Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
Wszechwładza zagrożewniem
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza: POLSCE - przyjaznej otwartości, POLAKOM - odrodzenia braterstwa, POLKOM - wyzwolonej równości - na ten Nowy Rok! ••• 20 grudnia Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że podjął decyzję o podpisaniu uchwalonych w grudniu przez Sejm i Senat ustaw: o Sądzie Najwyższym oraz o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Za drzwiami zamkniętymi dla wiedzy obywateli - Prezydent RP z prezesem partii PiS ugadują treść szczególnie ważnych ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od 13 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Polityka zagraniczna "dobrej zmiany" sięga międzymorza - od Bałtyku do Balatonu ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków oraz Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Powiat Sztumski

Ośr. adm.: SZTUM   Województwo: Pomorskie

Środa 17.01.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie

ul. Koniecwałd 1, 82-400 Sztum

Nr KRS: 0000011769
Data uzyskania statusu OPP: 2005.10.31

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu

ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń

Nr KRS: 0000041609
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.01

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekłe Chorym "Dar Serca"

ul. Reja 12, 82-400 Sztum

Nr KRS: 0000127529
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.03

Fundacja "Indeks"

ul. Morawskiego 10 m. 6, 82-400 Sztum

Nr KRS: 0000189963
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.16

Stowarzyszenie "Przyjaciele Dzieci"

ul. Chełmińska 7, 82-400 Sztum

Nr KRS: 0000277270
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.30
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A