Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Miasto Gmina Powiat Przemyśl

Województwo: Podkarpackie    

Środa 19.06.2024
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie" z siedzibą w Przemyślu

ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl

Nr KRS: 0000001812
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.27

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Przemyślu

ul. Wyb. Jana Pawła II 78, 37-700 Przemyśl

Nr KRS: 0000015000
Data uzyskania statusu OPP: 2007.11.15

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie"

ul. Batorego 22, 37-700 Przemyśl

Nr KRS: 0000015183
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.09

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Regionu Ziemi Przemyskiej

ul. Słowackiego 17, 37-700 Przemyśl

Nr KRS: 0000015387
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.21

Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu

ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl

Nr KRS: 0000016549
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.23

Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi "Europa Donna"

ul. Focha 31 m. 16, 37-700 Przemyśl

Nr KRS: 0000017172
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.24

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Oddział w Przemyślu

ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl

Nr KRS: 0000020967
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.26

Nadsańskie Stowarzyszenie Muzyczne w Przemyślu

ul. Rogozińskiego 17 m. 63, 37-700 Przemyśl

Nr KRS: 0000032101
Data uzyskania statusu OPP: 2005.08.25

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS w Przemyślu

ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl

Nr KRS: 0000034952
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.29

Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących SWN

ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl

Nr KRS: 0000041415
Data uzyskania statusu OPP: 2005.08.30

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "Sara"

ul. Kosynierów 6 m. 24, 37-700 Przemyśl

Nr KRS: 0000041543
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.18

Klub Uczelniany AZS Kolegium Nauczycielskiego im. A. Fredry w Przemyślu

ul. Łukasińskiego 12, 37-700 Przemyśl

Nr KRS: 0000070587
Data uzyskania statusu OPP: 2006.04.21

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Świętego Józefa, Sebastiana Pelczara Biskupa

ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemyśl

Nr KRS: 0000071770
Data uzyskania statusu OPP: 2006.04.21

Miejski Klub Sportowy "Polonia" Przemyśl

ul. Sienkiewicza 7, 37-700 Przemyśl

Nr KRS: 0000089943
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.15

Stowarzyszenie Wspierania Młodych Talentów w Gimnazjum nr 1 w Przemyślu

ul. 3 Maja 38, 37-700 Przemyśl

Nr KRS: 0000191075
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.10

Fundacja Rozwoju Nowych Technologii i Zasobów Ludzkich w Przemyślu

ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

Nr KRS: 0000234143
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.14

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Caritas"

ul. Ks. Skargi 6, 37-700 Przemyśl

Nr KRS: 0000246791
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.10

Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca

ul. Grunwaldzka 54A m. 32, 37-700 Przemyśl

Nr KRS: 0000278630
Data uzyskania statusu OPP: 2008.02.08

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu

ul. Kilińskiego 10, 37-700 Przemyśl

Nr KRS: 0000279970
Data uzyskania statusu OPP: 2007.12.19
P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y