Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Województwo Dolnośląskie

Ośr. adm.: WROCŁAW    

Sobota 22.06.2024
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 N O T E S 

Urząd Marszałkowski

ul. Wybrzeże Słowackiego 12/14,
50-411 Wrocław
tel. (+48) 717769000 i 53
fax: (+48) 713418148
www.umwd.dolnyslask.pl

email: umwd@dolnyslask.pl


Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu JST

Sejmik Województwa

pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław
tel. 71-3406429, fax 71-3406203

Administracja rządowa

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
pl. Powstańców Warszawy 1,
50-951 Wrocław
tel. 71-3406000
fax: 71-3432028

Główny Urząd Statystyczny

JST w statystyce GUS

Vademecum Samorządowca

Pomoc UE

Pomoc Unii Europejskiej

Kontakty w bliskiej okolicy

Informacje, bezpłatne konsultacje, porady, obsługa - w województwie.

Dane Urzędów Skarbowych

znajdują się na stronach gmin.

W województwie:
- gmin: 169
- miast: 91

Powiaty w województwie

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, m. Jelenia Góra, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, m. Legnica, Legnicki, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oławski, Oleśnicki, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wołowski, m. Wrocław, Wrocławski, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski

Sąsiednie województwa

Lubuskie, Opolskie, Wielkopolskie
Województwo sąsiaduje z Czechami, Niemcami

Samorządowe Kolegium Odwoławcze SKO

pl. Powstańców Warszawy 1,
50-153 Wrocław
tel. 71 3406484
fax: 71 3406401
Odwołania od decyzji Urzędów Marszałkowskich rozpatrują SKO w miastach-siedzibach tych Urzędów.

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
tel. 71-7829200, fax: 71-7854009
internet: e-mail

Ośrodki doradztwa rolniczego

ODR Centrum Regionalne
ul. Zwycięska 12, 53-033 Wrocław
tel. 71-3398185, 3397217, fax: 71-3398656
internet: e-mail  www
Wojewódzki

ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica
tel. 74-8522298, 8522021, fax: 74-8523611, 8530112
internet: e-mail  www

DANE DLA WOJEWÓDZTWA

Ludność

2877.00 tys.
7.00% ludności kraju
w tym:
- w miastach: 70.00 %
zaludnienie: 144 mieszk./km2

Powierzchnia

19947.00 km2
6.00% powierzchni kraju
w tym:
- użytki rolne: 58.00%
- użytki leśne: 29.00%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

(30.09.2012): 3708.18 zł
- do poprzedniego półrocza: 102.0%
- do średniej krajowej: 100.5%

Stopa bezrobocia

(31.03.2013): 14.50%
- do poprzedniego kwartału (=100): 107.4
- do średniej krajowej (=100): 101.4

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA (2007)
- w produkcie krajowym brutto: 7.00%
- w krajowej wartości nakładów inwestycyjnych: 8.00%
- w krajowej wartości brutto środków trwałych: 7.00%
Lokalizacja    wybór województwa
lokalizacja
Parlament, Prezydent, Rząd,
urzędy oraz instytucje centralne


Stolica Państwa: Warszawa


hyde park  Hyde Park
  CYTATY MIESIĄCA
  wydarzenia, opinie

P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y