Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Powiat Braniewski

Ośr. adm.: BRANIEWO   Województwo: Warmińsko-Mazurskie

Czwartek 22.02.2024
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie

ul. Kościuszki 10, 14-500 Braniewo

Nr KRS: 0000002043
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.21

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej "Socjal" w Braniewie

ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo

Nr KRS: 0000003007
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.06

Klub Sportowy "Wałsza" w Pieniężnie

ul. Braniewska 1 m. 1, 14-520 Pieniężno

Nr KRS: 0000009872
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.01

Klub Seniora "Wrzos" w Braniewie

ul. Moniuszki 9 A, 14-500 Braniewo

Nr KRS: 0000054327
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.08

Miejski Klub Sportowy "Zatoka"

ul. Botaniczna 4, 14-500 Braniewo

Nr KRS: 0000130277
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.10

Fromborski Fundusz Stypendialny

ul. Katedralna 11, 14-530 Frombork

Nr KRS: 0000167501
Data uzyskania statusu OPP: 2006.05.22

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Winron"

ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo

Nr KRS: 0000174443
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.31
P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y