Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Województwo Podkarpackie

Ośr. adm.: RZESZÓW    

Wtorek 19.02.2019
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 N O T E S 

Urząd Marszałkowski

al. Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów
tel. (+48) 178501700
fax: (+48) 178501701
www.umwp.podkarpackie.pl

email: urzad@podkarpackie.pl


Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu JST

Sejmik Województwa

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
tel. 17-8524011, fax 17-8621244

Administracja rządowa

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów
tel. 17-8627511
fax: 17-8627181

Główny Urząd Statystyczny

JST w statystyce GUS

Vademecum Samorządowca

Pomoc UE

Pomoc Unii Europejskiej

Kontakty w bliskiej okolicy

Informacje, bezpłatne konsultacje, porady, obsługa - w województwie.

Dane Urzędów Skarbowych

znajdują się na stronach gmin.

W województwie:
- gmin: 159
- miast: 45

Powiaty w województwie

Bieszczadzki, Brzozowski, Dębicki, Jarosławski, Jasielski, Kolbuszowski, m. Krosno, Krośnieński, Łańcucki, Leski, Leżajski, Lubaczowski, Mielecki, Niżański, Przemyski, m. Przemyśl, Przeworski, Ropczycko-Sędziszowski, m. Rzeszów, Rzeszowski, Sanocki, Stalowowolski, Strzyżowski, m. Tarnobrzeg, Tarnobrzeski

Sąsiednie województwa

Lubelskie, Małopolskie, Świętokrzyskie
Województwo sąsiaduje z Słowacją, Ukrainą

Samorządowe Kolegium Odwoławcze SKO

ul. Grunwaldzka 15,
35-068 Rzeszów
tel. 17 8671220
fax: 17 8671961
Odwołania od decyzji Urzędów Marszałkowskich rozpatrują SKO w miastach-siedzibach tych Urzędów.

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Lisa Kuli 20
35-959 Rzeszów
tel. 17-8524460, fax: 17-8524457
internet: e-mail

Ośrodki doradztwa rolniczego

ODR Wojewódzki
ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała
tel. 17-8714101, 8714127, fax: 17-8714432
internet: e-mail  www

DANE DLA WOJEWÓDZTWA

Ludność

2103.00 tys.
5.00% ludności kraju
w tym:
- w miastach: 40.00 %
zaludnienie: 119 mieszk./km2

Powierzchnia

17844.00 km2
5.00% powierzchni kraju
w tym:
- użytki rolne: 53.00%
- użytki leśne: 37.00%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

(30.09.2012): 3170.50 zł
- do poprzedniego półrocza: 101.7%
- do średniej krajowej: 85.9%

Stopa bezrobocia

(31.03.2013): 16.90%
- do poprzedniego kwartału (=100): 103.7
- do średniej krajowej (=100): 118.2

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA (2007)
- w produkcie krajowym brutto: 3.00%
- w krajowej wartości nakładów inwestycyjnych: 4.00%
- w krajowej wartości brutto środków trwałych: 4.00%
Lokalizacja    wybór województwa
lokalizacja
Parlament, Prezydent, Rząd,
urzędy oraz instytucje centralne


Stolica Państwa: Warszawa


hyde park  Hyde Park
  CYTATY MIESIĄCA
  wydarzenia, opinie

P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y