Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Miasto Gmina Powiat Tychy

Województwo: Śląskie    

Sobota 15.12.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Komitet Pomocy dla Zwierząt

ul. Bałuckiego 7 m. 37, 43-100 Tychy

Nr KRS: 0000015352
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.24

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy i Rozwoju Gimnazjum nr 11 w Tychach "Tredecima"

Al. Niepodległości 108, 43-100 Tychy

Nr KRS: 0000032329
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.27

Społeczne Stowarzyszenie "Hospicjum im. Św. Kaliksta I"

ul. Nałkowskiej 19, 43-100 Tychy

Nr KRS: 0000039927
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.28

Społeczne Towarzyswto Oświatowe - Samodzielne Koło Terenowe nr 30 w Tychach

ul. Edukacji 11 A, 43-100 Tychy

Nr KRS: 0000076897
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.14

Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo

ul. Grota Roweckiego 42-44 m. 302, 43-100 Tychy

Nr KRS: 0000077314
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.11

Stowarzyszenie "Młodzi dla Tychów"

ul. Przemysłowa 11 m. 10, 43-100 Tychy

Nr KRS: 0000176301
Data uzyskania statusu OPP: 2005.08.08

Stowarzyszenie Kobiet "Kobiety Obudźmy się"

ul. Niepodległości 214 m. 45, 43-100 Tychy

Nr KRS: 0000231918
Data uzyskania statusu OPP: 2007.04.06

Fundacja "Razem Raźniej"

ul. Batorego 57, 43-100 Tychy

Nr KRS: 0000235589
Data uzyskania statusu OPP: 2007.09.13

Fundacja na rzecz Wspierania Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach

ul. Niepodległości 32, 43-100 Tychy

Nr KRS: 0000239221
Data uzyskania statusu OPP: 2006.12.28

Uczniowski Klub Sportowy "Grom" Tychy

ul. Braterska 5 m. 8, 43-100 Tychy

Nr KRS: 0000294460
Data uzyskania statusu OPP: 2007.12.11
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A