Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Ośr. adm.: TORUŃ    

Sobota 23.02.2019
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 N O T E S 

Urząd Marszałkowski

pl. Teatralny 2,
87-100 Toruń
tel. (+48) 566218600
fax: (+48) 566218553
www.kujawsko-pomorskie.pl

email: sekretarz@kujawsko-pomorskie.pl


Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu JST

Sejmik Województwa

pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. 56-6218390, fax 56-6210485

Administracja rządowa

Kujawsko-Pomorski
Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 3,
85-950 Bydgoszcz
tel. 52-3497913
fax: 52-3497294

Główny Urząd Statystyczny

JST w statystyce GUS

Vademecum Samorządowca

Pomoc UE

Pomoc Unii Europejskiej

Kontakty w bliskiej okolicy

Informacje, bezpłatne konsultacje, porady, obsługa - w województwie.

Dane Urzędów Skarbowych

znajdują się na stronach gmin.

W województwie:
- gmin: 144
- miast: 52

Powiaty w województwie

Aleksandrowski, Brodnicki, Bydgoski, m. Bydgoszcz, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, m. Grudziądz, Grudziądzki, Inowrocławski, Lipnowski, Mogileński, Nakielski, Radziejowski, Rypiński, Sępoleński, Świecki, m. Toruń, Toruński, Tucholski, Wąbrzeski, m. Włocławek, Włocławski, Żniński

Sąsiednie województwa

Łódzkie, Mazowieckie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze SKO

ul. Targowa 13/15,
87-100 Toruń
tel. 56 6591639
fax: 56 6553417
Odwołania od decyzji Urzędów Marszałkowskich rozpatrują SKO w miastach-siedzibach tych Urzędów.

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń
tel. 56-6228600, fax: 56-6227485
internet: e-mail

Ośrodki doradztwa rolniczego

ODR Centrum Regionalne
Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 56-6789231 do 34, fax: 56-6789235
internet: e-mail  www

DANE DLA WOJEWÓDZTWA

Ludność

2069.00 tys.
5.00% ludności kraju
w tym:
- w miastach: 60.00 %
zaludnienie: 115 mieszk./km2

Powierzchnia

17969.00 km2
5.00% powierzchni kraju
w tym:
- użytki rolne: 65.00%
- użytki leśne: 23.00%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

(30.09.2012): 3252.90 zł
- do poprzedniego półrocza: 103.0%
- do średniej krajowej: 88.2%

Stopa bezrobocia

(31.03.2013): 18.90%
- do poprzedniego kwartału (=100): 105.6
- do średniej krajowej (=100): 132.2

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA (2007)
- w produkcie krajowym brutto: 4.00%
- w krajowej wartości nakładów inwestycyjnych: 3.00%
- w krajowej wartości brutto środków trwałych: 4.00%
Lokalizacja    wybór województwa
lokalizacja
Parlament, Prezydent, Rząd,
urzędy oraz instytucje centralne


Stolica Państwa: Warszawa


hyde park  Hyde Park
  CYTATY MIESIĄCA
  wydarzenia, opinie

P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y