Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Powiat Sztumski

Ośr. adm.: SZTUM   Województwo: Pomorskie

Poniedziałek 26.02.2024
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie

ul. Koniecwałd 1, 82-400 Sztum

Nr KRS: 0000011769
Data uzyskania statusu OPP: 2005.10.31

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu

ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń

Nr KRS: 0000041609
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.01

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekłe Chorym "Dar Serca"

ul. Reja 12, 82-400 Sztum

Nr KRS: 0000127529
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.03

Fundacja "Indeks"

ul. Morawskiego 10 m. 6, 82-400 Sztum

Nr KRS: 0000189963
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.16

Stowarzyszenie "Przyjaciele Dzieci"

ul. Chełmińska 7, 82-400 Sztum

Nr KRS: 0000277270
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.30
P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y