Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Gmina z Miastem Polkowice

Powiat: Polkowicki   Województwo: Dolnośląskie

Niedziela 21.10.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Stowarzyszenie Charytatywne "Żyć Godnie"

ul. Kard. Kominka 7, 59-101 Polkowice

Nr KRS: 0000042824
Data uzyskania statusu OPP: 2007.06.20

Miejski Klub Sportowy "MKS Orzeł" Polkowice

ul. Dąbrowskiego 1 A, 59-100 Polkowice

Nr KRS: 0000043940
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.19

Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego

ul. Skalników 23 m. 19, 59-100 Polkowice

Nr KRS: 0000058431
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.16

Chocianowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski

ul. Wesoła 1 m. 1, 59-140 Chocianów

Nr KRS: 0000082314
Data uzyskania statusu OPP: 2005.05.17

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Start" w Polkowicach

ul. Skalników 23 m. 9, 59-100 Polkowice

Nr KRS: 0000098014
Data uzyskania statusu OPP: 2007.11.14

Robotnicza Fundacja Edukacyjna

ul. Henryka Dąbrowskiego 50, 59-100 Polkowice

Nr KRS: 0000201952
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.14

Międzyszkolny Klub Sportowy "Płetval" Polkowice

ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice

Nr KRS: 0000206454
Data uzyskania statusu OPP: 2006.07.21
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A