2017 (Dz. U. 1997.135.906), powierzchnia 303,20 ha (Dz. U. 2001.107.1176), plan rozwoju (Dz. U. 1998.135.879)
tereny w gminach: Brody, m. Ostrowiec Świętokrzyski, m. Starachowice, Stąporków
zarządza: Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice S. A.
27-200 Starachowice, ul. Radomska 29
tel. 41-2754101, faks 2754102, e-mail: sse@sse.com.pl

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna - www.ssse.com.pl
ustanowiona od 01.09.1996 do 31.08.2016 (Dz. U. 1996.93.421), powierzchnia 331,19 ha (Dz. U. 1996.93.421), plan rozwoju (Dz. U. 1997.17.92)
tereny w gminach: m. Ełk, Gołdap, m. Suwałki, Suwałki
zarządza: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A.
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 49
tel. 87-5652217, faks 87-5652217, e-mail: ssse@ssse.com.pl

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park-Wisłosan - www.tsse.pl
ustanowiona od 15.11.1997 do 14.11.2017 (Dz. U. 1997.135.907), powierzchnia 702,30 ha (Dz. U. 2001.107.1177), plan rozwoju (Dz. U. 2000.2.23)
tereny w gminach: Grębów, Nisko, Nowa Dęba, Połaniec, m. Radom, m. Stalowa Wola, Staszów, m. Tarnobrzeg, Tuczępy
zarządza: Agencja Rozwoju Przemysłu S. A., Oddział Tarnobrzeg
39-405 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48
tel. 15-8229999, faks 15-8229999, e-mail: tsse@tg.onet.pl

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park - www.invest-park.com.pl
ustanowiona od 29.05.1997 do 28.05.2017 (Dz. U. 1997.46.290), powierzchnia 473,80 ha (Dz. U. 2001.107.1179), plan rozwoju (Dz. U. 1997.153.1004)
tereny w gminach: m. Dzierżoniów, Jelcz-Laskowice, m. Kłodzko, m. Nowa Ruda, m. Wałbrzych, Żarów
zarządza: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park Sp. z o.o.
58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21
tel. 74-8413500, faks 74-8410177, e-mail: invest@invest-park.com.pl

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna - www.wmsse.com.pl
ustanowiona od 15.11.1997 do 14.11.2017 (Dz. U. 1997.135.909), powierzchnia 372,10 ha (Dz. U. 2001.107.1180), plan rozwoju (Dz. U. 1998.70.460)
tereny w gminach: m. Bartoszyce, Bartoszyce, Dobre Miasto, m. Elbląg, Pasłęk, Szczytno
zarządza: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A.
10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23
tel. 89-5350241, faks 89-5350241, e-mail: wmsse@wmsse.tpnet.plR E K L A M Y


Czysty węgiel z nieba