Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba się do nich dobrze przygotować ••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Województwo Świętokrzyskie

Ośr. adm.: KIELCE    

Piątek 15.11.2019
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 N O T E S 

Urząd Marszałkowski

al. IX Wieków Kielc 3,
25-016 Kielce
tel. (+48) 413421549
fax: (+48) 413445265
www.sejmik.kielce.pl

email: kancelaria@sejmik.kielce.pl


Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu JST

Sejmik Województwa

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. 41-3421944, fax 41-3421944

Administracja rządowa

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce
tel. 41-3421222
fax: 41-3444360

Główny Urząd Statystyczny

JST w statystyce GUS

Vademecum Samorządowca

Pomoc UE

Pomoc Unii Europejskiej

Kontakty w bliskiej okolicy

Informacje, bezpłatne konsultacje, porady, obsługa - w województwie.

Dane Urzędów Skarbowych

znajdują się na stronach gmin.

W województwie:
- gmin: 102
- miast: 31

Powiaty w województwie

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, m. Kielce, Kielecki, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski

Sąsiednie województwa

Lubelskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Podkarpackie, Śląskie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze SKO

al. IX Wieków Kielc 3,
25-955 Kielce
tel. 41 3421210
fax: 41 3681046
Odwołania od decyzji Urzędów Marszałkowskich rozpatrują SKO w miastach-siedzibach tych Urzędów.

Wojewódzki Urząd Pracy
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. 41-3444976, fax: 41-3680825
internet: e-mail

Ośrodki doradztwa rolniczego

ODR Wojewódzki
ul. Piotrkowska 30, 26-203 Modliszewice
tel. 41-3722284 do 86, fax: 41-3723486
internet: e-mail  
Rejonowy

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 41-3421756, fax: 41-
internet:   

DANE DLA WOJEWÓDZTWA

Ludność

1266.00 tys.
3.00% ludności kraju
w tym:
- w miastach: 45.00 %
zaludnienie: 112 mieszk./km2

Powierzchnia

11691.00 km2
3.00% powierzchni kraju
w tym:
- użytki rolne: 63.00%
- użytki leśne: 28.00%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

(30.09.2012): 3300.62 zł
- do poprzedniego półrocza: 101.9%
- do średniej krajowej: 89.5%

Stopa bezrobocia

(31.03.2013): 16.60%
- do poprzedniego kwartału (=100): 105.1
- do średniej krajowej (=100): 116.1

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA (2007)
- w produkcie krajowym brutto: 2.00%
- w krajowej wartości nakładów inwestycyjnych: 2.00%
- w krajowej wartości brutto środków trwałych: 2.00%
Lokalizacja    wybór województwa
lokalizacja
Parlament, Prezydent, Rząd,
urzędy oraz instytucje centralne


Stolica Państwa: Warszawa


hyde park  Hyde Park
  CYTATY MIESIĄCA
  wydarzenia, opinie

P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y