Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Gmina Gnojnik

Powiat: Brzeski   Województwo: Małopolskie

Czwartek 23.03.2023
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Porąbce Uszewskiej

Porąbka Uszewska 313, 32-854 Porąbka Uszewska

Nr KRS: 0000027081
Data uzyskania statusu OPP: 2004.08.20

Stowarzyszenie Rozwoju Chirurgii w Brzesku

ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko

Nr KRS: 0000027117
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.12

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Samarytanin"

ul. Ks. Mazurkiewicza 171, 32-800 Brzesko

Nr KRS: 0000028952
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.03

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym "Pomocna Dłoń"

Gnojnik 507, 32-864 Gnojnik

Nr KRS: 0000030427
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.23

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Opiekunów i Wolontariuszy "Ostoja"

ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko

Nr KRS: 0000031330
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.22

Regionalne Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej w Niedźwiedzy

Niedźwiedza 134, 32-854 Porąbka Uszewska

Nr KRS: 0000041082
Data uzyskania statusu OPP: 2008.01.02

Ludowy Klub Sportowy "Strażak Mokrzyska"

ul. Kościelna 1, 32-800 Brzesko

Nr KRS: 0000050625
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.04

Katolicki Klub Sportowy "Olimp"

ul. Jana Pawła II 2, 32-800 Brzesko

Nr KRS: 0000203703
Data uzyskania statusu OPP: 2007.04.04

Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Dębno

Wola Dębińska 216, 32-852 Dębno

Nr KRS: 0000205475
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.28

Klub Sportowy "Iskra Łęki"

Łęki 80 A, 32-823 Szczepanów

Nr KRS: 0000220847
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.05

Stowarzyszenie "Nasze Gimnazjum" w Jadownikach

ul. Szkolna 7, 32-851 Jadowniki

Nr KRS: 0000221119
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.10

Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św. Stanisława Bm i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Szczepanowskiej

ul. Św. Stanisława 2, 32-823 Szczepanów

Nr KRS: 0000224641
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.27

Stowarzyszenie "Wspierajmy Szkołę"

ul. Św. Prokopa 4, 32-851 Jadowniki

Nr KRS: 0000268778
Data uzyskania statusu OPP: 2007.02.19

Klub Sportowy "Jakub"

ul. Bartosza Głowackiego 2, 32-800 Brzesko

Nr KRS: 0000283230
Data uzyskania statusu OPP: 2007.06.20
P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y