Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba się do nich dobrze przygotować ••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Województwo Pomorskie

Ośr. adm.: GDAŃSK    

Wtorek 25.02.2020
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 N O T E S 

Urząd Marszałkowski

ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
tel. (+48) 583268555
fax: (+48) 583268556
www.pomorskie.eu

email: info@pomorskie.eu


Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu JST

Sejmik Województwa

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58-3077751, fax 58-3077253

Administracja rządowa

Pomorski Urząd Wojewódzki
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
tel. 58-3077274
fax: 58-3017833

Główny Urząd Statystyczny

JST w statystyce GUS

Vademecum Samorządowca

Pomoc UE

Pomoc Unii Europejskiej

Kontakty w bliskiej okolicy

Informacje, bezpłatne konsultacje, porady, obsługa - w województwie.

Dane Urzędów Skarbowych

znajdują się na stronach gmin.

W województwie:
- gmin: 123
- miast: 42

Powiaty w województwie

Bytowski, Chojnicki, Człuchowski, m. Gdańsk, Gdański, m. Gdynia, Kartuski, Kościerski, Kwidzyński, Lęborski, Malborski, Nowodworski, Pucki, m. Słupsk, Słupski, m. Sopot, Starogardzki, Sztumski, Tczewski, Wejherowski

Sąsiednie województwa

Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie
Województwo sąsiaduje z morzem Bałtyckim, Rosją

Samorządowe Kolegium Odwoławcze SKO

ul. Podwale Przedmiejskie 30,
80-824 Gdańsk
tel. 58 3462611
fax: 58 3463134
Odwołania od decyzji Urzędów Marszałkowskich rozpatrują SKO w miastach-siedzibach tych Urzędów.

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58-3018019, fax: 58-3015871
internet: e-mail

Ośrodki doradztwa rolniczego

ODR Centrum Regionalne
ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole
tel. 55-2713521, 2713033, fax: 55-2713562
internet: e-mail  www
Wojewódzki

ul. Trakt św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk
tel. 58-3090482, 3090465, fax: 58-3090945
internet: e-mail  

DANE DLA WOJEWÓDZTWA

Ludność

2240.00 tys.
5.00% ludności kraju
w tym:
- w miastach: 66.00 %
zaludnienie: 119 mieszk./km2

Powierzchnia

18292.00 km2
5.00% powierzchni kraju
w tym:
- użytki rolne: 50.00%
- użytki leśne: 36.00%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

(30.09.2012): 3736.28 zł
- do poprzedniego półrocza: 101.2%
- do średniej krajowej: 101.3%

Stopa bezrobocia

(31.03.2013): 14.50%
- do poprzedniego kwartału (=100): 108.2
- do średniej krajowej (=100): 101.4

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA (2007)
- w produkcie krajowym brutto: 5.00%
- w krajowej wartości nakładów inwestycyjnych: 5.00%
- w krajowej wartości brutto środków trwałych: 5.00%
Lokalizacja    wybór województwa
lokalizacja
Parlament, Prezydent, Rząd,
urzędy oraz instytucje centralne


Stolica Państwa: Warszawa


hyde park  Hyde Park
  CYTATY MIESIĄCA
  wydarzenia, opinie

P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y