Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Miasto Gmina Powiat Gdynia

Województwo: Pomorskie    

Piątek 19.07.2024
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Pomorskie Towarzystwo Przyrodnicze "Zdrowy Gdańsk"

ul. Abrahama 41 m. 8, 81-366 Gdynia

Nr KRS: 0000007372
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.14

Stowarzyszenie "Chrystus dla Narodów - Polska"

ul. Falista 10, 81-331 Gdynia

Nr KRS: 0000007534
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.24

Stowarzyszenie "In Gremio"

ul. Strażacka 15, 81-616 Gdynia

Nr KRS: 0000008919
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.15

Fundacja Ryszarda Krauze

ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia

Nr KRS: 0000010932
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.13

Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża "Era-Art."

ul. Wojewódzka 7, 81-437 Gdynia

Nr KRS: 0000015596
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.07

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych

ul. Norwida 4 E m. 9, 81-434 Gdynia

Nr KRS: 0000018873
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.22

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie - Oddział w Gdyni

ul. Słowackiego 44 m. 7, 81-392 Gdynia

Nr KRS: 0000018943
Data uzyskania statusu OPP: 2005.12.29

Fundacja "o Dach dla Historii Marynarki Wojennej RP"

ul. Waszyngtona 12, 81-912 Gdynia

Nr KRS: 0000022913
Data uzyskania statusu OPP: 2005.10.19

Fundacja Morska "Hetman"

ul. Lidzka 13, 81-533 Gdynia

Nr KRS: 0000024954
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.21

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa

ul. Orłowska 6, 81-588 Gdynia

Nr KRS: 0000030276
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.19

Fundacja "Maranatha"

ul. Tetmajera 58 A, 81-421 Gdynia

Nr KRS: 0000037879
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.14

Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu "Cisza"

ul. Morska 89, 81-222 Gdynia

Nr KRS: 0000040811
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.30

Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca

ul. Armii Krajowej 26, 81-372 Gdynia

Nr KRS: 0000044542
Data uzyskania statusu OPP: 2004.03.11

Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana oraz Inne Zespoły Genetycznie Uwarunkowane "Pomóżmy Naszym Dzieciom".

ul. Świętojańska 49 m. 17, 81-391 Gdynia

Nr KRS: 0000047797
Data uzyskania statusu OPP: 2006.10.18

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia

Nr KRS: 0000053057
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.28

Krajowe Towarzystwo Autyzmu - Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdyni

ul. Hallera 31 A, 81-428 Gdynia

Nr KRS: 0000053601
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.07

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania i Rozwoju Otolaryngologii Gdyńskiej "Laryngo - Progress"

ul. Wójta Radtkego 1 m. 311, 81-348 Gdynia

Nr KRS: 0000059445
Data uzyskania statusu OPP: 2007.01.10

Fundacja "Rokor 1"

ul. Chylońska 262 m. 6, 81-016 Gdynia

Nr KRS: 0000060003
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.29

Towarzystwo Miłośników Gdyni

ul. Władysława IV 51, 81-384 Gdynia

Nr KRS: 0000060055
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.16

Fundacja Fundusz Obrony Narodowej

ul. Zielona 13 A m. 4, 81-113 Gdynia

Nr KRS: 0000060775
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.08

Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk"

ul. Maciejewicza 11, 81-189 Gdynia

Nr KRS: 0000064016
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.15

Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne

ul. Abrahama 48 A m. 26, 81-395 Gdynia

Nr KRS: 0000068821
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.15

Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna

ul. Górnicza 18 B m. 15, 81-572 Gdynia

Nr KRS: 0000071154
Data uzyskania statusu OPP: 2006.04.25

Fundacja Rozwoju Sztuki Sakralnej Dzieci i Młodzieży "Dei Gratia"

ul. Światowida 48 m. A, 81-543 Gdynia

Nr KRS: 0000073428
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.30

Miejski Klub Żeglarski "Arka"

