Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba się do nich dobrze przygotować ••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Województwo Podkarpackie

Ośr. adm.: RZESZÓW    

Środa 19.02.2020
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 N O T E S 

Urząd Marszałkowski

al. Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów
tel. (+48) 178501700
fax: (+48) 178501701
www.umwp.podkarpackie.pl

email: urzad@podkarpackie.pl


Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu JST

Sejmik Województwa

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
tel. 17-8524011, fax 17-8621244

Administracja rządowa

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów
tel. 17-8627511
fax: 17-8627181

Główny Urząd Statystyczny

JST w statystyce GUS

Vademecum Samorządowca

Pomoc UE

Pomoc Unii Europejskiej

Kontakty w bliskiej okolicy

Informacje, bezpłatne konsultacje, porady, obsługa - w województwie.

Dane Urzędów Skarbowych

znajdują się na stronach gmin.

W województwie:
- gmin: 159
- miast: 45

Powiaty w województwie

Bieszczadzki, Brzozowski, Dębicki, Jarosławski, Jasielski, Kolbuszowski, m. Krosno, Krośnieński, Łańcucki, Leski, Leżajski, Lubaczowski, Mielecki, Niżański, Przemyski, m. Przemyśl, Przeworski, Ropczycko-Sędziszowski, m. Rzeszów, Rzeszowski, Sanocki, Stalowowolski, Strzyżowski, m. Tarnobrzeg, Tarnobrzeski

Sąsiednie województwa

Lubelskie, Małopolskie, Świętokrzyskie
Województwo sąsiaduje z Słowacją, Ukrainą

Samorządowe Kolegium Odwoławcze SKO

ul. Grunwaldzka 15,
35-068 Rzeszów
tel. 17 8671220
fax: 17 8671961
Odwołania od decyzji Urzędów Marszałkowskich rozpatrują SKO w miastach-siedzibach tych Urzędów.

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Lisa Kuli 20
35-959 Rzeszów
tel. 17-8524460, fax: 17-8524457
internet: e-mail

Ośrodki doradztwa rolniczego

ODR Wojewódzki
ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała
tel. 17-8714101, 8714127, fax: 17-8714432
internet: e-mail  www

DANE DLA WOJEWÓDZTWA

Ludność

2103.00 tys.
5.00% ludności kraju
w tym:
- w miastach: 40.00 %
zaludnienie: 119 mieszk./km2

Powierzchnia

17844.00 km2
5.00% powierzchni kraju
w tym:
- użytki rolne: 53.00%
- użytki leśne: 37.00%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

(30.09.2012): 3170.50 zł
- do poprzedniego półrocza: 101.7%
- do średniej krajowej: 85.9%

Stopa bezrobocia

(31.03.2013): 16.90%
- do poprzedniego kwartału (=100): 103.7
- do średniej krajowej (=100): 118.2

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA (2007)
- w produkcie krajowym brutto: 3.00%
- w krajowej wartości nakładów inwestycyjnych: 4.00%
- w krajowej wartości brutto środków trwałych: 4.00%
Lokalizacja    wybór województwa
lokalizacja
Parlament, Prezydent, Rząd,
urzędy oraz instytucje centralne


Stolica Państwa: Warszawa


hyde park  Hyde Park
  CYTATY MIESIĄCA
  wydarzenia, opinie

P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y