Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Województwo Świętokrzyskie

Ośr. adm.: KIELCE    

Sobota 13.04.2024
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 N O T E S 

Urząd Marszałkowski

al. IX Wieków Kielc 3,
25-016 Kielce
tel. (+48) 413421549
fax: (+48) 413445265
www.sejmik.kielce.pl

email: kancelaria@sejmik.kielce.pl


Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu JST

Sejmik Województwa

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. 41-3421944, fax 41-3421944

Administracja rządowa

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce
tel. 41-3421222
fax: 41-3444360

Główny Urząd Statystyczny

JST w statystyce GUS

Vademecum Samorządowca

Pomoc UE

Pomoc Unii Europejskiej

Kontakty w bliskiej okolicy

Informacje, bezpłatne konsultacje, porady, obsługa - w województwie.

Dane Urzędów Skarbowych

znajdują się na stronach gmin.

W województwie:
- gmin: 102
- miast: 31

Powiaty w województwie

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, m. Kielce, Kielecki, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski

Sąsiednie województwa

Lubelskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Podkarpackie, Śląskie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze SKO

al. IX Wieków Kielc 3,
25-955 Kielce
tel. 41 3421210
fax: 41 3681046
Odwołania od decyzji Urzędów Marszałkowskich rozpatrują SKO w miastach-siedzibach tych Urzędów.

Wojewódzki Urząd Pracy
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. 41-3444976, fax: 41-3680825
internet: e-mail

Ośrodki doradztwa rolniczego

ODR Wojewódzki
ul. Piotrkowska 30, 26-203 Modliszewice
tel. 41-3722284 do 86, fax: 41-3723486
internet: e-mail  
Rejonowy

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 41-3421756, fax: 41-
internet:   

DANE DLA WOJEWÓDZTWA

Ludność

1266.00 tys.
3.00% ludności kraju
w tym:
- w miastach: 45.00 %
zaludnienie: 112 mieszk./km2

Powierzchnia

11691.00 km2
3.00% powierzchni kraju
w tym:
- użytki rolne: 63.00%
- użytki leśne: 28.00%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

(30.09.2012): 3300.62 zł
- do poprzedniego półrocza: 101.9%
- do średniej krajowej: 89.5%

Stopa bezrobocia

(31.03.2013): 16.60%
- do poprzedniego kwartału (=100): 105.1
- do średniej krajowej (=100): 116.1

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA (2007)
- w produkcie krajowym brutto: 2.00%
- w krajowej wartości nakładów inwestycyjnych: 2.00%
- w krajowej wartości brutto środków trwałych: 2.00%
Lokalizacja    wybór województwa
lokalizacja
Parlament, Prezydent, Rząd,
urzędy oraz instytucje centralne


Stolica Państwa: Warszawa


hyde park  Hyde Park
  CYTATY MIESIĄCA
  wydarzenia, opinie

P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y