Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Miasto Gmina Powiat Katowice

Województwo: Śląskie    

Czwartek 7.12.2023
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Szansa"

ul. Piastów 9 m. 226, 40-868 Katowice

Nr KRS: 0000003169
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.13

Stowarzyszenie Katolickiej Wspólnoty "Emmanuel"

ul. Warzywna 31, 40-545 Katowice

Nr KRS: 0000003534
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.26

Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin z siedzibą w Rudzie Śląskiej

ul. Sowińskiego 45 m. 46, 40-927 Katowice

Nr KRS: 0000004562
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.17

Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "Start"

ul. Gliwicka 150, 40-800 Katowice

Nr KRS: 0000006588
Data uzyskania statusu OPP: 2007.11.23

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów"

ul. Andrzeja 12 A, 40-061 Katowice

Nr KRS: 0000009221
Data uzyskania statusu OPP: 2005.12.21

Katowickie Stowarzyszenie na rzecz Osób Starszych,Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "Opoka"

ul. Misjonarzy Oblatów 24, 40-129 Katowice

Nr KRS: 0000010543
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.29

Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne

ul. Sienkiewicza 23 m. 1, 40-039 Katowice

Nr KRS: 0000011334
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.29

Śląskie Forum Organizacji Socjalnych "Kafos" w Katowicach

ul. Św. Jana 9, 40-012 Katowice

Nr KRS: 0000014434
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.27

Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych SPES

ul. Kościuszki 46, 40-048 Katowice

Nr KRS: 0000014574
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.13

Stowarzyszenie działające na rzecz Osób Chorych Psychicznie i Ich Rodzin "Przystań"

ul. Tysiąclecia 41, 40-875 Katowice

Nr KRS: 0000017248
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.22

Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska

ul. Lompy 19 m. P-210, 40-038 Katowice

Nr KRS: 0000026054
Data uzyskania statusu OPP: 2007.07.27

Fundacja "Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego"

ul. Astrów 10, 40-045 Katowice

Nr KRS: 0000027288
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.20

Fundacja dla Śląska

ul. Warszawska 27, 40-009 Katowice

Nr KRS: 0000029793
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.27

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki

ul. Teofila Ociepki 8 A, 40-413 Katowice

Nr KRS: 0000035550
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.20

Śląski Klub Fantastyki w Katowicach

ul. Górnika 5, 40-956 Katowice

Nr KRS: 0000037374
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.30

Stowarzyszenie "Lions Club Katowice Barbórka"

ul. Dworcowa 5, 40-012 Katowice

Nr KRS: 0000038413
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.30

Stowarzyszenie "Impuls"

ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice

Nr KRS: 0000042954
Data uzyskania statusu OPP: 2006.04.04

Klub Śląskich Amazonek

ul. Roździeńskiego 88 A, 40-203 Katowice

Nr KRS: 0000045031
Data uzyskania statusu OPP: 2005.07.19

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

Nr KRS: 0000047901
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.20

Fundacja Ekologiczna "Silesia"

ul. Michała Gierlotki 10 m. 2, 40-688 Katowice

Nr KRS: 0000052150
Data uzyskania statusu OPP: 2006.08.18

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym "Szansa"

ul. PCK 2, 40-057 Katowice

Nr KRS: 0000054198
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.29

Fundacja "Dializa"

ul. Francuska 20 m. 24, 40-027 Katowice

Nr KRS: 0000054325
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.13

Fundacja Transplantacji Szpiku i Leczenia Chorób Krwi

ul. Reymonta 8, 40-029 Katowice

Nr KRS: 0000054888
Data uzyskania statusu OPP: 2005.09.20

Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom

ul. Krasińskiego 21, 40-019 Katowice

Nr KRS: 0000055205
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.13

Społeczne Towarzystwo Oświatowe - Samodzielne Koło Terenowe nr 28

ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice

Nr KRS: 0000059348
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.16

Fundacja "Arka"

ul. Ordona 7, 40-164 Katowice

Nr KRS: 0000067630
Data uzyskania statusu OPP: 2005.09.28

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Pl. Ks. Szramka 2 m. 13, 40-014 Katowice

Nr KRS: 0000068764
Data uzyskania statusu OPP: 2006.11.29

Śląski Związek Brydża Sportowego

ul. 1 Maja 88, 40-240 Katowice

Nr KRS: 0000071824
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.23

Fundacja "Światło - Życie"

ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice

Nr KRS: 0000071891
Data uzyskania statusu OPP: 2006.08.30

Fundacja dla Leczenia Dzieci i Dorosłych Chorych na Serce Leczonych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 7 Górnośląskiego Centrum Medycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach-Ochojcu

ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Nr KRS: 0000072861
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.21

