Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Miasto Gmina Sandomierz

Powiat: Sandomierski   Województwo: Świętokrzyskie

Poniedziałek 22.10.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Zatrudnieniu, Rehabilitacji I Rewalidacji oraz Bezrobotnym i Poszukującym Pracy w Uaktywnieniu Zawodowym "Integracja"

ul. Jakubowskiego 5, 27-600 Sandomierz

Nr KRS: 0000010679
Data uzyskania statusu OPP: 2006.12.29

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Rodzinom i Osobom w Trudnej Sytuacji Życiowej "Człowiek Człowiekowi..."

Piotrowice, 27-630 Zawichost

Nr KRS: 0000013683
Data uzyskania statusu OPP: 2008.01.14

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Tratwa"

ul. Zawichojska 13, 27-600 Sandomierz

Nr KRS: 0000040513
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.21

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Chorobą Alzheimera

ul. Szkolna 8, 27-660 Koprzywnica

Nr KRS: 0000116751
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.06

Stowarzyszenie Miłośników Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach

ul. Sulisławice 11, 27-670 Łoniów

Nr KRS: 0000172794
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.14

Instytucja Kościelna "Caritas" Diecezji Sandomierskiej

ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz

Nr KRS: 0000213751
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.29

Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt

ul. Rynek 3, 27-600 Sandomierz

Nr KRS: 0000236688
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.22

Ludowy Zespół Sportowy w Samborcu

ul. Samborzec 43, 27-650 Samborzec

Nr KRS: 0000252073
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.28
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A