Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Miasto Gmina Powiat Łódź

Województwo: Łódzkie    

Niedziela 16.12.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Klub Sportowy "Orzeł" Łódź

ul. 6 Sierpnia 71, 90-645 Łódź

Nr KRS: 0000004022
Data uzyskania statusu OPP: 2005.12.21

Stowarzyszenie Profilaktyczno-Wychowawcze "Fenix"

ul. Biedronkowa 17 m. 39, 91-358 Łódź

Nr KRS: 0000004836
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.14

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Artystycznego "Krajki"

Al. Kard. S. Wyszyńskiego 86, 94-050 Łódź

Nr KRS: 0000006158
Data uzyskania statusu OPP: 2007.05.17

Socjalna Fundacja źle Słyszących

ul. Narutowicza 130, 90-146 Łódź

Nr KRS: 0000006751
Data uzyskania statusu OPP: 2005.07.29

Oratorium im. Św. Jana Bosko

ul. Kopcińskiego 1/3, 90-242 Łódź

Nr KRS: 0000011409
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.12

Łódzki Szkolny Związek Sportowy

ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

Nr KRS: 0000013305
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.21

Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

ul. Piotrkowska 117 m. 19, 90-430 Łódź

Nr KRS: 0000014017
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.22

Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych

ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź

Nr KRS: 0000014184
Data uzyskania statusu OPP: 2006.01.24

Fundacja Pomocy Dzieciom "Dar Serca"

Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź

Nr KRS: 0000017864
Data uzyskania statusu OPP: 2005.05.19

Stowarzyszenie "Obywatel"

ul. Próchnika 1 lok. 301, 90-408 Łódź

Nr KRS: 0000021280
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.28

Fundacja Pomocy Dzieciom "Gaja" w Łodzi

ul. Więckowskiego 13 m. 10, 90-721 Łódź

Nr KRS: 0000024008
Data uzyskania statusu OPP: 2008.01.31

Fundacja im. Wojskowej Akademii Medycznej

ul. 6 Sierpnia 74, 90-647 Łódź

Nr KRS: 0000024460
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.18

Fundacja "Podaruj Serce Innym"

ul. Wapienna 15, 91-087 Łódź

Nr KRS: 0000024625
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.28

Łódzki Klub "Amazonka"

ul. Paderewskiego 13, 93-530 Łódź

Nr KRS: 0000027048
Data uzyskania statusu OPP: 2004.03.26

Chojeński Klub Sportowy

ul. Kosynierów Gdyńskich 18, 93-357 Łódź

Nr KRS: 0000029825
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.25

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Starszym "Puls"

ul. Jurczyńskiego 1/3 m. 13, 92-306 Łódź

Nr KRS: 0000031991
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.20

Fundacja "Weteran"

ul. Abramowskiego 5 m. 1-2, 90-355 Łódź

Nr KRS: 0000035360
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.08

Łódzki Związek Inwalidów Narządu Ruchu

Pl. Barlickiego 11 m. 7 A, 90-615 Łódź

Nr KRS: 0000036602
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.29

Polskie Towarzystwo Akupunktury z siedzibą w Warszawie

ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź

Nr KRS: 0000043917
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.20

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Łódź

ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź

Nr KRS: 0000049771
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.24

Towarzystwo Terenowych Opiekunów Społecznych "Samarytanin"

ul. Rewolucji 1905 r. 18 m. 33, 90-207 Łódź

Nr KRS: 0000050939
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.20

Polski Związek Głuchych - Oddział w Łodzi

ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź

Nr KRS: 0000051170
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.23

Fundacja "Bank Żywności"

ul. Piłsudskiego 150/152, 92-230 Łódź

Nr KRS: 0000052022
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.20

Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom "Dominik"

ul. Zielona 13, 90-601 Łódź

Nr KRS: 0000052291
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.19

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Łodzi

Al. Kościuszki 123, 90-441 Łódź

Nr KRS: 0000052550
Data uzyskania statusu OPP: 2004.08.11

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź

Nr KRS: 0000057880
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.26

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Alergicznymi I Zaburzeniami Odporności "Zielony Balonik"

