Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Miasto Gmina Powiat Dąbrowa Górnicza

Województwo: Śląskie    

Środa 24.10.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Komitet Rozwoju Zagłębia

ul. Piłsudskiego 36 m. 626, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Nr KRS: 0000006832
Data uzyskania statusu OPP: 2006.10.23

Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie

ul. Sadowa 11 m. Baza 201, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Nr KRS: 0000023455
Data uzyskania statusu OPP: 2005.09.22

Stowarzyszenie dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych "Razem Do Celu"

ul. Wybickiego 1, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Nr KRS: 0000114587
Data uzyskania statusu OPP: 2006.01.05

Fundacja "Godne Życie"

ul. Gwardii Ludowej 107 m. 16, 41-306 Dąbrowa Górnicza

Nr KRS: 0000139088
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.29

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

ul. Sienkiewicza 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Nr KRS: 0000144428
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.09

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Dąbrowski Klub Bokserski"

ul. Kościuszki 5 A, 41-300 Dąbrowa Górnicza 1

Nr KRS: 0000169477
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.19

Fundacja "For Animals"

ul. Mizerkiewicza 12, 42-250 Dąbrowa Górnicza

Nr KRS: 0000265307
Data uzyskania statusu OPP: 2008.01.25

Miejski Klub Sportowy w Dąbrowie Górniczej

Al. Róż 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Nr KRS: 0000274168
Data uzyskania statusu OPP: 2007.02.20

Dąbrowska Fundacja Medyczna

ul. Szpitalna 13 m. 301, 41-300 Dąbrowa Górnicza 1

Nr KRS: 0000293251
Data uzyskania statusu OPP: 2007.12.27
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A