Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Gmina Piecki

Powiat: Mrągowski   Województwo: Warmińsko-Mazurskie

Środa 21.11.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie i Poradnictwa Specjalistycznego "Synapsa"

Pl. Kajki 2 m. 8, 11-700 Mrągowo

Nr KRS: 0000005380
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.12

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży "Sukces"

Os Mazurskie 32 m. 51, 11-700 Mrągowo

Nr KRS: 0000012703
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.24

Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych MS

ul. Kajki 128, 11-730 Mikołajki

Nr KRS: 0000032421
Data uzyskania statusu OPP: 2004.02.20

Fundacja "Zwierzęta Eulalii"

ul. Giżycka 6, 11-700 Mrągowo

Nr KRS: 0000038479
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.04

Klub Sportowy "Baza Mrągowo"

ul. Nadbrzeżna 4, 11-700 Mrągowo

Nr KRS: 0000048772
Data uzyskania statusu OPP: 2005.07.27

Miejski Klub Sportowy "Mrągowia"

ul. Mrongowiusza 1, 11-700 Mrągowo

Nr KRS: 0000050551
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.14

Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe

ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo

Nr KRS: 0000247174
Data uzyskania statusu OPP: 2008.02.14

Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy "Remedium"

Pl. Kajki 2 m. 8, 11-700 Mrągowo

Nr KRS: 0000269337
Data uzyskania statusu OPP: 2008.02.07

Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach

ul. Michała Kajki 84, 11-730 Mikołajki

Nr KRS: 0000272830
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.05
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A