Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Powiat Sztumski

Ośr. adm.: SZTUM   Województwo: Pomorskie

Poniedziałek 17.12.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie

ul. Koniecwałd 1, 82-400 Sztum

Nr KRS: 0000011769
Data uzyskania statusu OPP: 2005.10.31

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu

ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń

Nr KRS: 0000041609
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.01

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekłe Chorym "Dar Serca"

ul. Reja 12, 82-400 Sztum

Nr KRS: 0000127529
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.03

Fundacja "Indeks"

ul. Morawskiego 10 m. 6, 82-400 Sztum

Nr KRS: 0000189963
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.16

Stowarzyszenie "Przyjaciele Dzieci"

ul. Chełmińska 7, 82-400 Sztum

Nr KRS: 0000277270
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.30
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A