Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Powiat Sztumski

Ośr. adm.: SZTUM   Województwo: Pomorskie

Niedziela 24.06.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie

ul. Koniecwałd 1, 82-400 Sztum

Nr KRS: 0000011769
Data uzyskania statusu OPP: 2005.10.31

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu

ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń

Nr KRS: 0000041609
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.01

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekłe Chorym "Dar Serca"

ul. Reja 12, 82-400 Sztum

Nr KRS: 0000127529
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.03

Fundacja "Indeks"

ul. Morawskiego 10 m. 6, 82-400 Sztum

Nr KRS: 0000189963
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.16

Stowarzyszenie "Przyjaciele Dzieci"

ul. Chełmińska 7, 82-400 Sztum

Nr KRS: 0000277270
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.30
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A