Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Gmina Łagów

Powiat: Świebodziński   Województwo: Lubuskie

Czwartek 13.12.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Świebodziński Związek Kresowian Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Paderewskiego 5, 66-200 Świebodzin

Nr KRS: 0000009080
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.13

Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe

ul. Szpitalna 3, 66-200 Świebodzin

Nr KRS: 0000012815
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.17

Fundacja "Chirurgia Świebodzin"

ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin

Nr KRS: 0000039539
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.11

Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych "Idea"

Os Kopernika 99, 66-200 Świebodzin

Nr KRS: 0000197134
Data uzyskania statusu OPP: 2004.02.26

Świebodzińskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

Os Łużyckie 34 m. 9, 66-200 Świebodzin

Nr KRS: 0000216950
Data uzyskania statusu OPP: 2006.08.30

Stowarzyszenie "Nasz Szpital"

ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin

Nr KRS: 0000223168
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.22
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A