Al. Jana Pawła II 13 D, 81-345 Gdynia

Nr KRS: 0000077987
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.11

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gdyni

ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia

Nr KRS: 0000093655
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.30

Wojskowy Klub Sportowy "Flota" Gdynia

ul. Śmidowicza 73, 81-127 Gdynia

Nr KRS: 0000095198
Data uzyskania statusu OPP: 2004.03.24

Stowarzyszenie na rzecz Wsipierania Rodzin "Otwarte Drzwi"

ul. Abrahama 82, 81-387 Gdynia

Nr KRS: 0000107136
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.13

Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół "Effetha"

ul. Świętojańska 99 m. 8, 81-381 Gdynia

Nr KRS: 0000111694
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.24

Narodowe Stowarzyszenie Klasy"Optimist"

Al. Zjednoczenia 13 D, 81-345 Gdynia

Nr KRS: 0000112518
Data uzyskania statusu OPP: 2007.05.16

Stowarzyszenie Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym im. Doktora Tomasza Kamińskiego

ul. Wrocławska 54, 81-557 Gdynia

Nr KRS: 0000113861
Data uzyskania statusu OPP: 2006.12.29

Pomorski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców

ul. Nowowiczlińska 1 A, 81-589 Gdynia

Nr KRS: 0000114439
Data uzyskania statusu OPP: 2006.05.29

Fundacja "Szlachetne Zdrowie" w Likwidacji

ul. Morska 43, 81-323 Gdynia

Nr KRS: 0000125642
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.07

Automobilklub Morski - Klub Obywatelski w Gdyni

ul. I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia

Nr KRS: 0000133070
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.06

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami"

ul. Kapitańska 37, 81-249 Gdynia

Nr KRS: 0000136608
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.21

Fundacja "Dogtor"

ul. Wolności 1 A, 81-324 Gdynia

Nr KRS: 0000145034
Data uzyskania statusu OPP: 2005.09.20

Fundacja Ochrony Praw Dziecka

ul. Białowieska 1, 81-179 Gdynia

Nr KRS: 0000150990
Data uzyskania statusu OPP: 2006.05.31

Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Innych Zdarzeniach "Inter Alia"

ul. Abrahama 15, 81-352 Gdynia

Nr KRS: 0000160923
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.29

Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna "Serce Dzieciom"

ul. Nauczycielska 14 m. 10, 81-614 Gdynia

Nr KRS: 0000191557
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.03

Fundacja "Aldis"

ul. Zbożowa 2 m. 3, 81-020 Gdynia

Nr KRS: 0000198283
Data uzyskania statusu OPP: 2005.05.06

Fundacja "Oswoić Samotność"

ul. Traugutta 2 A m. 2, 81-388 Gdynia

Nr KRS: 0000200969
Data uzyskania statusu OPP: 2004.03.23

Fundacja "Patmos"

ul. Legionów 67, 81-404 Gdynia

Nr KRS: 0000207238
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.16

Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych

ul. Żwirowa 2 m. C, 81-010 Gdynia

Nr KRS: 0000210045
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.09

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejski w Gdyni

ul. Warszawska 45, 81-309 Gdynia

Nr KRS: 0000216162
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.02

Fundacja Kultury "Liberty"

ul. Kurpiowska 1 m. 1, 81-554 Gdynia

Nr KRS: 0000217180
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.26

Fundacja "Niesiemy Pomoc"

ul. Świętojańska 75 m. 10, 81-381 Gdynia

Nr KRS: 0000222141
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.22

Stowarzyszenie "Powiernictwo Polskie"

ul. Sienkiewicza 8, 81-374 Gdynia

Nr KRS: 0000225972
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.12

Gdyńskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Dom Marzeń"

ul. Fleszarowej-Muskat 25 m. 8, 81-589 Gdynia

Nr KRS: 0000226141
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.13

Pomorska Fundacja na rzecz Dzieci Pokrzywdzonych przez Los "Serce Dzieciom"

ul. Podgórska 4 B m. 23, 81-166 Gdynia

Nr KRS: 0000227841
Data uzyskania statusu OPP: 2005.10.24

Fundacja "Magis"

ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia

Nr KRS: 0000231822
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.05

Gdyńskie Stowarzyszenie Gastronomików i Sympatyków Skweru Kościuszki

Al. Zjednoczenia 11, 81-345 Gdynia

Nr KRS: 0000231863
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.06

Fundacja Doskonalenia Prawa Karnego

ul. Nowogrodzka 15 m. 1, 81-319 Gdynia

Nr KRS: 0000233603
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.29

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia

Nr KRS: 0000233880
Data uzyskania statusu OPP: 2005.05.09

Fundacja na rzecz Rozwoju Chirurgii "Viribus Unitis" im. Oskara Jankaua

ul. Limbowa 13 m. 1, 81-520 Gdynia

Nr KRS: 0000237599
Data uzyskania statusu OPP: 2006.10.13

Klub Wspinaczkowy "Baltica"

ul. Lanoty 5, 81-475 Gdynia

Nr KRS: 0000237739
Data uzyskania statusu OPP: 2005.07.13

Gdyńskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom

ul. Stryjska 25, 81-506 Gdynia

Nr KRS: 0000238997
Data uzyskania statusu OPP: 2005.08.02

Stowarzyszenie Rodów Jaworowskich

ul. Lanoty 7 m. 43, 81-475 Gdynia

Nr KRS: 0000240329
Data uzyskania statusu OPP: 2008.01.15

Międzynarodowy Instytut Treningu MIT

ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia

Nr KRS: 0000244052
Data uzyskania statusu OPP: 2005.10.25

Fundacja "Pomoc dla Seniora im. Dr Jadwigi Titz-Kosko"

ul. Chwarznieńska 136/138 m. 616, 81-602 Gdynia

Nr KRS: 0000244740
Data uzyskania statusu OPP: 2005.11.09

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym "Podaruj Uśmiech"

ul. Płocka 5 m. A, 81-535 Gdynia

Nr KRS: 0000245254
Data uzyskania statusu OPP: 2005.12.01

Fundacja EDM

ul. Wachowiaka 2 m. 8, 81-418 Gdynia

Nr KRS: 0000249996
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.01

Fundacja "Słoneczna Jesień"

ul. Legionów 121, 81-472 Gdynia

Nr KRS: 0000250649
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.13

Fundacja "Epoka Dokumentu"

ul. Biskupa Dominika 32 m. 9, 81-402 Gdynia

Nr KRS: 0000251367
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.24

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Żeglarski "Opti" CWM

Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

Nr KRS: 0000255157
Data uzyskania statusu OPP: 2006.04.13

Uczniowski Klub Sportowy "Chwarzno"

ul. Jowisza 60, 81-601 Gdynia

Nr KRS: 0000258009
Data uzyskania statusu OPP: 2006.05.31

Fundacja "Gdyński Most Nadziei"

ul. Władysława IV 51, 81-384 Gdynia

Nr KRS: 0000262786
Data uzyskania statusu OPP: 2006.08.29

Stowarzyszenie "Gdynia SOS"

ul. Pola 11 m. 1, 81-433 Gdynia

Nr KRS: 0000270683
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.30

Stoczniowy Klub Płetwonurków "Meduza"

ul. Szczecińska 38 m. 2, 81-326 Gdynia

Nr KRS: 0000273301
Data uzyskania statusu OPP: 2007.01.31

Stowarzyszenie Przyjaciół Dąbrowy-Dąbrówki

ul. Paprykowa 12, 81-589 Gdynia

Nr KRS: 0000273455
Data uzyskania statusu OPP: 2007.06.22

Fundacja "Burasek"

ul. Morska 93 m. 17, 81-225 Gdynia

Nr KRS: 0000274604
Data uzyskania statusu OPP: 2007.02.16

Fundacja Opieki i Edukacji Społecznej "Samarytanie"

ul. Chwarznieńska 136/138 m. 214-215, 81-602 Gdynia

Nr KRS: 0000276675
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.16

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Samorządowego nr 47 w Gdyni

ul. Maciejewicza 9, 81-189 Gdynia

Nr KRS: 0000278276
Data uzyskania statusu OPP: 2007.04.23
P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y