Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Województwo Lubuskie

Ośr. adm.: ZIELONA GÓRA    

Sobota 13.04.2024
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 N O T E S 

Urząd Marszałkowski

ul. Podgórna 7,
65-424 Zielona Góra
tel. (+48) 684565200
fax: (+48) 684565296
www.lubuskie.pl

email: kancelaria.ogolna@lubuskie.pl


Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu JST

Sejmik Województwa

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. 068-3279481, fax 068-3279481

Administracja rządowa

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8,
66-413 Gorzów Wielkopolski
tel. 95-7215600
fax: 95-7223680

Główny Urząd Statystyczny

JST w statystyce GUS

Vademecum Samorządowca

Pomoc UE

Pomoc Unii Europejskiej

Kontakty w bliskiej okolicy

Informacje, bezpłatne konsultacje, porady, obsługa - w województwie.

Dane Urzędów Skarbowych

znajdują się na stronach gmin.

W województwie:
- gmin: 83
- miast: 42

Powiaty w województwie

m. Gorzów Wielkopolski, Gorzowski, Krośnieński, Międzyrzecki, Nowosolski, Słubicki, Strzelecko-Drezdenecki, Sulęciński, Świebodziński, Wschowski, m. Zielona Góra, Zielonogórski, Żagański, Żarski

Sąsiednie województwa

Dolnośląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie
Województwo sąsiaduje z Niemcami

Samorządowe Kolegium Odwoławcze SKO

ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra
tel. 68 3271450
fax: 68 3279472
Odwołania od decyzji Urzędów Marszałkowskich rozpatrują SKO w miastach-siedzibach tych Urzędów.

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
tel. 68-3254111, fax: 68-3255695
internet: e-mail

Ośrodki doradztwa rolniczego

ODR Rejonowy
Kalsk 91, 66-100 Sulechów
tel. 68-3852091, 3852868, fax: 68-3852868
internet: e-mail  

DANE DLA WOJEWÓDZTWA

Ludność

1011.00 tys.
2.00% ludności kraju
w tym:
- w miastach: 63.00 %
zaludnienie: 72 mieszk./km2

Powierzchnia

13984.00 km2
4.00% powierzchni kraju
w tym:
- użytki rolne: 40.00%
- użytki leśne: 49.00%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

(30.09.2012): 3179.85 zł
- do poprzedniego półrocza: 101.2%
- do średniej krajowej: 86.2%

Stopa bezrobocia

(31.03.2013): 16.80%
- do poprzedniego kwartału (=100): 106.3
- do średniej krajowej (=100): 117.5

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA (2007)
- w produkcie krajowym brutto: 2.00%
- w krajowej wartości nakładów inwestycyjnych: 2.00%
- w krajowej wartości brutto środków trwałych: 2.00%
Lokalizacja    wybór województwa
lokalizacja
Parlament, Prezydent, Rząd,
urzędy oraz instytucje centralne


Stolica Państwa: Warszawa


hyde park  Hyde Park
  CYTATY MIESIĄCA
  wydarzenia, opinie

P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y