Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Województwo Lubuskie

Ośr. adm.: ZIELONA GÓRA    

Wtorek 22.01.2019
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 N O T E S 

Urząd Marszałkowski

ul. Podgórna 7,
65-424 Zielona Góra
tel. (+48) 684565200
fax: (+48) 684565296
www.lubuskie.pl

email: kancelaria.ogolna@lubuskie.pl


Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu JST

Sejmik Województwa

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. 068-3279481, fax 068-3279481

Administracja rządowa

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8,
66-413 Gorzów Wielkopolski
tel. 95-7215600
fax: 95-7223680

Główny Urząd Statystyczny

JST w statystyce GUS

Vademecum Samorządowca

Pomoc UE

Pomoc Unii Europejskiej

Kontakty w bliskiej okolicy

Informacje, bezpłatne konsultacje, porady, obsługa - w województwie.

Dane Urzędów Skarbowych

znajdują się na stronach gmin.

W województwie:
- gmin: 83
- miast: 42

Powiaty w województwie

m. Gorzów Wielkopolski, Gorzowski, Krośnieński, Międzyrzecki, Nowosolski, Słubicki, Strzelecko-Drezdenecki, Sulęciński, Świebodziński, Wschowski, m. Zielona Góra, Zielonogórski, Żagański, Żarski

Sąsiednie województwa

Dolnośląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie
Województwo sąsiaduje z Niemcami

Samorządowe Kolegium Odwoławcze SKO

ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra
tel. 68 3271450
fax: 68 3279472
Odwołania od decyzji Urzędów Marszałkowskich rozpatrują SKO w miastach-siedzibach tych Urzędów.

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
tel. 68-3254111, fax: 68-3255695
internet: e-mail

Ośrodki doradztwa rolniczego

ODR Rejonowy
Kalsk 91, 66-100 Sulechów
tel. 68-3852091, 3852868, fax: 68-3852868
internet: e-mail  

DANE DLA WOJEWÓDZTWA

Ludność

1011.00 tys.
2.00% ludności kraju
w tym:
- w miastach: 63.00 %
zaludnienie: 72 mieszk./km2

Powierzchnia

13984.00 km2
4.00% powierzchni kraju
w tym:
- użytki rolne: 40.00%
- użytki leśne: 49.00%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

(30.09.2012): 3179.85 zł
- do poprzedniego półrocza: 101.2%
- do średniej krajowej: 86.2%

Stopa bezrobocia

(31.03.2013): 16.80%
- do poprzedniego kwartału (=100): 106.3
- do średniej krajowej (=100): 117.5

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA (2007)
- w produkcie krajowym brutto: 2.00%
- w krajowej wartości nakładów inwestycyjnych: 2.00%
- w krajowej wartości brutto środków trwałych: 2.00%
Lokalizacja    wybór województwa
lokalizacja
Parlament, Prezydent, Rząd,
urzędy oraz instytucje centralne


Stolica Państwa: Warszawa


hyde park  Hyde Park
  CYTATY MIESIĄCA
  wydarzenia, opinie

P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y