Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Powiat Iławski

Ośr. adm.: IŁAWA   Województwo: Warmińsko-Mazurskie

Środa 24.07.2024
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego "Promyk"

ul. Kard. Wyszyńskiego 2 A, 14-200 Iława

Nr KRS: 0000019992
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.24

Stowarzyszenie na rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej "Przystań"

ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława

Nr KRS: 0000020098
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.04

Towarzystwo Tenisa Ziemnego w Iławie

ul. Sobieskiego 47 B m. 18, 14-200 Iława

Nr KRS: 0000036263
Data uzyskania statusu OPP: 2006.01.02

Iławskie Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu

ul. Dąbrowskiego 11 m. 11, 14-200 Iława

Nr KRS: 0000046239
Data uzyskania statusu OPP: 2005.05.05

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ząbrowa

Ząbrowo 63 A, 14-241 Ząbrowo

Nr KRS: 0000048809
Data uzyskania statusu OPP: 2005.12.30

Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki"

ul. Chełmińska 1, 14-202 Iława

Nr KRS: 0000051167
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.17

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym "Jesteśmy"

ul. Kościuszki 23 A, 14-200 Iława

Nr KRS: 0000056428
Data uzyskania statusu OPP: 2006.01.20

Stowarzyszenie Chór "Camerata" w Iławie

ul. Mierosławskiego 10, 14-200 Iława

Nr KRS: 0000065363
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.22

Klub Sportowy "Jeziorak" Iława

ul. Sienkiewicza 1, 14-200 Iława

Nr KRS: 0000083666
Data uzyskania statusu OPP: 2006.04.27
P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y