Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Województwo Śląskie

Ośr. adm.: KATOWICE    

Wtorek 25.06.2024
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 N O T E S 

Urząd Marszałkowski

ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice
tel. (+48) 322078285 i 90
fax: (+48) 322078291
www.slaskie.pl

email: kancelaria@slaskie.pl


Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu JST

Sejmik Województwa

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel. 32-2555518, fax 32-2564276

Administracja rządowa

Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25,
40-032 Katowice
tel. 32-2554677
fax: 32-2553679

Główny Urząd Statystyczny

JST w statystyce GUS

Vademecum Samorządowca

Pomoc UE

Pomoc Unii Europejskiej

Kontakty w bliskiej okolicy

Informacje, bezpłatne konsultacje, porady, obsługa - w województwie.

Dane Urzędów Skarbowych

znajdują się na stronach gmin.

W województwie:
- gmin: 167
- miast: 71

Powiaty w województwie

Będziński, Bielski, m. Bielsko-Biała, Bieruńsko-Lędziński, m. Bytom, m. Chorzów, Cieszyński, m. Częstochowa, Częstochowski, m. Dąbrowa Górnicza, m. Gliwice, Gliwicki, m. Jastrzębie-Zdrój, m. Jaworzno, m. Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, m. Mysłowice, Myszkowski, m. Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, m. Ruda Śląska, Rybnicki, m. Rybnik, m. Siemianowice Śląskie, m. Sosnowiec, m. Świętochłowice, Tarnogórski, m. Tychy, Wodzisławski, m. Zabrze, Zawierciański, m. Żory, Żywiecki

Sąsiednie województwa

Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Świętokrzyskie
Województwo sąsiaduje z Czechami, Słowacją

Samorządowe Kolegium Odwoławcze SKO

ul. Jagiellońska 25,
40-032 Katowice
tel. 32 2552775
fax: 32 2518672
Odwołania od decyzji Urzędów Marszałkowskich rozpatrują SKO w miastach-siedzibach tych Urzędów.

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Powstańców 41 A
40-024 Katowice
tel. 32-2554325, fax: 32-2552466
internet: e-mail

Ośrodki doradztwa rolniczego

ODR Rejonowy
ul. Gliwicka 85, 43-190 Mikołów
tel. 32-2261210, 2261466, fax: 32-2261145
internet: e-mail  

DANE DLA WOJEWÓDZTWA

Ludność

4635.00 tys.
12.00% ludności kraju
w tym:
- w miastach: 78.00 %
zaludnienie: 377 mieszk./km2

Powierzchnia

12330.00 km2
3.00% powierzchni kraju
w tym:
- użytki rolne: 50.00%
- użytki leśne: 32.00%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

(30.09.2012): 3856.24 zł
- do poprzedniego półrocza: 100.7%
- do średniej krajowej: 104.5%

Stopa bezrobocia

(31.03.2013): 12.00%
- do poprzedniego kwartału (=100): 108.1
- do średniej krajowej (=100): 83.9

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA (2007)
- w produkcie krajowym brutto: 13.00%
- w krajowej wartości nakładów inwestycyjnych: 11.00%
- w krajowej wartości brutto środków trwałych: 12.00%
Lokalizacja    wybór województwa
lokalizacja
Parlament, Prezydent, Rząd,
urzędy oraz instytucje centralne


Stolica Państwa: Warszawa


hyde park  Hyde Park
  CYTATY MIESIĄCA
  wydarzenia, opinie

P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y