Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Gmina Klimontów

Powiat: Sandomierski   Województwo: Świętokrzyskie

Czwartek 7.12.2023
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Zatrudnieniu, Rehabilitacji I Rewalidacji oraz Bezrobotnym i Poszukującym Pracy w Uaktywnieniu Zawodowym "Integracja"

ul. Jakubowskiego 5, 27-600 Sandomierz

Nr KRS: 0000010679
Data uzyskania statusu OPP: 2006.12.29

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Rodzinom i Osobom w Trudnej Sytuacji Życiowej "Człowiek Człowiekowi..."

Piotrowice, 27-630 Zawichost

Nr KRS: 0000013683
Data uzyskania statusu OPP: 2008.01.14

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Tratwa"

ul. Zawichojska 13, 27-600 Sandomierz

Nr KRS: 0000040513
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.21

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Chorobą Alzheimera

ul. Szkolna 8, 27-660 Koprzywnica

Nr KRS: 0000116751
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.06

Stowarzyszenie Miłośników Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach

ul. Sulisławice 11, 27-670 Łoniów

Nr KRS: 0000172794
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.14

Instytucja Kościelna "Caritas" Diecezji Sandomierskiej

ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz

Nr KRS: 0000213751
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.29

Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt

ul. Rynek 3, 27-600 Sandomierz

Nr KRS: 0000236688
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.22

Ludowy Zespół Sportowy w Samborcu

ul. Samborzec 43, 27-650 Samborzec

Nr KRS: 0000252073
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.28
P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y