Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Ośr. adm.: TORUŃ    

Sobota 13.04.2024
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 N O T E S 

Urząd Marszałkowski

pl. Teatralny 2,
87-100 Toruń
tel. (+48) 566218600
fax: (+48) 566218553
www.kujawsko-pomorskie.pl

email: sekretarz@kujawsko-pomorskie.pl


Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu JST

Sejmik Województwa

pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. 56-6218390, fax 56-6210485

Administracja rządowa

Kujawsko-Pomorski
Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 3,
85-950 Bydgoszcz
tel. 52-3497913
fax: 52-3497294

Główny Urząd Statystyczny

JST w statystyce GUS

Vademecum Samorządowca

Pomoc UE

Pomoc Unii Europejskiej

Kontakty w bliskiej okolicy

Informacje, bezpłatne konsultacje, porady, obsługa - w województwie.

Dane Urzędów Skarbowych

znajdują się na stronach gmin.

W województwie:
- gmin: 144
- miast: 52

Powiaty w województwie

Aleksandrowski, Brodnicki, Bydgoski, m. Bydgoszcz, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, m. Grudziądz, Grudziądzki, Inowrocławski, Lipnowski, Mogileński, Nakielski, Radziejowski, Rypiński, Sępoleński, Świecki, m. Toruń, Toruński, Tucholski, Wąbrzeski, m. Włocławek, Włocławski, Żniński

Sąsiednie województwa

Łódzkie, Mazowieckie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze SKO

ul. Targowa 13/15,
87-100 Toruń
tel. 56 6591639
fax: 56 6553417
Odwołania od decyzji Urzędów Marszałkowskich rozpatrują SKO w miastach-siedzibach tych Urzędów.

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń
tel. 56-6228600, fax: 56-6227485
internet: e-mail

Ośrodki doradztwa rolniczego

ODR Centrum Regionalne
Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 56-6789231 do 34, fax: 56-6789235
internet: e-mail  www

DANE DLA WOJEWÓDZTWA

Ludność

2069.00 tys.
5.00% ludności kraju
w tym:
- w miastach: 60.00 %
zaludnienie: 115 mieszk./km2

Powierzchnia

17969.00 km2
5.00% powierzchni kraju
w tym:
- użytki rolne: 65.00%
- użytki leśne: 23.00%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

(30.09.2012): 3252.90 zł
- do poprzedniego półrocza: 103.0%
- do średniej krajowej: 88.2%

Stopa bezrobocia

(31.03.2013): 18.90%
- do poprzedniego kwartału (=100): 105.6
- do średniej krajowej (=100): 132.2

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA (2007)
- w produkcie krajowym brutto: 4.00%
- w krajowej wartości nakładów inwestycyjnych: 3.00%
- w krajowej wartości brutto środków trwałych: 4.00%
Lokalizacja    wybór województwa
lokalizacja
Parlament, Prezydent, Rząd,
urzędy oraz instytucje centralne


Stolica Państwa: Warszawa


hyde park  Hyde Park
  CYTATY MIESIĄCA
  wydarzenia, opinie

P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y