Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Województwo Pomorskie

Ośr. adm.: GDAŃSK    

Niedziela 20.01.2019
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 N O T E S 

Urząd Marszałkowski

ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
tel. (+48) 583268555
fax: (+48) 583268556
www.pomorskie.eu

email: info@pomorskie.eu


Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu JST

Sejmik Województwa

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58-3077751, fax 58-3077253

Administracja rządowa

Pomorski Urząd Wojewódzki
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
tel. 58-3077274
fax: 58-3017833

Główny Urząd Statystyczny

JST w statystyce GUS

Vademecum Samorządowca

Pomoc UE

Pomoc Unii Europejskiej

Kontakty w bliskiej okolicy

Informacje, bezpłatne konsultacje, porady, obsługa - w województwie.

Dane Urzędów Skarbowych

znajdują się na stronach gmin.

W województwie:
- gmin: 123
- miast: 42

Powiaty w województwie

Bytowski, Chojnicki, Człuchowski, m. Gdańsk, Gdański, m. Gdynia, Kartuski, Kościerski, Kwidzyński, Lęborski, Malborski, Nowodworski, Pucki, m. Słupsk, Słupski, m. Sopot, Starogardzki, Sztumski, Tczewski, Wejherowski

Sąsiednie województwa

Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie
Województwo sąsiaduje z morzem Bałtyckim, Rosją

Samorządowe Kolegium Odwoławcze SKO

ul. Podwale Przedmiejskie 30,
80-824 Gdańsk
tel. 58 3462611
fax: 58 3463134
Odwołania od decyzji Urzędów Marszałkowskich rozpatrują SKO w miastach-siedzibach tych Urzędów.

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58-3018019, fax: 58-3015871
internet: e-mail

Ośrodki doradztwa rolniczego

ODR Centrum Regionalne
ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole
tel. 55-2713521, 2713033, fax: 55-2713562
internet: e-mail  www
Wojewódzki

ul. Trakt św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk
tel. 58-3090482, 3090465, fax: 58-3090945
internet: e-mail  

DANE DLA WOJEWÓDZTWA

Ludność

2240.00 tys.
5.00% ludności kraju
w tym:
- w miastach: 66.00 %
zaludnienie: 119 mieszk./km2

Powierzchnia

18292.00 km2
5.00% powierzchni kraju
w tym:
- użytki rolne: 50.00%
- użytki leśne: 36.00%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

(30.09.2012): 3736.28 zł
- do poprzedniego półrocza: 101.2%
- do średniej krajowej: 101.3%

Stopa bezrobocia

(31.03.2013): 14.50%
- do poprzedniego kwartału (=100): 108.2
- do średniej krajowej (=100): 101.4

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA (2007)
- w produkcie krajowym brutto: 5.00%
- w krajowej wartości nakładów inwestycyjnych: 5.00%
- w krajowej wartości brutto środków trwałych: 5.00%
Lokalizacja    wybór województwa
lokalizacja
Parlament, Prezydent, Rząd,
urzędy oraz instytucje centralne


Stolica Państwa: Warszawa


hyde park  Hyde Park
  CYTATY MIESIĄCA
  wydarzenia, opinie

P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y