Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Gmina Wilczęta

Powiat: Braniewski   Województwo: Warmińsko-Mazurskie

Środa 21.11.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie

ul. Kościuszki 10, 14-500 Braniewo

Nr KRS: 0000002043
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.21

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej "Socjal" w Braniewie

ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo

Nr KRS: 0000003007
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.06

Klub Sportowy "Wałsza" w Pieniężnie

ul. Braniewska 1 m. 1, 14-520 Pieniężno

Nr KRS: 0000009872
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.01

Klub Seniora "Wrzos" w Braniewie

ul. Moniuszki 9 A, 14-500 Braniewo

Nr KRS: 0000054327
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.08

Miejski Klub Sportowy "Zatoka"

ul. Botaniczna 4, 14-500 Braniewo

Nr KRS: 0000130277
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.10

Fromborski Fundusz Stypendialny

ul. Katedralna 11, 14-530 Frombork

Nr KRS: 0000167501
Data uzyskania statusu OPP: 2006.05.22

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Winron"

ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo

Nr KRS: 0000174443
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.31
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A