Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Miasto Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Powiat: Ostrowiecki   Województwo: Świętokrzyskie

Czwartek 13.12.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Nr KRS: 0000015916
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.19

Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"

Os Ogrody 16, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Nr KRS: 0000017279
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.19

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło w Skoszynie

Skoszyn 64, 27-425 Waśniów

Nr KRS: 0000025197
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.29

Stowarzyszenie "Serce"

ul. Polna 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Nr KRS: 0000025262
Data uzyskania statusu OPP: 2005.12.16

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "Saron" w Ostrowcu Świętokrzyskim

Os Ogrody 16, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Nr KRS: 0000025407
Data uzyskania statusu OPP: 2005.12.16

Jacht Klub "Ostrowiec"

Os Stawki 18 m. 39, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Nr KRS: 0000026006
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.07

Stowarzyszenie "Świętokrzyski Bank Żywności"

Al. 3 Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Nr KRS: 0000035605
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.13

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt"

Bałtów 55, 27-423 Bałtów

Nr KRS: 0000038139
Data uzyskania statusu OPP: 2005.09.19

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej

ul. Warszawska 48, 27-415 Kunów

Nr KRS: 0000039796
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.29

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Trzeciaków 35, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Nr KRS: 0000044220
Data uzyskania statusu OPP: 2005.09.01

Fundacja na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim "Daj Szansę Innym"

Al. 3 Maja 13 A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Nr KRS: 0000116626
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.08

Stowarzyszenie "Troska" na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Nr KRS: 0000186553
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.22

Fundacja "Nigdy Nie Będziesz Sam"

Al. 3 Maja 13, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Nr KRS: 0000200484
Data uzyskania statusu OPP: 2006.07.12

Stowarzyszenie "Bez Pardonu"

ul. 11 Listopada 20 A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Nr KRS: 0000208270
Data uzyskania statusu OPP: 2006.04.12

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Psychicznie Chorych "Barka"

Os Słoneczne 49, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Nr KRS: 0000247614
Data uzyskania statusu OPP: 2006.12.21
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A