Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczą w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodził, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - za kilka miesięcy ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Miasto Gmina Powiat Toruń

Województwo: Kujawsko-Pomorskie    

Środa 26.09.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Fundacja na rzecz Hematologii

ul. Batorego 17 m. 19, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000002803
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.08

Stowarzyszenie na rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej "Dom pod Słońcem" w Toruniu

ul. Żółkiewskiego 33, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000015558
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.31

Fundacja Pomocy Samotnym Matkom

ul. Wielkie Garbary 2, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000017256
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.30

Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "Daj Szansę"

ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000023710
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.12

Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia" w Toruniu

ul. Młyńska 2-4, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000024009
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.11

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000026258
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.01

Fundacja "Amicus Universitatis Nicolai Copernici"

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000027675
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.17

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia"

ul. Bydgoska 7, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000028517
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.19

Toruńskie Towarzystwo Sportowe

ul. Kozacka 16 m. 1A, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000039014
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.29

Towarzystwo Sportowe "Opatrunki"

ul. Żółkiewskiego 20 m. 26, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000039597
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.19

Fundacja "Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek"

ul. Podmurna 93, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000041692
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.14

Towarzystwo Autyzmu w Toruniu

ul. Żwirki i Wigury 19/21, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000042393
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.03

Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień "Zdrowa Rodzina" w Toruniu

ul. Kościuszki 23, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000050367
Data uzyskania statusu OPP: 2007.12.19

Klub Szachowy "Torfarm-64" w Toruniu

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000051488
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.24

Fundacja na rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym "Zielony Liść"

ul. Ducha Świętego 5 m. 4, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000052038
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.29

Fundacja Ducha na rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych

ul. Szosa Bydgoska 15, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000059457
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.21

Klub Sportowy "Laguna" przy Zespole Szkół Sportowych nr 24 w Toruniu

ul. Ogrodowa 3/5, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000060070
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.19

Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

ul. Wielkie Garbary 2, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000067081
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.29

RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji

ul. Podmurna 50 m. 2, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000081181
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.22

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych "Motyka"

Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000083004
Data uzyskania statusu OPP: 2006.12.13

Toruński Klub Sportowo-Turystyczny "Budowlani"

ul. Majdany 1, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000096044
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.02

Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Toruńskiej Szkoły Konserwacji

ul. Gagarina 7, 87-800 Toruń

Nr KRS: 0000098197
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.29

Polski Związek Weteranów Lekkiej Atletyki

ul. Bema 23/29, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000099312
Data uzyskania statusu OPP: 2007.10.31

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. Oratorium im. bł. ks. Br. Markiewicza

ul. Rybaki 59, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000111794
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.02

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

ul. Prosta 4, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000121592
Data uzyskania statusu OPP: 2007.04.06

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Bank Żywnościowo-Rzeczowy w Toruniu

ul. Wały Sikorskiego 27 m. 29, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000137054
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.27

Stowarzyszenie Organizatorów i Promotorów Opieki Długoterminowej

ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000160655
Data uzyskania statusu OPP: 2007.02.16

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Przewlekle Chorym "Chronica"

ul. Kard. Wyszyńskiego 15 C m. 177, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000176163
Data uzyskania statusu OPP: 2005.05.13

Fundacja "Światło"

ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000183283
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.22

Fundacja na rzecz Osób Słabych "Sinapis"

ul. Długa 15 m. 2, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000199255
Data uzyskania statusu OPP: 2005.12.19

Fundacja "Orion"

ul. Mostowa 38/40, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000199532
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.26

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia "Jestem"

ul. Żółkiewskiego 37 m. 41, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000202576
Data uzyskania statusu OPP: 2006.01.30

Lekarskie Stowarzyszenie Senioratu w Toruniu

ul. Chopina 20, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000208099
Data uzyskania statusu OPP: 2006.07.25

Stowarzyszenie "Alfa Polska"

ul. Kard. Wyszyńskiego 7 m. 9, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000219444
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.24

Fundacja Senii i Edwarda Martuszewskich "Protomni"

ul. Żółkiewskiego 46, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000220036
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.11

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pomocy Rodzinie "Równe Szanse"

Pl. 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000224495
Data uzyskania statusu OPP: 2007.11.07

Instytucja Kościelna "Caritas" Diecezji Toruńskiej

ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000225584
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.03

Fundacja Pomocy Człowiekowi i Środowisku "Humana Divinis"

ul. Biała 1 A, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000226743
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.17

Stowarzyszenie Chorych na Białaczkę

ul. Batorego 17 m. 19, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000228104
Data uzyskania statusu OPP: 2006.01.06

Fundacja "KOT - Koty Otoczone Troską"

ul. Łyskowskiego 37 A m. 68, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000230788
Data uzyskania statusu OPP: 2008.02.15

Fundacja "Feniks"

ul. Klonowica 1 m. 8, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000235229
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.24

Fundacja "Platon" im. Kuby Rumińskiego

ul. Słowackiego 23 m. 3, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000237374
Data uzyskania statusu OPP: 2006.04.27

Stowarzyszenie "Motywacja"

ul. Tuwima 9, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000241617
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.21

Fundacja "Bank Żywności"

ul. Wały Sikorskiego 27 m. 29, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000246105
Data uzyskania statusu OPP: 2007.04.23

Stowarzyszenie Żeglarskie "Yacht Klub Toruń"

ul. Boboli 37, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000250254
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.14

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "Zawsze Razem"

ul. Wyszyńskiego 6, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000258722
Data uzyskania statusu OPP: 2006.11.17

Katolicki Ośrodek Psychologiczno-Pastoralny "Cyrenejczyk"

ul. Rynek Staromiejski 30 m. 6, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000267946
Data uzyskania statusu OPP: 2006.11.17

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman

ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000276112
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.12

Fundacja Wspierania Rozwoju "Impuls"

ul. Chopina 22 m. 2, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000277530
Data uzyskania statusu OPP: 2008.01.24

Fundacja "o Uśmiech Dziecka"

ul. Bliska 23, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000279451
Data uzyskania statusu OPP: 2007.05.24
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A