Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Miasto Gmina Powiat Gdynia

Województwo: Pomorskie    

Niedziela 16.12.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Pomorskie Towarzystwo Przyrodnicze "Zdrowy Gdańsk"

ul. Abrahama 41 m. 8, 81-366 Gdynia

Nr KRS: 0000007372
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.14

Stowarzyszenie "Chrystus dla Narodów - Polska"

ul. Falista 10, 81-331 Gdynia

Nr KRS: 0000007534
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.24

Stowarzyszenie "In Gremio"

ul. Strażacka 15, 81-616 Gdynia

Nr KRS: 0000008919
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.15

Fundacja Ryszarda Krauze

ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia

Nr KRS: 0000010932
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.13

Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża "Era-Art."

ul. Wojewódzka 7, 81-437 Gdynia

Nr KRS: 0000015596
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.07

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych

ul. Norwida 4 E m. 9, 81-434 Gdynia

Nr KRS: 0000018873
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.22

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie - Oddział w Gdyni

ul. Słowackiego 44 m. 7, 81-392 Gdynia

Nr KRS: 0000018943
Data uzyskania statusu OPP: 2005.12.29

Fundacja "o Dach dla Historii Marynarki Wojennej RP"

ul. Waszyngtona 12, 81-912 Gdynia

Nr KRS: 0000022913
Data uzyskania statusu OPP: 2005.10.19

Fundacja Morska "Hetman"

ul. Lidzka 13, 81-533 Gdynia

Nr KRS: 0000024954
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.21

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa

ul. Orłowska 6, 81-588 Gdynia

Nr KRS: 0000030276
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.19

Fundacja "Maranatha"

ul. Tetmajera 58 A, 81-421 Gdynia

Nr KRS: 0000037879
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.14

Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu "Cisza"

ul. Morska 89, 81-222 Gdynia

Nr KRS: 0000040811
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.30

Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca

ul. Armii Krajowej 26, 81-372 Gdynia

Nr KRS: 0000044542
Data uzyskania statusu OPP: 2004.03.11

Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana oraz Inne Zespoły Genetycznie Uwarunkowane "Pomóżmy Naszym Dzieciom".

ul. Świętojańska 49 m. 17, 81-391 Gdynia

Nr KRS: 0000047797
Data uzyskania statusu OPP: 2006.10.18

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia

Nr KRS: 0000053057
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.28

Krajowe Towarzystwo Autyzmu - Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdyni

ul. Hallera 31 A, 81-428 Gdynia

Nr KRS: 0000053601
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.07

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania i Rozwoju Otolaryngologii Gdyńskiej "Laryngo - Progress"

ul. Wójta Radtkego 1 m. 311, 81-348 Gdynia

Nr KRS: 0000059445
Data uzyskania statusu OPP: 2007.01.10

Fundacja "Rokor 1"

ul. Chylońska 262 m. 6, 81-016 Gdynia

Nr KRS: 0000060003
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.29

Towarzystwo Miłośników Gdyni

ul. Władysława IV 51, 81-384 Gdynia

Nr KRS: 0000060055
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.16

Fundacja Fundusz Obrony Narodowej

ul. Zielona 13 A m. 4, 81-113 Gdynia

Nr KRS: 0000060775
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.08

Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk"

ul. Maciejewicza 11, 81-189 Gdynia

Nr KRS: 0000064016
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.15

Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne

ul. Abrahama 48 A m. 26, 81-395 Gdynia

Nr KRS: 0000068821
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.15

Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna

ul. Górnicza 18 B m. 15, 81-572 Gdynia

Nr KRS: 0000071154
Data uzyskania statusu OPP: 2006.04.25

Fundacja Rozwoju Sztuki Sakralnej Dzieci i Młodzieży "Dei Gratia"

ul. Światowida 48 m. A, 81-543 Gdynia

Nr KRS: 0000073428
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.30

Miejski Klub Żeglarski "Arka"

