Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Miasto Gmina Powiat Wrocław

Województwo: Dolnośląskie    

Środa 24.07.2024
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Pomoc Unii Europejskiej 

Politechnika Wrocławska; Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

ul. Smoluchowskiego 48
50-372 Wroclaw
tel. 71-3203318
fax: 71-3203948
internet: e-mail   www

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Biuro Powiatowe

ul. Komuny Paryskiej 72
50-452 Wrocław
tel. 71-3414556
fax: 71-3415934
internet: e-mail   www

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości; Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego

ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. 71-3680844, 515229767
fax: 71-
internet: e-mail   www

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości; Wyższa Szkoła Bankowa

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
tel. 71-3762362, 513179024
fax: 71-
internet: e-mail   www

Centrum Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej; Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław
tel. 71-3752996
fax: 71-3752902
internet: e-mail   www

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca; Jednostka samorządowa

ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław
tel. 71-7765812 do 14
fax: 71-
internet: e-mail   www

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza

pl. Solny 13
50-061 Wrocław
tel. 71-3448691
fax: 71-
internet: e-mail   www

Dolnośląskie Centrum Informacji Europejskiej; Fundacja "Universitas"

ul. Kuźnicza 49-55
50-138 Wrocław
tel. 71-7882323
fax: 71-7882343
internet: e-mail   www

Euro Info Centre - Enterprise Europe Network; przy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki

ul. Smoluchowskiego 48
50-372 Wrocław
tel. 71-3203318
fax: 71-3203948
internet: e-mail   www

Europe Direct - bezpłatna infolinia w Brukseli 00 800 6 7 8 9 10 11; Krajowy Punkt Informacyjny; http://ec.europa.eu/europedirect/index_pl.htm

ul. Zwycięska 10
53-033 Wrocław
tel. 71-3399826
fax: 71-3399887
internet: e-mail   www

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; Regionalna Instytucja Finansująca

ul. Krupnicza 13
50-075 Wrocław
tel. 71-7970400
fax: 71-7970407
internet: e-mail   www
P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y