Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Województwo Małopolskie

Ośr. adm.: KRAKÓW    

Sobota 13.04.2024
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 N O T E S 

Urząd Marszałkowski

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków
tel. (+48) 126303507
fax: (+48) 126303126
www.malopolskie.pl

email: urzad@malopolska.mw.gov.pl


Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu JST

Sejmik Województwa

ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
tel. 12-6160964, fax 12-4300305

Administracja rządowa

Małopolski Urząd Wojewódzki
ul. Basztowa 22,
31-156 Kraków
tel. 12-6160200
fax: 12-4227208

Główny Urząd Statystyczny

JST w statystyce GUS

Vademecum Samorządowca

Pomoc UE

Pomoc Unii Europejskiej

Kontakty w bliskiej okolicy

Informacje, bezpłatne konsultacje, porady, obsługa - w województwie.

Dane Urzędów Skarbowych

znajdują się na stronach gmin.

W województwie:
- gmin: 182
- miast: 57

Powiaty w województwie

Bocheński, Brzeski, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, m. Kraków, Krakowski, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowotarski, m. Nowy Sącz, Olkuski, Oświęcimski, Proszowicki, Suski, m. Tarnów, Tarnowski, Tatrzański, Wadowicki, Wielicki

Sąsiednie województwa

Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie
Województwo sąsiaduje z Słowacją

Samorządowe Kolegium Odwoławcze SKO

ul. Lea 10,
30-048 Kraków
tel. 12 6328916
fax: 12 6329130
Odwołania od decyzji Urzędów Marszałkowskich rozpatrują SKO w miastach-siedzibach tych Urzędów.

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Zacisze 7
31-156 Kraków
tel. 12-4229892, fax: 12-4229785
internet: e-mail

Ośrodki doradztwa rolniczego

ODR Centrum Krajowe/Oddz.
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
tel. 12-4220894, 4227358, fax: 12-4224723
internet: e-mail  www
Wojewódzki

Karniowice, 32-082 Bolechowice
tel. 12-2852113, 2852114, fax: 12-2851107
internet: e-mail  www

DANE DLA WOJEWÓDZTWA

Ludność

3310.00 tys.
8.00% ludności kraju
w tym:
- w miastach: 48.00 %
zaludnienie: 213 mieszk./km2

Powierzchnia

15189.00 km2
4.00% powierzchni kraju
w tym:
- użytki rolne: 58.00%
- użytki leśne: 29.00%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

(30.09.2012): 3512.20 zł
- do poprzedniego półrocza: 100.4%
- do średniej krajowej: 95.2%

Stopa bezrobocia

(31.03.2013): 12.50%
- do poprzedniego kwartału (=100): 108.7
- do średniej krajowej (=100): 87.4

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA (2007)
- w produkcie krajowym brutto: 7.00%
- w krajowej wartości nakładów inwestycyjnych: 7.00%
- w krajowej wartości brutto środków trwałych: 7.00%
Lokalizacja    wybór województwa
lokalizacja
Parlament, Prezydent, Rząd,
urzędy oraz instytucje centralne


Stolica Państwa: Warszawa


hyde park  Hyde Park
  CYTATY MIESIĄCA
  wydarzenia, opinie

P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y