Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Miasto Gmina Powiat Dąbrowa Górnicza

Województwo: Śląskie    

Wtorek 25.06.2024
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Komitet Rozwoju Zagłębia

ul. Piłsudskiego 36 m. 626, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Nr KRS: 0000006832
Data uzyskania statusu OPP: 2006.10.23

Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie

ul. Sadowa 11 m. Baza 201, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Nr KRS: 0000023455
Data uzyskania statusu OPP: 2005.09.22

Stowarzyszenie dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych "Razem Do Celu"

ul. Wybickiego 1, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Nr KRS: 0000114587
Data uzyskania statusu OPP: 2006.01.05

Fundacja "Godne Życie"

ul. Gwardii Ludowej 107 m. 16, 41-306 Dąbrowa Górnicza

Nr KRS: 0000139088
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.29

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

ul. Sienkiewicza 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Nr KRS: 0000144428
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.09

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Dąbrowski Klub Bokserski"

ul. Kościuszki 5 A, 41-300 Dąbrowa Górnicza 1

Nr KRS: 0000169477
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.19

Fundacja "For Animals"

ul. Mizerkiewicza 12, 42-250 Dąbrowa Górnicza

Nr KRS: 0000265307
Data uzyskania statusu OPP: 2008.01.25

Miejski Klub Sportowy w Dąbrowie Górniczej

Al. Róż 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Nr KRS: 0000274168
Data uzyskania statusu OPP: 2007.02.20

Dąbrowska Fundacja Medyczna

ul. Szpitalna 13 m. 301, 41-300 Dąbrowa Górnicza 1

Nr KRS: 0000293251
Data uzyskania statusu OPP: 2007.12.27
P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y