Społeczne Towarzystwo Edukacyjne w Katowicach

ul. Bocheńskiego 149, 40-816 Katowice

Nr KRS: 0000096101
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.26

Śląskie Stowarzyszenie "Ad Vitam Dignam" w Katowicach

ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice-Szopienice

Nr KRS: 0000099504
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.22

Fundacja im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach

ul. Boya-Żeleńskiego 95, 40-750 Katowice-Kostuchna

Nr KRS: 0000100500
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.25

Fundacja "Pamięć i Pomoc" im. Dr. Edmunda Gryglewicza

ul. Morawa 31, 40-353 Katowice

Nr KRS: 0000105033
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.30

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Rodzin "Horyzont"

ul. Orkana 7 A, 40-553 Katowice

Nr KRS: 0000110542
Data uzyskania statusu OPP: 2005.08.30

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym - Oddział "Odrodzenie"

ul. Radockiego 280, 40-645 Katowice

Nr KRS: 0000110553
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.14

Fundacja na rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy

ul. Floriana 7, 40-286 Katowice

Nr KRS: 0000111954
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.30

Krajowe Studium Polski Podziemnej

ul. Stawowa 8 m. 3, 40-053 Katowice

Nr KRS: 0000120212
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.22

Fundacja Rodzin Górniczych

ul. Powstańców 30 m. 322, 40-039 Katowice

Nr KRS: 0000127003
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.28

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Śląski Oddział Regionalny

ul. Św. Jana 10, 40-012 Katowice

Nr KRS: 0000131323
Data uzyskania statusu OPP: 2005.09.09

Klub Ski alpinistyczny "Kandahar"

Pl. Wolności 8, 40-078 Katowice

Nr KRS: 0000135686
Data uzyskania statusu OPP: 2007.05.30

Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży

ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice

Nr KRS: 0000137560
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.31

Fundacja na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego

ul. Konckiego 2, 40-040 Katowice

Nr KRS: 0000146013
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.28

Fundacja "Pomocna Dłoń"

ul. Paderewskiego 32, 40-282 Katowice

Nr KRS: 0000148945
Data uzyskania statusu OPP: 2004.08.31

Fundacja "Wspólny Dom"

Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice

Nr KRS: 0000162340
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.31

Stowarzyszenie "Puls Śląska"

ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice

Nr KRS: 0000167894
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.28

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - Oddział Regionalny w Katowicach

ul. Św. Jana 10, 40-012 Katowice

Nr KRS: 0000168141
Data uzyskania statusu OPP: 2006.10.18

Stowarzyszenie "Bez Granic"

ul. Młyńska 1 m. 704/720, 40-098 Katowice

Nr KRS: 0000176229
Data uzyskania statusu OPP: 2005.07.22

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Po Prostu Serce"

ul. Młyńska 1 m. 804, 40-098 Katowice

Nr KRS: 0000176280
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.27

Fundacja Etyka "Nie Zostałeś Sam"

ul. Warszawska 19 m. 3, 40-040 Katowice

Nr KRS: 0000176705
Data uzyskania statusu OPP: 2004.03.30

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Bona Fides"

ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice

Nr KRS: 0000183154
Data uzyskania statusu OPP: 2005.05.05

Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach

ul. Kilińskiego 15, 40-061 Katowice

Nr KRS: 0000191810
Data uzyskania statusu OPP: 2006.06.29

Stowarzyszenie Kultury i Folkloru Ziem Polskich "Patria"

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Nr KRS: 0000197707
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.08

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Głuchym

ul. Grażyńskiego 17, 40-126 Katowice

Nr KRS: 0000200340
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.02

Stowarzyszenie "Szansa dla Każdego"

ul. 3 Maja 36 m. 2, 40-097 Katowice

Nr KRS: 0000216403
Data uzyskania statusu OPP: 2006.01.25

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

ul. Słowackiego 33 m. 5, 40-093 Katowice

Nr KRS: 0000217450
Data uzyskania statusu OPP: 2007.11.30

Instytucja Kościelna "Caritas" Archidiecezji Katowickiej

ul. Bpa Czesława Domina 1, 40-042 Katowice

Nr KRS: 0000221725
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.16

Fundacja "Młoda Muzyka Śląska"

ul. Piaskowa 4 m. 1, 40-230 Katowice

Nr KRS: 0000221896
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.18

Fundacja Pomocy "Nowy Świat"

ul. Gliwicka 272, 40-862 Katowice

Nr KRS: 0000227340
Data uzyskania statusu OPP: 2005.10.10

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza

ul. Brynicy 14, 40-358 Katowice

Nr KRS: 0000227822
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.07

Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością

ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Panewniki

Nr KRS: 0000229127
Data uzyskania statusu OPP: 2008.01.30

Katowickie Stowarzyszenie Brydżowe "Senior"

ul. Sowińskiego 43 m. 46, 40-018 Katowice

Nr KRS: 0000237006
Data uzyskania statusu OPP: 2006.11.28

Fundacja "Uśmiech Dzieciom"

ul. Gliwicka 11 m. 6, 40-079 Katowice

Nr KRS: 0000244626
Data uzyskania statusu OPP: 2007.06.04

Stowarzyszenie Osób Wspierających Społeczny Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych "Centrum Rozwoju Dziecka"

ul. Ułańska 5 A, 40-887 Katowice

Nr KRS: 0000251568
Data uzyskania statusu OPP: 2007.09.05

Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Śląska

Al. Korfantego 8, 40-004 Katowice

Nr KRS: 0000273051
Data uzyskania statusu OPP: 2007.02.05

Instytucja Kościelna "Caritas" Katowice

ul. Bpa Czesława Domina 1, 40-042 Katowice

Nr KRS: 0000291119
Data uzyskania statusu OPP: 2008.02.13

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich - Oddział w Katowicach

ul. Chopina 6 m. 6 A, 40-093 Katowice

Nr KRS: 0000295223
Data uzyskania statusu OPP: 2007.12.20
P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y