Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczą w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodził, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - za kilka miesięcy ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Gmina Zławieś Wielka

Powiat: Toruński   Województwo: Kujawsko-Pomorskie

Środa 26.09.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 URZĘDY SKARBOWE 

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu

ul. Mazowiecka 63/65
87-100 Toruń
tel. 56-6116001
fax: 56-6116031
Bank: NBP O/O Bydgoszcz
pod. doch. od osób fizycznych:
   82101010780026422223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   85101010780026422221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   35101010780026422222000000
inne podatki:
   76101010780026422227000000
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A