Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Ośr. adm.: OLSZTYN    

Wtorek 21.05.2024
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 N O T E S 

Urząd Marszałkowski

ul. Emilii Plater 1,
10-562 Olsztyn
tel. (+48) 895219100 do 02
fax: (+48) 895219109
www.wrota.warmia.mazury.pl

email: gabinet@warmia.mazury.pl


Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu JST

Sejmik Województwa

al. Piłsudskiego 7/9
10-950 Olsztyn
tel. 89-5232619, fax 89-5232485

Administracja rządowa

Warmińsko-Mazurski
Urząd Wojewódzki
al. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn
tel. 89-5232200
fax: 89-5277447

Główny Urząd Statystyczny

JST w statystyce GUS

Vademecum Samorządowca

Pomoc UE

Pomoc Unii Europejskiej

Kontakty w bliskiej okolicy

Informacje, bezpłatne konsultacje, porady, obsługa - w województwie.

Dane Urzędów Skarbowych

znajdują się na stronach gmin.

W województwie:
- gmin: 116
- miast: 49

Powiaty w województwie

Bartoszycki, Braniewski, Działdowski, m. Elbląg, Elbląski, Ełcki, Giżycki, Gołdapski, Iławski, Kętrzyński, Lidzbarski, Mrągowski, Nidzicki, Nowomiejski, Olecki, m. Olsztyn, Olsztyński, Ostródzki, Piski, Szczycieński, Węgorzewski

Sąsiednie województwa

Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Podlaskie, Pomorskie
Województwo sąsiaduje z Rosją

Samorządowe Kolegium Odwoławcze SKO

ul. Kajki 10/12,
10-547 Olsztyn
tel. 89 5235396
fax: 89 5274937
Odwołania od decyzji Urzędów Marszałkowskich rozpatrują SKO w miastach-siedzibach tych Urzędów.

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn
tel. 89-5275107, fax: 89-5272678
internet: e-mail

Ośrodki doradztwa rolniczego

ODR Wojewódzki
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89-5266942, 5269199, fax: 89-5264439
internet: e-mail  www

DANE DLA WOJEWÓDZTWA

Ludność

1427.00 tys.
3.00% ludności kraju
w tym:
- w miastach: 58.00 %
zaludnienie: 60 mieszk./km2

Powierzchnia

24202.00 km2
7.00% powierzchni kraju
w tym:
- użytki rolne: 54.00%
- użytki leśne: 29.00%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

(30.09.2012): 3136.24 zł
- do poprzedniego półrocza: 100.4%
- do średniej krajowej: 85.0%

Stopa bezrobocia

(31.03.2013): 22.30%
- do poprzedniego kwartału (=100): 105.2
- do średniej krajowej (=100): 155.9

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA (2007)
- w produkcie krajowym brutto: 2.00%
- w krajowej wartości nakładów inwestycyjnych: 2.00%
- w krajowej wartości brutto środków trwałych: 3.00%
Lokalizacja    wybór województwa
lokalizacja
Parlament, Prezydent, Rząd,
urzędy oraz instytucje centralne


Stolica Państwa: Warszawa


hyde park  Hyde Park
  CYTATY MIESIĄCA
  wydarzenia, opinie

P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y