Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Miasto Gmina Powiat Tarnów

Województwo: Małopolskie    

Poniedziałek 22.10.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Fundacja Polska "Arka"

ul. Żeromskiego 19, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000004736
Data uzyskania statusu OPP: 2005.06.28

Towarzystwo Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie

ul. Brodzińskiego 6, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000007018
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.25

Stowarzyszenie "Dajmy Dzieciom Miłość"

ul. Rzemieślnicza 22, 33-113 Zgłobice

Nr KRS: 0000019095
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.04

Towarzystwo Promocji Oświaty Ekologicznej w Tarnowie

ul. Odległa 14 m. 53, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000019248
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.30

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Oddział w Tarnowie

ul. Mościckiego 14, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000022127
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.17

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

ul. Krakowska 35 m. 5, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000026398
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.16

Fundacja i Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie "Semper Primus"

ul. Piłsudskiego 4, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000027010
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.25

Stowarzyszenie Wspierające Leczenie Dzieci Chorych

ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000038667
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.21

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej

ul. Bema 14, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000039250
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.29

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Tarnowie

ul. Waryńskiego 1, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000041496
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.15

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Tarnowie

ul. Ostrogskich 5 B, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000048380
Data uzyskania statusu OPP: 2007.08.08

Klub Sportowy "Błękitni" w Tarnowie

ul. Piłsudzkiego 32, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000054839
Data uzyskania statusu OPP: 2006.04.25

Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier

ul. Waryńskiego 10, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000057401
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.14

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie

ul. Słoneczna 32 m. 9, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000111616
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.20

Stowarzyszenie "Młoda Europa"

ul. Rogoyskiego 2 m. 20, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000113391
Data uzyskania statusu OPP: 2007.05.31

Miejski Klub Sportowy "Tarnovia" w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 9, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000124526
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.29

Fundacja "Zmieńmy Świat"

ul. Lwowska 55, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000124918
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.27

Fundacja "Kromka Chleba"

ul. Bandrowskiego 26, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000157946
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.03

Stowarzyszenie Pomocy Dializowanym "Nadzieja"

ul. Jasna 2 m. 27, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000198629
Data uzyskania statusu OPP: 2004.08.06

Stowarzyszenie "Bądźmy Razem" na rzecz Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

ul. Romanowicza 9, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000198945
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.22

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie "Fermata"

ul. Mickiewicza 7, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000208961
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.15

Instytucja Kościelna "Caritas" Diecezji Tarnowskiej

ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000211791
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.30

Klub Sportowy "Iskra" w Tarnowie

ul. Krzyska - Boisko 116, 33-103 Tarnów

Nr KRS: 0000231950
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.06

Liga Kobiet Polskich - Oddział Wojewódzki z siedzibą w Tarnowie

ul. Graniczna 8 m. A, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000235728
Data uzyskania statusu OPP: 2005.12.08

Fundacja im. Ignacego Mościckiego

ul. Kwiatkowskiego 17, 33-101 Tarnów

Nr KRS: 0000236702
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.08

Stowarzyszenie "Ich Lepsze Jutro"

ul. Kołodzieja 12 m. 10, 33-100 Tarnów

Nr KRS: 0000237677
Data uzyskania statusu OPP: 2007.09.20
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A