Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Ośr. adm.: OLSZTYN    

Wtorek 19.02.2019
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 N O T E S 

Urząd Marszałkowski

ul. Emilii Plater 1,
10-562 Olsztyn
tel. (+48) 895219100 do 02
fax: (+48) 895219109
www.wrota.warmia.mazury.pl

email: gabinet@warmia.mazury.pl


Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu JST

Sejmik Województwa

al. Piłsudskiego 7/9
10-950 Olsztyn
tel. 89-5232619, fax 89-5232485

Administracja rządowa

Warmińsko-Mazurski
Urząd Wojewódzki
al. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn
tel. 89-5232200
fax: 89-5277447

Główny Urząd Statystyczny

JST w statystyce GUS

Vademecum Samorządowca

Pomoc UE

Pomoc Unii Europejskiej

Kontakty w bliskiej okolicy

Informacje, bezpłatne konsultacje, porady, obsługa - w województwie.

Dane Urzędów Skarbowych

znajdują się na stronach gmin.

W województwie:
- gmin: 116
- miast: 49

Powiaty w województwie

Bartoszycki, Braniewski, Działdowski, m. Elbląg, Elbląski, Ełcki, Giżycki, Gołdapski, Iławski, Kętrzyński, Lidzbarski, Mrągowski, Nidzicki, Nowomiejski, Olecki, m. Olsztyn, Olsztyński, Ostródzki, Piski, Szczycieński, Węgorzewski

Sąsiednie województwa

Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Podlaskie, Pomorskie
Województwo sąsiaduje z Rosją

Samorządowe Kolegium Odwoławcze SKO

ul. Kajki 10/12,
10-547 Olsztyn
tel. 89 5235396
fax: 89 5274937
Odwołania od decyzji Urzędów Marszałkowskich rozpatrują SKO w miastach-siedzibach tych Urzędów.

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn
tel. 89-5275107, fax: 89-5272678
internet: e-mail

Ośrodki doradztwa rolniczego

ODR Wojewódzki
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89-5266942, 5269199, fax: 89-5264439
internet: e-mail  www

DANE DLA WOJEWÓDZTWA

Ludność

1427.00 tys.
3.00% ludności kraju
w tym:
- w miastach: 58.00 %
zaludnienie: 60 mieszk./km2

Powierzchnia

24202.00 km2
7.00% powierzchni kraju
w tym:
- użytki rolne: 54.00%
- użytki leśne: 29.00%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

(30.09.2012): 3136.24 zł
- do poprzedniego półrocza: 100.4%
- do średniej krajowej: 85.0%

Stopa bezrobocia

(31.03.2013): 22.30%
- do poprzedniego kwartału (=100): 105.2
- do średniej krajowej (=100): 155.9

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA (2007)
- w produkcie krajowym brutto: 2.00%
- w krajowej wartości nakładów inwestycyjnych: 2.00%
- w krajowej wartości brutto środków trwałych: 3.00%
Lokalizacja    wybór województwa
lokalizacja
Parlament, Prezydent, Rząd,
urzędy oraz instytucje centralne


Stolica Państwa: Warszawa


hyde park  Hyde Park
  CYTATY MIESIĄCA
  wydarzenia, opinie

P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y