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

Nr KRS: 0000063664
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.21

Fundacja Pomocy i Promocji "Pro Musica"

ul. Piotrkowska 182 m. 511, 90-368 Łódź

Nr KRS: 0000064286
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.14

Fundacja na rzecz Pomocy Chorym na Białaczki

ul. Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź

Nr KRS: 0000069531
Data uzyskania statusu OPP: 2007.02.09

Fundacja Nauki i Wychowania

ul. Wodna 34, 90-046 Łódź

Nr KRS: 0000070179
Data uzyskania statusu OPP: 2007.05.22

Stowarzyszenie "Komitet Dziecka"

Al. Wyszyńskiego 86 m. 8-9, 94-050 Łódź

Nr KRS: 0000070237
Data uzyskania statusu OPP: 2007.05.17

Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych w Łodzi

ul. Rewolucji 1905 r. 45, 90-215 Łódź

Nr KRS: 0000076130
Data uzyskania statusu OPP: 2005.09.29

Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej przy Zespole Szkół Salezjańskich im. Ks. Bosko w Łodzi "Salos-Wodna"

ul. Wodna 34, 90-046 Łódź

Nr KRS: 0000080992
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.21

Międzynarodowa Fundacja Kobiet

ul. Więckowskiego 13, 90-721 Łódź

Nr KRS: 0000085484
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.28

Fundacja Ulicy Piotrkowskiej

ul. Piotrkowska 102, 90-004 Łódź

Nr KRS: 0000086466
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.20

Polski Związek Niewidomych - Okręg Łódzki

ul. Więckowskiego 13, 90-721 Łódź

Nr KRS: 0000087884
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.06

Polska Organizacja Taekwondo Tradycyjnego i Sportowego

ul. Jaracza 40, 90-252 Łódź

Nr KRS: 0000089158
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.23

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

ul. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź

Nr KRS: 0000090256
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.05

Liga Kobiet Polskich - Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi

ul. Legionów 2, 90-401 Łódź

Nr KRS: 0000093656
Data uzyskania statusu OPP: 2006.09.18

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost"

ul. Próchnika 7, 90-408 Łódź

Nr KRS: 0000097425
Data uzyskania statusu OPP: 2006.08.22

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi

ul. Łagiewnicka 54/56 m. B 103, 91-463 Łódź

Nr KRS: 0000099030
Data uzyskania statusu OPP: 2006.01.20

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Osób Specjalnej Troski "Troska"

ul. Rojna 18 A, 91-128 Łódź

Nr KRS: 0000100708
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.19

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne

ul. Piotrkowska 102, 90-004 Łódź

Nr KRS: 0000108594
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.22

Łódzki Klub Biznesu

ul. Piotrkowska 85, 90-423 Łódź

Nr KRS: 0000108598
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.21

Fundacja "Gajusz"

ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź

Nr KRS: 0000109866
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.27

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Klub Myśli Społecznej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Lajkonika 5, 94-119 Łódź

Nr KRS: 0000112569
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.21

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

ul. Więckowskiego 33 m. 310, 90-734 Łódź

Nr KRS: 0000118574
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.30

Stowarzyszenie Zawodowe Niewidomych Techników Masażystów w Łodzi

ul. Dziewanny 24, 91-866 Łódź

Nr KRS: 0000120902
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.02

Łódzkie Towarzystwo Wspierania Dziecka i Rodziny "Lokomotywa"

ul. Pilarskiego 12, 90-231 Łódź

Nr KRS: 0000121010
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.15

Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy - Terenowy Oddział w Łodzi

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź

Nr KRS: 0000121646
Data uzyskania statusu OPP: 2006.01.17

Akademicki Związek Sportowy - Organizacja Środowiskowa w Łodzi

ul. Lumumby 22/26, 91-404 Łódź

Nr KRS: 0000122675
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.26

Młodzieżowy Klub Motorowy "Kometa"

ul. Prożka 3/5, 91-335 Łódź

Nr KRS: 0000122949
Data uzyskania statusu OPP: 2004.08.05

Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie

ul. Przybyszewskiego 111, 93-110 Łódź

Nr KRS: 0000123367
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.29

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatotropowymi "Hepa-Help"

ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź

Nr KRS: 0000123776
Data uzyskania statusu OPP: 2006.08.25

Fundacja Pomocy Dzieciom "Jaś i Małgosia"

ul. Tatrzańska 105, 93-279 Łódź

Nr KRS: 0000127075
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.06

Stowarzyszenie "Przeciw Przemocy"

ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź

Nr KRS: 0000130243
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.05

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą "Pomoc Młodym Diabetykom"

ul. Wojska Polskiego 55/61 m. 7, 91-748 Łódź

Nr KRS: 0000131585
Data uzyskania statusu OPP: 2008.02.12

Polskie Towarzystwo Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego

ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

Nr KRS: 0000131602
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.22

Fundacja "Happy Kids"

ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź

Nr KRS: 0000133286
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.07

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej

ul. Broniewskiego 1 A, 93-162 Łódź

Nr KRS: 0000134190
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.29

Fundacja Św. Jana Bożego

ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź

Nr KRS: 0000134759
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.05

Stowarzyszenie Zapobiegania Narkomanii "Zdrowie"

ul. Pomorska 54 m. 7, 91-408 Łódź

Nr KRS: 0000137403
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.28

Fundacja "Dyplomacja dla Pokoju"

ul. Brzozowa 3, 93-101 Łódź

Nr KRS: 0000137500
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.20

Stowarzyszenie "Hospicjum Łódzkie"

ul. Jaracza 55, 90-251 Łódź

Nr KRS: 0000137523
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.30

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Łodzi

ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź

Nr KRS: 0000138363
Data uzyskania statusu OPP: 2006.04.07

Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"

ul. Inżynierska 2/4, 93-569 Łódź

Nr KRS: 0000141749
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.27

Fundacja "Bałuckie Dzieci"

ul. Czarnieckiego 4, 91-844 Łódź

Nr KRS: 0000142305
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.29

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej

ul. Kolińskiego 26, 91-849 Łódź

Nr KRS: 0000143115
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.14

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 90-950 Łódź

Nr KRS: 0000145687
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.30

Fundacja im. Doktor Magdaleny Bartos

ul. Żubardzka 20 m. 52, 91-022 Łódź

Nr KRS: 0000149030
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.29

Atlas Sztuki Spółka z o.o.

ul. Piotrkowska 114/116, 90-006 Łódź

Nr KRS: 0000156709
Data uzyskania statusu OPP: 2006.12.28

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

ul. Strykowska 10/18, 91-725 Łódź

Nr KRS: 0000156849
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.28

Łódzki Okręgowy Związek Karate

ul. Lutomierska 42/Ii, 91-004 Łódź

Nr KRS: 0000157929
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.22

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Przytul Mnie"

ul. Zarzewska 62, 93-124 Łódź

Nr KRS: 0000158864
Data uzyskania statusu OPP: 2008.01.18

Stowarzyszenie "Łódzkie Hospicjum dla Dzieci"

ul. Nastrojowa 10, 91-496 Łódź

Nr KRS: 0000159689
Data uzyskania statusu OPP: 2007.11.21

Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat"

ul. Kościelna 6, 91-437 Łódź

Nr KRS: 0000161880
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.12

Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji

ul. Kamińskiego 18, 90-229 Łódź

Nr KRS: 0000163719
Data uzyskania statusu OPP: 2005.07.05

Pracownia Alternatywnego Wychowania

ul. Wólczańska 225, 93-005 Łódź

Nr KRS: 0000165424
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.17

Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi "Krwinka"

ul. Rewolucji 1905 r. 9, 90-273 Łódź

Nr KRS: 0000165702
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.20

Fundacja "Pro Arte"

Al. Kościuszki 123, 90-441 Łódź

Nr KRS: 0000166731
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.10

Stowarzyszenie "Edukacja i Wychowanie"

ul. Wierzbowa 8 m. 15, 91-410 Łódź

Nr KRS: 0000171444
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.12

Fundacja "Pomocna Dłoń"

ul. Skłodowskiej-Curie 4 A m. 1, 90-505 Łódź

Nr KRS: 0000172108
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.15

Fundacja Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź

Nr KRS: 0000172918
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.11

Stowarzyszenie "Zdrowe Życie"

ul. Ossowskiego 5 m. 23, 91-089 Łódź

Nr KRS: 0000172927
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.19

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

Nr KRS: 0000174693
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.22

Towarzystwo Rozwoju Wiedzy Niekonwencjonalnej w Powiązaniu z Nauką Współczesną "Chiron"

