Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Gmina z Miastem Lewin Brzeski

Powiat: Brzeski   Województwo: Opolskie

Piątek 16.11.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy Im"

ul. Kościuszki 52, 49-340 Lewin Brzeski

Nr KRS: 0000031294
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.28

Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia

ul. Starobrzeska 4, 49-305 Brzeg

Nr KRS: 0000035974
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.15

Klub Sportowy "Odra" Brzeg, Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Sukiennice 2 m. 302, 49-300 Brzeg

Nr KRS: 0000047781
Data uzyskania statusu OPP: 2005.08.30

Klub Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów"

ul. Galeria Ratusz - Rynek 49, 49-300 Brzeg

Nr KRS: 0000061908
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.26

Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie

ul. Rynek 1, 49-200 Grodków

Nr KRS: 0000146592
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.24

Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie "Piast"

ul. Sportowa 1, 49-300 Brzeg

Nr KRS: 0000186782
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.18

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego "Menssana"

ul. Nysańska 4-6, 49-300 Brzeg

Nr KRS: 0000252611
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.10

Baseball &Amp; Softball Klub

ul. Akacjowa 6 E m. 10, 49-318 Skarbimierz

Nr KRS: 0000278922
Data uzyskania statusu OPP: 2007.04.19
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A