Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Powiat Brzeski

Ośr. adm.: BRZESKO   Województwo: Małopolskie

Sobota 15.12.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Porąbce Uszewskiej

Porąbka Uszewska 313, 32-854 Porąbka Uszewska

Nr KRS: 0000027081
Data uzyskania statusu OPP: 2004.08.20

Stowarzyszenie Rozwoju Chirurgii w Brzesku

ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko

Nr KRS: 0000027117
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.12

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Samarytanin"

ul. Ks. Mazurkiewicza 171, 32-800 Brzesko

Nr KRS: 0000028952
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.03

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym "Pomocna Dłoń"

Gnojnik 507, 32-864 Gnojnik

Nr KRS: 0000030427
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.23

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Opiekunów i Wolontariuszy "Ostoja"

ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko

Nr KRS: 0000031330
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.22

Regionalne Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej w Niedźwiedzy

Niedźwiedza 134, 32-854 Porąbka Uszewska

Nr KRS: 0000041082
Data uzyskania statusu OPP: 2008.01.02

Ludowy Klub Sportowy "Strażak Mokrzyska"

ul. Kościelna 1, 32-800 Brzesko

Nr KRS: 0000050625
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.04

Katolicki Klub Sportowy "Olimp"

ul. Jana Pawła II 2, 32-800 Brzesko

Nr KRS: 0000203703
Data uzyskania statusu OPP: 2007.04.04

Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Dębno

Wola Dębińska 216, 32-852 Dębno

Nr KRS: 0000205475
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.28

Klub Sportowy "Iskra Łęki"

Łęki 80 A, 32-823 Szczepanów

Nr KRS: 0000220847
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.05

Stowarzyszenie "Nasze Gimnazjum" w Jadownikach

ul. Szkolna 7, 32-851 Jadowniki

Nr KRS: 0000221119
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.10

Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św. Stanisława Bm i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Szczepanowskiej

ul. Św. Stanisława 2, 32-823 Szczepanów

Nr KRS: 0000224641
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.27

Stowarzyszenie "Wspierajmy Szkołę"

ul. Św. Prokopa 4, 32-851 Jadowniki

Nr KRS: 0000268778
Data uzyskania statusu OPP: 2007.02.19

Klub Sportowy "Jakub"

ul. Bartosza Głowackiego 2, 32-800 Brzesko

Nr KRS: 0000283230
Data uzyskania statusu OPP: 2007.06.20
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A