Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Województwo Opolskie

Ośr. adm.: OPOLE    

Wtorek 22.01.2019
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 N O T E S 

Urząd Marszałkowski

ul. Piastowska 14,
45-082 Opole
tel. (+48) 775416541
fax: (+48) 775416411
www.opolskie.pl

email: umwo@umwo.opole.pl


Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu JST

Sejmik Województwa

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. 77-4544265, fax 77-4545137

Administracja rządowa

Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14,
45-082 Opole
tel. 77-4524100
fax: 77-4536975

Główny Urząd Statystyczny

JST w statystyce GUS

Vademecum Samorządowca

Pomoc UE

Pomoc Unii Europejskiej

Kontakty w bliskiej okolicy

Informacje, bezpłatne konsultacje, porady, obsługa - w województwie.

Dane Urzędów Skarbowych

znajdują się na stronach gmin.

W województwie:
- gmin: 71
- miast: 35

Powiaty w województwie

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Oleski, m. Opole, Opolski, Prudnicki, Strzelecki

Sąsiednie województwa

Dolnośląskie, Łódzkie, Śląskie, Wielkopolskie
Województwo sąsiaduje z Czechami

Samorządowe Kolegium Odwoławcze SKO

ul. Oleska 19 A,
45-052 Opole
tel. 77 4538367
fax: 77 4538367
Odwołania od decyzji Urzędów Marszałkowskich rozpatrują SKO w miastach-siedzibach tych Urzędów.

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ozimska 19
45-057 Opole
tel. 77-4545222, fax: 77-4538185
internet: e-mail

Ośrodki doradztwa rolniczego

ODR Wojewódzki
ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
tel. 77-4125297, 4125391, fax: 77-4125368
internet: e-mail  www
Terenowy

ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole
tel. 77-4575010, fax: 77-4575010
internet:   

DANE DLA WOJEWÓDZTWA

Ludność

1028.00 tys.
2.00% ludności kraju
w tym:
- w miastach: 53.00 %
zaludnienie: 110 mieszk./km2

Powierzchnia

9412.00 km2
3.00% powierzchni kraju
w tym:
- użytki rolne: 62.00%
- użytki leśne: 27.00%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

(30.09.2012): 3362.20 zł
- do poprzedniego półrocza: 100.4%
- do średniej krajowej: 91.1%

Stopa bezrobocia

(31.03.2013): 15.50%
- do poprzedniego kwartału (=100): 109.2
- do średniej krajowej (=100): 108.4

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA (2007)
- w produkcie krajowym brutto: 2.00%
- w krajowej wartości nakładów inwestycyjnych: 1.00%
- w krajowej wartości brutto środków trwałych: 2.00%
Lokalizacja    wybór województwa
lokalizacja
Parlament, Prezydent, Rząd,
urzędy oraz instytucje centralne


Stolica Państwa: Warszawa


hyde park  Hyde Park
  CYTATY MIESIĄCA
  wydarzenia, opinie

P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y