Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Miasto Gmina Powiat Elbląg

Województwo: Warmińsko-Mazurskie    

Poniedziałek 22.10.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu

ul. Św. Ducha 19, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000001304
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.14

Towarzystwo Pomocy "Dajmy Szansę"

ul. Nowodworska 49, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000003529
Data uzyskania statusu OPP: 2004.03.08

Stowarzyszenie Kulturalne "Viva Art" w Elblągu

ul. Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000004316
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.06

Integracyjny Klub Sportowy "Atak" w Elblągu

ul. Robotnicza 68, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000004935
Data uzyskania statusu OPP: 2007.05.30

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 "Nasza Szkoła" w Gronowie Górnym

ul. Szmaragdowa 5, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000005622
Data uzyskania statusu OPP: 2007.09.03

Stowarzyszenie "Lions Club Elbląg"

Pl. Słowiański 2, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000010924
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.01

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki "Cantata" w Elblągu

ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000011703
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.12

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne

ul. Wodna 1 A, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000015075
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.17

Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej "Szansa" w Elblągu

ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000023462
Data uzyskania statusu OPP: 2004.03.15

Klub Sportowy "Olimpia" Elbląg

ul. Agrikola 8, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000031017
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.01

Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Robotnicza 68, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000031769
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.19

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział Ziemi Elbląskiej

ul. Krótka 5, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000032443
Data uzyskania statusu OPP: 2005.07.13

Fundacja "Elbląg" - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego

ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000033301
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.07

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty

ul. Saperów 14 F, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000039008
Data uzyskania statusu OPP: 2005.11.02

Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion "Bałtyk"

ul. Św. Ducha 3 m. 4, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000042453
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.30

Stowarzyszenie "Serce za Uśmiech" przy 110 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu

ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000050757
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.15

Stowarzyszenie Promocji Zawodowej Kobiet i Młodzieży

ul. Bema 54, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000079427
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.15

Stowarzyszenie "Elbląski Bank Żywności"

ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000106109
Data uzyskania statusu OPP: 2006.04.27

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza

ul. Grunwaldzka 85, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000124190
Data uzyskania statusu OPP: 2004.03.18

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa - Oddział w Elblągu

ul. Bydgoska 22, 82-310 Elbląg

Nr KRS: 0000170358
Data uzyskania statusu OPP: 2005.10.06

Ludowy Klub Sportowy "Mlexer"

ul. Skrzydlata 1 A, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000170644
Data uzyskania statusu OPP: 2005.07.05

Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Elblągu

ul. Orzeszkowej 2/4, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000178814
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.07

Stowarzyszenie Integracyjne "Razem"

ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000198887
Data uzyskania statusu OPP: 2006.05.10

Stowarzyszenie Spokrewnionych Rodzin Zastępczych

ul. Piechoty 4, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000211975
Data uzyskania statusu OPP: 2005.07.12

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu

ul. 1 Maja 37, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000215256
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.03

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - Oddział w Elblągu

ul. Moniuszki 2, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000218189
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.28

Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego

ul. Chopina 10, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000246821
Data uzyskania statusu OPP: 2006.12.21

Uczniowski Klub Sportowy "Jar"

ul. Korczaka 34, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000247123
Data uzyskania statusu OPP: 2005.12.15

Stowarzyszenie "Łączy nas Kanał Elbląski" - Lokalna Grupa Działania

ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000251035
Data uzyskania statusu OPP: 2007.04.02

Instytucja Kościelna "Caritas" Diecezji Elbląskiej

ul. Zamkowa 17, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000271874
Data uzyskania statusu OPP: 2007.01.15

Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy "Concordia"

ul. Trybunalska 19 A m. 2, 82-300 Elbląg

Nr KRS: 0000278728
Data uzyskania statusu OPP: 2007.04.24
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A