Pl. Komuny Paryskiej 6 m. 305, 90-007 Łódź

Nr KRS: 0000176508
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.13

Ochotnicza Straż Pożarna - Oddział Ratownictwa Wodnego

ul. Pojezierska 92, 91-341 Łódź

Nr KRS: 0000176691
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.27

Fundacja "Ama Canem"

ul. Żeromskiego 85 m. 25, 90-502 Łódź

Nr KRS: 0000179268
Data uzyskania statusu OPP: 2006.04.12

Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz

ul. Traugutta 18 m. 412, 90-113 Łódź

Nr KRS: 0000187020
Data uzyskania statusu OPP: 2007.10.15

Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej "Start"

ul. POW 16 m. 7, 90-255 Łódź

Nr KRS: 0000190995
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.19

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich

ul. Więckowskiego 33 m. 127, 90-734 Łódź

Nr KRS: 0000191928
Data uzyskania statusu OPP: 2006.09.15

Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej

ul. Więckowskiego 29 m. 5, 90-727 Łódź

Nr KRS: 0000192048
Data uzyskania statusu OPP: 2007.09.26

Jaskółka. Fundacja na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ul. Tamka 3, 91-403 Łódź

Nr KRS: 0000198673
Data uzyskania statusu OPP: 2006.04.11

Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Ja i Mój Dom"

ul. Chałasińskiego 11, 92-751 Łódź

Nr KRS: 0000199423
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.31

Klub Sportowy "Społem"

ul. Północna 36, 91-425 Łódź

Nr KRS: 0000207819
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.20

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niedorozwojem Umysłowym "Pokój"

ul. Pogonowskiego 44/46, 90-618 Łódź

Nr KRS: 0000208390
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.10

Fundacja Pomocy Rodzinie "Opoka"

Pl. Barlickiego 11, 90-615 Łódź

Nr KRS: 0000209788
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.17

Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym - Oddział w Łodzi

ul. Rewolucji 1905 r. 37/39 m. 214, 90-214 Łódź

Nr KRS: 0000210221
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.06

Autonomiczne Koło Terenowe nr 4 Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego

ul. Pasjonistów 18, 94-140 Łódź

Nr KRS: 0000211421
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.23

Fundacja Pomocy i Kontaktów Międzynarodowych "Polonus"

ul. Wólczańska 144, 90-527 Łódź

Nr KRS: 0000213419
Data uzyskania statusu OPP: 2004.08.16

Uczniowski Klub Sportowy UKS-SMS

ul. Milionowa m. 12, 93-193 Łódź

Nr KRS: 0000214104
Data uzyskania statusu OPP: 2004.08.19

Stowarzyszenie "Ku Pokrzepieniu Serc" przy Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej "Popioły"

ul. Popioły 40, 93-438 Łódź

Nr KRS: 0000215117
Data uzyskania statusu OPP: 2006.05.31

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii

ul. Franciszkańska 85, 91-837 Łódź

Nr KRS: 0000215532
Data uzyskania statusu OPP: 2004.08.24

Stacja Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów w Łodzi

ul. Kosynierów Gdyńskich 61 A, 93-357 Łódź

Nr KRS: 0000218246
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.29

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Miejski w Łodzi

ul. Więckowskiego 13 m. 17, 90-721 Łódź

Nr KRS: 0000218628
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.22

Stowarzyszenie "Łódka"

ul. Księży Młyn 1, 90-345 Łódź

Nr KRS: 0000220077
Data uzyskania statusu OPP: 2005.10.24

Fundacja Rozwoju Onkologii

Pl. Pokoju 2 A, 90-243 Łódź

Nr KRS: 0000220101
Data uzyskania statusu OPP: 2005.09.12

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Ognisko "Dzikusy"

ul. Kmicica 10, 92-433 Łódź

Nr KRS: 0000221224
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.05

Fundacja im. Joanny Bednarczyk

ul. Olimpijska 5 A m. 11, 94-043 Łódź

Nr KRS: 0000223475
Data uzyskania statusu OPP: 2007.06.04

Klub Sportowy "Dragon" Łódź

ul. Piotrkowska 59, 90-417 Łódź

Nr KRS: 0000224863
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.27

Klub Karate "44"

ul. Kusocińskiego 100, 94-022 Łódź

Nr KRS: 0000224989
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.27

Fundacja Rozwoju Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi "Pro Cordis"

ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

Nr KRS: 0000226229
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.09

Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi

ul. Struga 6, 90-420 Łódź

Nr KRS: 0000227062
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.24

Uczniowski Klub Sportowy "44"

ul. Kusocińskiego 100, 94-054 Łódź

Nr KRS: 0000227819
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.08

Centrum Sportu, Rehabilitacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

ul. Moniuszki 4 A, 90-111 Łódź

Nr KRS: 0000230192
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.10

Europejskie Centrum Kultury "Logos"

ul. Skłodowskiej-Curie 22, 90-571 Łódź

Nr KRS: 0000231632
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.01

Fundacja Przyjaciół Zabytków Rzemiosła

ul. Kopernika 46, 90-553 Łódź

Nr KRS: 0000232081
Data uzyskania statusu OPP: 2006.09.19

Fundacja Wspierania Seniorów Środowisk Inteligenckich

ul. Czerwona 3, 93-005 Łódź

Nr KRS: 0000232649
Data uzyskania statusu OPP: 2007.10.08

Komitet Obrony Praw Studenta "Cops"

ul. Zapaśnicza 44, 94-122 Łódź 10

Nr KRS: 0000234520
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.09

Stowarzyszenie Śpiewacze "Harmonia"

ul. Zamenhofa 32, 90-547 Łódź

Nr KRS: 0000235040
Data uzyskania statusu OPP: 2006.05.24

Fundacja Pomagająca Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu "Idziemy Razem"

ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź

Nr KRS: 0000237659
Data uzyskania statusu OPP: 2006.11.27

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju "Antyk"

ul. Traugutta 18 m. 11, 90-113 Łódź

Nr KRS: 0000242034
Data uzyskania statusu OPP: 2005.12.02

Fundacja na rzecz Rozwoju Łódzkiej Ginekologii

ul. Sczanieckiej 6 m. 7, 93-342 Łódź

Nr KRS: 0000243491
Data uzyskania statusu OPP: 2007.12.20

Stowarzyszenie "Wikimedia Polska"

ul. Mazowiecka 59, 92-221 Łódź

Nr KRS: 0000244732
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.28

Międzynarodowy Zakon Rycerski Św. Jerzego w Polsce

ul. Widzewska 14, 92-229 Łódź

Nr KRS: 0000247525
Data uzyskania statusu OPP: 2007.12.14

Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom"

ul. Więckowskiego 33 m. 126, 90-734 Łódź

Nr KRS: 0000248901
Data uzyskania statusu OPP: 2007.04.26

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub 100 ŁKS Łódź"

ul. Unii Lubelskiej 2, 94-020 Łódź

Nr KRS: 0000249256
Data uzyskania statusu OPP: 2007.02.21

Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja"

ul. Broniewskiego 1 A, 93-162 Łódź

Nr KRS: 0000262774
Data uzyskania statusu OPP: 2007.10.10

Fundacja "Dom w Łodzi"

ul. Wierzbowa 13, 91-426 Łódź

Nr KRS: 0000263103
Data uzyskania statusu OPP: 2006.12.12

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Collegium Coexistere"

Al. Włókniarzy 222 m. 73, 90-556 Łódź

Nr KRS: 0000263986
Data uzyskania statusu OPP: 2007.10.03

Fundacja "Niechciane i Zapomniane - Sos dla Zwierząt"

ul. Naruszewicza 15 m. 179, 93-161 Łódź

Nr KRS: 0000265877
Data uzyskania statusu OPP: 2007.11.26

Spółdzielnia Socjalna "Energia"

ul. Beskidzka 133, 91-610 Łódź

Nr KRS: 0000266747
Data uzyskania statusu OPP: 2007.04.27

Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i Ich Rodzin "Słonik"

ul. Dąbrowskiego 17/21, 93-177 Łódź

Nr KRS: 0000273267
Data uzyskania statusu OPP: 2007.04.13

Instytucja Kościelna "Caritas" Archidiecezji Łódzkiej

ul. Gdańska 111, 90-507 Łódź

Nr KRS: 0000274785
Data uzyskania statusu OPP: 2007.02.20

Łódzkie Stowarzyszenie Uczestników Programów Substytucyjnych i Użytkowników Środków Psychoaktywnych "Feniks"

ul. Aleksandrowska 159 m. Paw. X, 91-229 Łódź

Nr KRS: 0000276618
Data uzyskania statusu OPP: 2007.11.15

Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Łódzka

ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź

Nr KRS: 0000283814
Data uzyskania statusu OPP: 2007.06.28
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A