Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Miasto Gmina Powiat Tarnów

Województwo: Małopolskie    

Piątek 20.07.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Fundacja Polska "Arka"

ul. Żeromskiego 19, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000004736
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.28

Towarzystwo Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie

ul. Brodzińskiego 6, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000007018
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.25

Stowarzyszenie "Dajmy Dzieciom Miłość"

ul. Rzemieślnicza 22, 33-113 Zgłobice

Nr KRS: 0000019095
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.04

Towarzystwo Promocji Oświaty Ekologicznej w Tarnowie

ul. Odległa 14 m. 53, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000019248
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.30

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Oddział w Tarnowie

ul. Mościckiego 14, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000022127
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.17

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

ul. Krakowska 35 m. 5, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000026398
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.16

Fundacja i Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie "Semper Primus"

ul. Piłsudskiego 4, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000027010
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.25

Stowarzyszenie Wspierające Leczenie Dzieci Chorych

ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000038667
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.21

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej

ul. Bema 14, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000039250
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.29

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Tarnowie

ul. Waryńskiego 1, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000041496
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.15

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Tarnowie

ul. Ostrogskich 5 B, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000048380
Data uzyskania statusu OPP: 2007.08.08

Klub Sportowy "Błękitni" w Tarnowie

ul. Piłsudzkiego 32, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000054839
Data uzyskania statusu OPP: 2006.04.25

Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier

ul. Waryńskiego 10, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000057401
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.14

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie

ul. Słoneczna 32 m. 9, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000111616
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.20

Stowarzyszenie "Młoda Europa"

ul. Rogoyskiego 2 m. 20, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000113391
Data uzyskania statusu OPP: 2007.05.31

Miejski Klub Sportowy "Tarnovia" w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 9, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000124526
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.29

Fundacja "Zmieńmy Świat"

ul. Lwowska 55, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000124918
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.27

Fundacja "Kromka Chleba"

ul. Bandrowskiego 26, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000157946
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.03

Stowarzyszenie Pomocy Dializowanym "Nadzieja"

ul. Jasna 2 m. 27, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000198629
Data uzyskania statusu OPP: 2004.08.06

Stowarzyszenie "Bądźmy Razem" na rzecz Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

ul. Romanowicza 9, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000198945
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.22

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie "Fermata"

ul. Mickiewicza 7, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000208961
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.15

Instytucja Kościelna "Caritas" Diecezji Tarnowskiej

ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000211791
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.30

Klub Sportowy "Iskra" w Tarnowie

ul. Krzyska - Boisko 116, 33-103 Tarnów

Nr KRS: 0000231950
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.06

Liga Kobiet Polskich - Oddział Wojewódzki z siedzibą w Tarnowie

ul. Graniczna 8 m. A, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000235728
Data uzyskania statusu OPP: 2005.12.08

Fundacja im. Ignacego Mościckiego

ul. Kwiatkowskiego 17, 33-101 Tarnów

Nr KRS: 0000236702
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.08

Stowarzyszenie "Ich Lepsze Jutro"

ul. Kołodzieja 12 m. 10, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000237677
Data uzyskania statusu OPP: 2007.09.20
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A