Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Gmina z Miastem Polkowice

Powiat: Polkowicki   Województwo: Dolnośląskie

Poniedziałek 8.08.2022
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Stowarzyszenie Charytatywne "Żyć Godnie"

ul. Kard. Kominka 7, 59-101 Polkowice

Nr KRS: 0000042824
Data uzyskania statusu OPP: 2007.06.20

Miejski Klub Sportowy "MKS Orzeł" Polkowice

ul. Dąbrowskiego 1 A, 59-100 Polkowice

Nr KRS: 0000043940
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.19

Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego

ul. Skalników 23 m. 19, 59-100 Polkowice

Nr KRS: 0000058431
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.16

Chocianowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski

ul. Wesoła 1 m. 1, 59-140 Chocianów

Nr KRS: 0000082314
Data uzyskania statusu OPP: 2005.05.17

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Start" w Polkowicach

ul. Skalników 23 m. 9, 59-100 Polkowice

Nr KRS: 0000098014
Data uzyskania statusu OPP: 2007.11.14

Robotnicza Fundacja Edukacyjna

ul. Henryka Dąbrowskiego 50, 59-100 Polkowice

Nr KRS: 0000201952
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.14

Międzyszkolny Klub Sportowy "Płetval" Polkowice

ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice

Nr KRS: 0000206454
Data uzyskania statusu OPP: 2006.07.21
P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y