Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Miasto Gmina Powiat Toruń

Województwo: Kujawsko-Pomorskie    

Wtorek 27.10.2020
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Fundacja na rzecz Hematologii

ul. Batorego 17 m. 19, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000002803
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.08

Stowarzyszenie na rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej "Dom pod Słońcem" w Toruniu

ul. Żółkiewskiego 33, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000015558
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.31

Fundacja Pomocy Samotnym Matkom

ul. Wielkie Garbary 2, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000017256
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.30

Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "Daj Szansę"

ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000023710
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.12

Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia" w Toruniu

ul. Młyńska 2-4, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000024009
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.11

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000026258
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.01

Fundacja "Amicus Universitatis Nicolai Copernici"

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000027675
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.17

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia"

ul. Bydgoska 7, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000028517
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.19

Toruńskie Towarzystwo Sportowe

ul. Kozacka 16 m. 1A, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000039014
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.29

Towarzystwo Sportowe "Opatrunki"

ul. Żółkiewskiego 20 m. 26, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000039597
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.19

Fundacja "Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek"

ul. Podmurna 93, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000041692
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.14

Towarzystwo Autyzmu w Toruniu

ul. Żwirki i Wigury 19/21, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000042393
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.03

Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień "Zdrowa Rodzina" w Toruniu

ul. Kościuszki 23, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000050367
Data uzyskania statusu OPP: 2007.12.19

Klub Szachowy "Torfarm-64" w Toruniu

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000051488
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.24

Fundacja na rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym "Zielony Liść"

ul. Ducha Świętego 5 m. 4, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000052038
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.29

Fundacja Ducha na rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych

ul. Szosa Bydgoska 15, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000059457
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.21

Klub Sportowy "Laguna" przy Zespole Szkół Sportowych nr 24 w Toruniu

ul. Ogrodowa 3/5, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000060070
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.19

Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

ul. Wielkie Garbary 2, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000067081
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.29

RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji

ul. Podmurna 50 m. 2, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000081181
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.22

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych "Motyka"

Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000083004
Data uzyskania statusu OPP: 2006.12.13

Toruński Klub Sportowo-Turystyczny "Budowlani"

ul. Majdany 1, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000096044
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.02

Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Toruńskiej Szkoły Konserwacji

ul. Gagarina 7, 87-800 Toruń

Nr KRS: 0000098197
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.29

Polski Związek Weteranów Lekkiej Atletyki

ul. Bema 23/29, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000099312
Data uzyskania statusu OPP: 2007.10.31

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. Oratorium im. bł. ks. Br. Markiewicza

ul. Rybaki 59, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000111794
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.02

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

ul. Prosta 4, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000121592
Data uzyskania statusu OPP: 2007.04.06

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Bank Żywnościowo-Rzeczowy w Toruniu

ul. Wały Sikorskiego 27 m. 29, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000137054
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.27

Stowarzyszenie Organizatorów i Promotorów Opieki Długoterminowej

ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000160655
Data uzyskania statusu OPP: 2007.02.16

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Przewlekle Chorym "Chronica"

ul. Kard. Wyszyńskiego 15 C m. 177, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000176163
Data uzyskania statusu OPP: 2005.05.13

Fundacja "Światło"

ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000183283
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.22

Fundacja na rzecz Osób Słabych "Sinapis"

ul. Długa 15 m. 2, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000199255
Data uzyskania statusu OPP: 2005.12.19

Fundacja "Orion"

ul. Mostowa 38/40, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000199532
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.26

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia "Jestem"

ul. Żółkiewskiego 37 m. 41, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000202576
Data uzyskania statusu OPP: 2006.01.30

Lekarskie Stowarzyszenie Senioratu w Toruniu

ul. Chopina 20, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000208099
Data uzyskania statusu OPP: 2006.07.25

Stowarzyszenie "Alfa Polska"

ul. Kard. Wyszyńskiego 7 m. 9, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000219444
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.24

Fundacja Senii i Edwarda Martuszewskich "Protomni"

ul. Żółkiewskiego 46, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000220036
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.11

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pomocy Rodzinie "Równe Szanse"

Pl. 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000224495
Data uzyskania statusu OPP: 2007.11.07

Instytucja Kościelna "Caritas" Diecezji Toruńskiej

ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000225584
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.03

Fundacja Pomocy Człowiekowi i Środowisku "Humana Divinis"

ul. Biała 1 A, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000226743
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.17

Stowarzyszenie Chorych na Białaczkę

ul. Batorego 17 m. 19, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000228104
Data uzyskania statusu OPP: 2006.01.06

Fundacja "KOT - Koty Otoczone Troską"

ul. Łyskowskiego 37 A m. 68, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000230788
Data uzyskania statusu OPP: 2008.02.15

Fundacja "Feniks"

ul. Klonowica 1 m. 8, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000235229
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.24

Fundacja "Platon" im. Kuby Rumińskiego

ul. Słowackiego 23 m. 3, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000237374
Data uzyskania statusu OPP: 2006.04.27

Stowarzyszenie "Motywacja"

ul. Tuwima 9, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000241617
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.21

Fundacja "Bank Żywności"

ul. Wały Sikorskiego 27 m. 29, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000246105
Data uzyskania statusu OPP: 2007.04.23

Stowarzyszenie Żeglarskie "Yacht Klub Toruń"

ul. Boboli 37, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000250254
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.14

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "Zawsze Razem"

ul. Wyszyńskiego 6, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000258722
Data uzyskania statusu OPP: 2006.11.17

Katolicki Ośrodek Psychologiczno-Pastoralny "Cyrenejczyk"

ul. Rynek Staromiejski 30 m. 6, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000267946
Data uzyskania statusu OPP: 2006.11.17

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman

ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000276112
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.12

Fundacja Wspierania Rozwoju "Impuls"

ul. Chopina 22 m. 2, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000277530
Data uzyskania statusu OPP: 2008.01.24

Fundacja "o Uśmiech Dziecka"

ul. Bliska 23, 87-100 Toruń

Nr KRS: 0000279451
Data uzyskania statusu OPP: 2007.05.24
P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y