Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba się do nich dobrze przygotować ••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Województwo Opolskie

Ośr. adm.: OPOLE    

Środa 19.02.2020
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 N O T E S 

Urząd Marszałkowski

ul. Piastowska 14,
45-082 Opole
tel. (+48) 775416541
fax: (+48) 775416411
www.opolskie.pl

email: umwo@umwo.opole.pl


Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu JST

Sejmik Województwa

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. 77-4544265, fax 77-4545137

Administracja rządowa

Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14,
45-082 Opole
tel. 77-4524100
fax: 77-4536975

Główny Urząd Statystyczny

JST w statystyce GUS

Vademecum Samorządowca

Pomoc UE

Pomoc Unii Europejskiej

Kontakty w bliskiej okolicy

Informacje, bezpłatne konsultacje, porady, obsługa - w województwie.

Dane Urzędów Skarbowych

znajdują się na stronach gmin.

W województwie:
- gmin: 71
- miast: 35

Powiaty w województwie

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Oleski, m. Opole, Opolski, Prudnicki, Strzelecki

Sąsiednie województwa

Dolnośląskie, Łódzkie, Śląskie, Wielkopolskie
Województwo sąsiaduje z Czechami

Samorządowe Kolegium Odwoławcze SKO

ul. Oleska 19 A,
45-052 Opole
tel. 77 4538367
fax: 77 4538367
Odwołania od decyzji Urzędów Marszałkowskich rozpatrują SKO w miastach-siedzibach tych Urzędów.

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ozimska 19
45-057 Opole
tel. 77-4545222, fax: 77-4538185
internet: e-mail

Ośrodki doradztwa rolniczego

ODR Wojewódzki
ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
tel. 77-4125297, 4125391, fax: 77-4125368
internet: e-mail  www
Terenowy

ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole
tel. 77-4575010, fax: 77-4575010
internet:   

DANE DLA WOJEWÓDZTWA

Ludność

1028.00 tys.
2.00% ludności kraju
w tym:
- w miastach: 53.00 %
zaludnienie: 110 mieszk./km2

Powierzchnia

9412.00 km2
3.00% powierzchni kraju
w tym:
- użytki rolne: 62.00%
- użytki leśne: 27.00%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

(30.09.2012): 3362.20 zł
- do poprzedniego półrocza: 100.4%
- do średniej krajowej: 91.1%

Stopa bezrobocia

(31.03.2013): 15.50%
- do poprzedniego kwartału (=100): 109.2
- do średniej krajowej (=100): 108.4

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA (2007)
- w produkcie krajowym brutto: 2.00%
- w krajowej wartości nakładów inwestycyjnych: 1.00%
- w krajowej wartości brutto środków trwałych: 2.00%
Lokalizacja    wybór województwa
lokalizacja
Parlament, Prezydent, Rząd,
urzędy oraz instytucje centralne


Stolica Państwa: Warszawa


hyde park  Hyde Park
  CYTATY MIESIĄCA
  wydarzenia, opinie

P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y