Al. Jana Pawła II 13 D, 81-345 Gdynia

Nr KRS: 0000077987
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.11

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gdyni

ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia

Nr KRS: 0000093655
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.30

Wojskowy Klub Sportowy "Flota" Gdynia

ul. Śmidowicza 73, 81-127 Gdynia

Nr KRS: 0000095198
Data uzyskania statusu OPP: 2004.03.24

Stowarzyszenie na rzecz Wsipierania Rodzin "Otwarte Drzwi"

ul. Abrahama 82, 81-387 Gdynia

Nr KRS: 0000107136
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.13

Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół "Effetha"

ul. Świętojańska 99 m. 8, 81-381 Gdynia

Nr KRS: 0000111694
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.24

Narodowe Stowarzyszenie Klasy"Optimist"

Al. Zjednoczenia 13 D, 81-345 Gdynia

Nr KRS: 0000112518
Data uzyskania statusu OPP: 2007.05.16

Stowarzyszenie Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym im. Doktora Tomasza Kamińskiego

ul. Wrocławska 54, 81-557 Gdynia

Nr KRS: 0000113861
Data uzyskania statusu OPP: 2006.12.29

Pomorski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców

ul. Nowowiczlińska 1 A, 81-589 Gdynia

Nr KRS: 0000114439
Data uzyskania statusu OPP: 2006.05.29

Fundacja "Szlachetne Zdrowie" w Likwidacji

ul. Morska 43, 81-323 Gdynia

Nr KRS: 0000125642
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.07

Automobilklub Morski - Klub Obywatelski w Gdyni

ul. I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia

Nr KRS: 0000133070
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.06

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami"

ul. Kapitańska 37, 81-249 Gdynia

Nr KRS: 0000136608
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.21

Fundacja "Dogtor"

ul. Wolności 1 A, 81-324 Gdynia

Nr KRS: 0000145034
Data uzyskania statusu OPP: 2005.09.20

Fundacja Ochrony Praw Dziecka

ul. Białowieska 1, 81-179 Gdynia

Nr KRS: 0000150990
Data uzyskania statusu OPP: 2006.05.31

Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Innych Zdarzeniach "Inter Alia"

ul. Abrahama 15, 81-352 Gdynia

Nr KRS: 0000160923
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.29

Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna "Serce Dzieciom"

ul. Nauczycielska 14 m. 10, 81-614 Gdynia

Nr KRS: 0000191557
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.03

Fundacja "Aldis"

ul. Zbożowa 2 m. 3, 81-020 Gdynia

Nr KRS: 0000198283
Data uzyskania statusu OPP: 2005.05.06

Fundacja "Oswoić Samotność"

ul. Traugutta 2 A m. 2, 81-388 Gdynia

Nr KRS: 0000200969
Data uzyskania statusu OPP: 2004.03.23

Fundacja "Patmos"

ul. Legionów 67, 81-404 Gdynia

Nr KRS: 0000207238
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.16

Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych

ul. Żwirowa 2 m. C, 81-010 Gdynia

Nr KRS: 0000210045
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.09

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejski w Gdyni

ul. Warszawska 45, 81-309 Gdynia

Nr KRS: 0000216162
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.02

Fundacja Kultury "Liberty"

ul. Kurpiowska 1 m. 1, 81-554 Gdynia

Nr KRS: 0000217180
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.26

Fundacja "Niesiemy Pomoc"

ul. Świętojańska 75 m. 10, 81-381 Gdynia

Nr KRS: 0000222141
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.22

Stowarzyszenie "Powiernictwo Polskie"

ul. Sienkiewicza 8, 81-374 Gdynia

Nr KRS: 0000225972
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.12

Gdyńskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Dom Marzeń"

ul. Fleszarowej-Muskat 25 m. 8, 81-589 Gdynia

Nr KRS: 0000226141
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.13

Pomorska Fundacja na rzecz Dzieci Pokrzywdzonych przez Los "Serce Dzieciom"

ul. Podgórska 4 B m. 23, 81-166 Gdynia

Nr KRS: 0000227841
Data uzyskania statusu OPP: 2005.10.24

Fundacja "Magis"

ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia

Nr KRS: 0000231822
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.05

Gdyńskie Stowarzyszenie Gastronomików i Sympatyków Skweru Kościuszki

Al. Zjednoczenia 11, 81-345 Gdynia

Nr KRS: 0000231863
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.06

Fundacja Doskonalenia Prawa Karnego

ul. Nowogrodzka 15 m. 1, 81-319 Gdynia

Nr KRS: 0000233603
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.29

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia

Nr KRS: 0000233880
Data uzyskania statusu OPP: 2005.05.09

Fundacja na rzecz Rozwoju Chirurgii "Viribus Unitis" im. Oskara Jankaua

ul. Limbowa 13 m. 1, 81-520 Gdynia

Nr KRS: 0000237599
Data uzyskania statusu OPP: 2006.10.13

Klub Wspinaczkowy "Baltica"

ul. Lanoty 5, 81-475 Gdynia

Nr KRS: 0000237739
Data uzyskania statusu OPP: 2005.07.13

Gdyńskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom

ul. Stryjska 25, 81-506 Gdynia

Nr KRS: 0000238997
Data uzyskania statusu OPP: 2005.08.02

Stowarzyszenie Rodów Jaworowskich

ul. Lanoty 7 m. 43, 81-475 Gdynia

Nr KRS: 0000240329
Data uzyskania statusu OPP: 2008.01.15

Międzynarodowy Instytut Treningu MIT

ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia

Nr KRS: 0000244052
Data uzyskania statusu OPP: 2005.10.25

Fundacja "Pomoc dla Seniora im. Dr Jadwigi Titz-Kosko"

ul. Chwarznieńska 136/138 m. 616, 81-602 Gdynia

Nr KRS: 0000244740
Data uzyskania statusu OPP: 2005.11.09

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym "Podaruj Uśmiech"

ul. Płocka 5 m. A, 81-535 Gdynia

Nr KRS: 0000245254
Data uzyskania statusu OPP: 2005.12.01

Fundacja EDM

ul. Wachowiaka 2 m. 8, 81-418 Gdynia

Nr KRS: 0000249996
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.01

Fundacja "Słoneczna Jesień"

ul. Legionów 121, 81-472 Gdynia

Nr KRS: 0000250649
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.13

Fundacja "Epoka Dokumentu"

ul. Biskupa Dominika 32 m. 9, 81-402 Gdynia

Nr KRS: 0000251367
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.24

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Żeglarski "Opti" CWM

Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

Nr KRS: 0000255157
Data uzyskania statusu OPP: 2006.04.13

Uczniowski Klub Sportowy "Chwarzno"

ul. Jowisza 60, 81-601 Gdynia

Nr KRS: 0000258009
Data uzyskania statusu OPP: 2006.05.31

Fundacja "Gdyński Most Nadziei"

ul. Władysława IV 51, 81-384 Gdynia

Nr KRS: 0000262786
Data uzyskania statusu OPP: 2006.08.29

Stowarzyszenie "Gdynia SOS"

ul. Pola 11 m. 1, 81-433 Gdynia

Nr KRS: 0000270683
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.30

Stoczniowy Klub Płetwonurków "Meduza"

ul. Szczecińska 38 m. 2, 81-326 Gdynia

Nr KRS: 0000273301
Data uzyskania statusu OPP: 2007.01.31

Stowarzyszenie Przyjaciół Dąbrowy-Dąbrówki

ul. Paprykowa 12, 81-589 Gdynia

Nr KRS: 0000273455
Data uzyskania statusu OPP: 2007.06.22

Fundacja "Burasek"

ul. Morska 93 m. 17, 81-225 Gdynia

Nr KRS: 0000274604
Data uzyskania statusu OPP: 2007.02.16

Fundacja Opieki i Edukacji Społecznej "Samarytanie"

ul. Chwarznieńska 136/138 m. 214-215, 81-602 Gdynia

Nr KRS: 0000276675
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.16

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Samorządowego nr 47 w Gdyni

ul. Maciejewicza 9, 81-189 Gdynia

Nr KRS: 0000278276
Data uzyskania statusu OPP: 2007.04.23
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A