Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Miasto Gmina Pyskowice

Powiat: Gliwicki   Województwo: Śląskie

Sobota 4.04.2020
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Ludowy Klub Sportowy "Victoria" Pilchowice Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Świerczewskiego 3, 44-145 Pilchowice

Nr KRS: 0000002588
Data uzyskania statusu OPP: 2006.05.12

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa"

ul. Cmentarna 18, 44-171 Pławniowice

Nr KRS: 0000003134
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.03

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Nadzieja" z siedzibą w Sośnicowicach

ul. Kozielska 1, 44-153 Sośnicowice

Nr KRS: 0000023551
Data uzyskania statusu OPP: 2005.10.28

Klub Sportowy "Concordia" Knurów

ul. Dworcowa 28, 44-190 Knurów

Nr KRS: 0000127455
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.24

Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków

ul. Kazimierza Wielkiego 6, 44-194 Knurów

Nr KRS: 0000141003
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.20

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

ul. Szpitalna 8 m. 404, 44-190 Knurów

Nr KRS: 0000153196
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.22

Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Chudowie "Castellum"

ul. Podzamcze 6, 44-177 Paniówki

Nr KRS: 0000205632
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.02

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Chorych Psychicznie "Pomost"

ul. Knurowska 13, 44-144 Żernica

Nr KRS: 0000211563
Data uzyskania statusu OPP: 2006.05.31

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Dzieci Europy "Cum Amicis"

ul. Dywizji Kościuszkowskiej 1 D m. 5, 44-196 Knurów

Nr KRS: 0000227212
Data uzyskania statusu OPP: 2006.04.21

Ludowy Klub Sportowy "Naprzód" Świbie

ul. Sportowa 51, 44-187 Wielowie

Nr KRS: 0000294473
Data uzyskania statusu OPP: 2007.12.28
P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y