Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Województwo Łódzkie

Ośr. adm.: ŁÓDŹ    

Wtorek 21.05.2024
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 N O T E S 

Urząd Marszałkowski

ul. Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź
tel. (+48) 426633000 i 01
fax: (+48) 426633380
www.lodzkie.pl

email: info@lodzkie.pl


Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu JST

Sejmik Województwa

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
tel. 42-6335176, fax 42-6335176

Administracja rządowa

Łódzki Urząd Wojewódzki
ul. Piotrkowska 104,
90-926 Łódź
tel. 42-6329040
fax: 42-6365276

Główny Urząd Statystyczny

JST w statystyce GUS

Vademecum Samorządowca

Pomoc UE

Pomoc Unii Europejskiej

Kontakty w bliskiej okolicy

Informacje, bezpłatne konsultacje, porady, obsługa - w województwie.

Dane Urzędów Skarbowych

znajdują się na stronach gmin.

W województwie:
- gmin: 177
- miast: 43

Powiaty w województwie

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łódzki Wschodni, m. Łódź, Łowicki, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, m. Piotrków Trybunalski, Piotrkowski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Sieradzki, m. Skierniewice, Skierniewicki, Tomaszowski, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski, Zgierski

Sąsiednie województwa

Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Opolskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze SKO

ul. Piotrkowska 86,
90-103 Łódź
tel. 42 6322485
fax: 42 6307214
Odwołania od decyzji Urzędów Marszałkowskich rozpatrują SKO w miastach-siedzibach tych Urzędów.

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź
tel. 42-6334909, fax: 42-6367797
internet: e-mail

Ośrodki doradztwa rolniczego

ODR Wojewódzki
ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice
tel. 42-7198928, 7196067, fax: 42-7196699
internet: e-mail  www
Rejonowy

ul. Tuszyńska 146, 95-020 Andrespol Stróża
tel. 46-2132242, fax: 46-2132242
internet:   

DANE DLA WOJEWÓDZTWA

Ludność

2534.00 tys.
6.00% ludności kraju
w tym:
- w miastach: 64.00 %
zaludnienie: 141 mieszk./km2

Powierzchnia

18219.00 km2
5.00% powierzchni kraju
w tym:
- użytki rolne: 69.00%
- użytki leśne: 20.00%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

(30.09.2012): 3430.50 zł
- do poprzedniego półrocza: 102.0%
- do średniej krajowej: 93.0%

Stopa bezrobocia

(31.03.2013): 14.90%
- do poprzedniego kwartału (=100): 106.4
- do średniej krajowej (=100): 104.2

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA (2007)
- w produkcie krajowym brutto: 6.00%
- w krajowej wartości nakładów inwestycyjnych: 6.00%
- w krajowej wartości brutto środków trwałych: 5.00%
Lokalizacja    wybór województwa
lokalizacja
Parlament, Prezydent, Rząd,
urzędy oraz instytucje centralne


Stolica Państwa: Warszawa


hyde park  Hyde Park
  CYTATY MIESIĄCA
  wydarzenia, opinie

P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y