Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba się do nich dobrze przygotować ••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Województwo Małopolskie

Ośr. adm.: KRAKÓW    

Niedziela 19.01.2020
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 N O T E S 

Urząd Marszałkowski

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków
tel. (+48) 126303507
fax: (+48) 126303126
www.malopolskie.pl

email: urzad@malopolska.mw.gov.pl


Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu JST

Sejmik Województwa

ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
tel. 12-6160964, fax 12-4300305

Administracja rządowa

Małopolski Urząd Wojewódzki
ul. Basztowa 22,
31-156 Kraków
tel. 12-6160200
fax: 12-4227208

Główny Urząd Statystyczny

JST w statystyce GUS

Vademecum Samorządowca

Pomoc UE

Pomoc Unii Europejskiej

Kontakty w bliskiej okolicy

Informacje, bezpłatne konsultacje, porady, obsługa - w województwie.

Dane Urzędów Skarbowych

znajdują się na stronach gmin.

W województwie:
- gmin: 182
- miast: 57

Powiaty w województwie

Bocheński, Brzeski, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, m. Kraków, Krakowski, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowotarski, m. Nowy Sącz, Olkuski, Oświęcimski, Proszowicki, Suski, m. Tarnów, Tarnowski, Tatrzański, Wadowicki, Wielicki

Sąsiednie województwa

Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie
Województwo sąsiaduje z Słowacją

Samorządowe Kolegium Odwoławcze SKO

ul. Lea 10,
30-048 Kraków
tel. 12 6328916
fax: 12 6329130
Odwołania od decyzji Urzędów Marszałkowskich rozpatrują SKO w miastach-siedzibach tych Urzędów.

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Zacisze 7
31-156 Kraków
tel. 12-4229892, fax: 12-4229785
internet: e-mail

Ośrodki doradztwa rolniczego

ODR Centrum Krajowe/Oddz.
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
tel. 12-4220894, 4227358, fax: 12-4224723
internet: e-mail  www
Wojewódzki

Karniowice, 32-082 Bolechowice
tel. 12-2852113, 2852114, fax: 12-2851107
internet: e-mail  www

DANE DLA WOJEWÓDZTWA

Ludność

3310.00 tys.
8.00% ludności kraju
w tym:
- w miastach: 48.00 %
zaludnienie: 213 mieszk./km2

Powierzchnia

15189.00 km2
4.00% powierzchni kraju
w tym:
- użytki rolne: 58.00%
- użytki leśne: 29.00%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

(30.09.2012): 3512.20 zł
- do poprzedniego półrocza: 100.4%
- do średniej krajowej: 95.2%

Stopa bezrobocia

(31.03.2013): 12.50%
- do poprzedniego kwartału (=100): 108.7
- do średniej krajowej (=100): 87.4

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA (2007)
- w produkcie krajowym brutto: 7.00%
- w krajowej wartości nakładów inwestycyjnych: 7.00%
- w krajowej wartości brutto środków trwałych: 7.00%
Lokalizacja    wybór województwa
lokalizacja
Parlament, Prezydent, Rząd,
urzędy oraz instytucje centralne


Stolica Państwa: Warszawa


hyde park  Hyde Park
  CYTATY MIESIĄCA
  wydarzenia, opinie

P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y